Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "M��re in Kom" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Lidenbrock Kom, kom...Met een pasje van de Commune, dat wemelt van de spelfouten, kom ik door Parijs...Hij doet wat ze zegt) Ik kom nu langzaam naar je toe

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
re welcome, Radeis...kom ik later nog terug) houdt geen enkele vorm van beschaving stand (tenzij de vorm die zichzelf kan parodiëren, relativeren, zie de vriendelijke knipoog naar James Joyce, zie Kemps eigen hyper

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Luthers hoofd blijft zagen, vallen in en zingen Daniël Gustavs protestants koorlied mee). Allen behalve Daniël Paul en Flechsig "Kom van de hemel naar ons lopen...nog altijd niet begrijpt is langzamerhand pijnlijk (De verpleger pakt Daniël Paul hij de nek en trekt hem van het toilet). De verpleger kom nu maar van de Troon der Heerlijkheden naar beneden...amour Uschi het puntje erin het puntje eruit Daniel Paul God vergist zich Marie-Hélène tu es nerveux Uschi van kijken alleen kom je niet klaar Daniel Paul het is een vergissing Uschi voor jou doe ik het

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Nadien werken we aan samenspel, dan kom je tot tekstfragmenten en van daaruit wordt een boog gespannen naar een hele voorstelling...Om dat talent te ziften, zijn er de toelatingsexamens: via gesprekken kom je achter de motivatie van de kandidaten; er wordt gewerkt aan voorbereide fragmenten, we kijken hoe de commentaar verwerkt...Lesgevers: Jef Demedts, Jean-Pierre de Decker, Chris Boni, Achiel Van Malderen (spel); Kris Yserbyt (fonetica en dictie); Nicole Delvaux (bewegingsleer); Frans Re-dant (geschiedenis van het spel

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
mistake to ask what he [ = Euripides] is trying to 'prove': "Kom vanuit de heuvel... ": Dionysos verschijnt onder de vorm van een tak...meest symbolische van alle is. Wanneer Dionysos, door Pentheus gevangen genomen, opgesloten zit in het paleis, roepen de bacchanten in het tweede koorlied de godheid om hulp: "Kom vanuit de hemel, bescherm...spelers: War re Borgmans, Antje de Boeck, Goeie Derick, Veerle Eycker-mans, Chris Nietvelt, Bart Slegers, Johan van Assche; produktie: Sabine Roeyers

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Wat die minister, wat die cultuurcel(len) met podiumkunst willen, daar kom je niet achter...niet de re-ferentiële maar de semiotische invalshoek kiest...Ik kom net terug uit New York, waar wij met La Finta Giardiniera een enorm succes hebben gehad... Wel : voor die gast-voorstelling hebben wij niet één frank subsidie kunnen krijgen, precies omdat die

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
HIJ Kom niet tegenover me zitten, niet naast me, kom niet naar me toe; Kom niet met me lachen of praten...ZIJ (ander register) Kom... Kom vertroostende... HIJ Wat een ellende dat men wil dat je gezellig bent...ZIJ Kom... Kom en ruk mij uit de grond van angst en nutteloosheid waar ik gedij, Pluk mij van mijn grond, vergeten madelief... Lees blad voor blad in mij ik weet niet

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
re like flowers...Dan zou je van je stoel willen springen en roepen: 'kom dan, geef je, ga er nu eindelijk eens tegenaan'. Deze reflex is allicht een stille erkenning van het feit dat er in de perceptie van een

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
Reggie Walker zei toen iets als: 'Creativity starts when you're in trouble...Al die zo onbestede hartstocht, dat groot verlangen van de, zo kom je tijdens het stuk te weten, eeuwige minnares-van-de-eeuwig-op-het-punt-van-scheiden-staande-man

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Maar ik ben nooit bezig met de oppervlakkige lijnen, met de buitenkant van het theater, met datgene wat moet overkomen, wel met zoiets als re-creatie, met het recreëren van een lichamelijk geheugen...Maar hoe iemand denkt over verleiding, of over verleid worden, over afstand nemen... - daar kom je pas toe door een zekere confrontatie die het niveau van het vrijblijvende overstijgt

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Ik kom daar nog terloops op terug in de hierna volgende beschouwingen rondom (eerder dan over') de drie basiseenheden van de trilogie...avant-garde in een oord van 'conceptuele profanatie' omdat het nooit écht lukt om de banaliteit van dingen en mensen te (re)presenteren

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Ondanks de op het eerste gezicht fragmentarische opbouw (ik kom daar nog op terug) is I said I een bijzonder consistente productie, en dan niet enkel op inhoudelijk vlak...verschuivende wijze re-presenteert...verdubbelt, een paradoxale voorstelling of re-presentatie in presentia van iets afwezigs is. De in I said I al bewegend of dansend, pratend of acterend, dus in actu geëvoceerde werkelijkheid mikt uiteraard

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
eerste instantie wilden we een voorstelling maken, een voortzetting van de manier waarop we in 1997 gewerkt hadden aan onze afstudeervoorstelling You're not My Father...staan een beetje tegenover elkaar van 'kom jij samen met mij spelen woensdagnamiddag...van elkaar/ Hoe iedereen machteloos toekijkt/ En toe kijkt/ En toekijkt/ Maar niet handelt/Waar blijft de handeling / De daad / Het gebeuren / Actie / Re - actie / Hoe het woord redding brengt/Soms/Troost

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Ik kom hier later nog op terug...Een fundamenteel verschil tussen beide is dat eerstgenoemde functioneert volgens de logica van de mechanische reproductie, terwijl laatstgenoemde gestuurd wordt door de impulsen van re/creatie

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Kom, geesten met uw dodelijke gedachten, en ontwijf mij, vul mij van kop tot teen boordevol met wilde wreedheid...De herinnering aan een gemeenschappelijke oorsprong en leefruimte (de domus) ontkent een geweld dat alleen maar als 'archaïsch' omschreven kan worden: 'De aan de macht gekomen homo re-domesticus zaait...geborgen wordt, nu kom ik dan om mijn familie/ op te zoeken, die voor het overgrote deel/ reeds in het dodenrijk verwelkomd is(...)'(p. 57) Wanneer Ismene Creon erop wijst dat Creon de verloofde van

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
Uit de jaren '60 stamt Peter Handkes Publikumsbeschimpfung, een tekst die een centrale rol speelt in BDC's '(re)sort'. Deze voorstelling, die tijdens het lab drie avonden gespeeld werd, is er geheel...toeschouwers zouden kunnen afgaan'. Het gaat hier om een bewust bewerkstelligde transformatie van het publiek, dat na de passage door '(re)sort' veranderd in de alledaagsheid zou moeten terugkeren...Daar kom ik dadelijk nog op terug

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
BDC tekende vervolgens voor Affects (een 'reconstructie' van Affectos Humanos van Dora Hoyer) en (Re)SORT (een wel heel bijzondere herinterpretatie van Handkes beruchte Publikumsbeschimpfung). Beide...etcetera 79 OOO 31 sublieme',... [in (Re)SORTwerd de beroemde uitspraak van Barnett Newmann, 'The siibliine is Now', tegen een van de muurwanden geprojecteerd], De promesse...Anders kom je tot de stelling dat er bepaalde vragen waren die tijdens de jaren zestig ook definitief werden beantwoord, zodat de hedendaagse podiumkunst daar niks meer mee kan te maken hebben

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Ik kom daar nog op terug...Wij zijn, met een verwijzing naar het boek van Julia Kristeva, 'étrangers a nous-mémes'. We worden bewoond door de ande-re(n), door het andere...een ruimte die nooit bestaan heeft en als ideaal alleen maar mogelijk is door geweld en uitsluiting: 'De aan de macht gekomen homo re-domesticus zaait dood in de straten al schreeuwend: jullie behoren

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
het niet om een enigszins steekhoudend betoog te ontvouwen (ik kom daar nog op terug). Eric Corijn zet in de schriftelijke neerslag van zijn Thersites-lezing daarentegen een wat bredere bril op en weet zo...Daardoor wérkt de voorstelling - als voorstelling (als re-presentatie). Daardoor beklijft ze - als theater

Nr. 87, Juni 2003 • (advertentie)
SEIZOEN 02 03 het fco uwe kind TEKST: MARIUS VON MAYENBURG REGIE EN BEWERKING: LUK PERCEVAL VERTALING EN DRAMATURGIE: JAN VAN DYCK MUZIEK: TORSTEN RE/BOLD DECOR: ANNETTE KURZ KOSTUUMS...Soirée Deluxe - een samenwerking tussen Victoria Deluxe en Kom pas VREEMD GEDOE met Shabini Mohamefl, Mai Idris, Gabriel Maindo Mbembe, Noa Romuald Athanase, Rosemarie Devriendt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK