Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Op��ra de Lyon" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Tekstaanhalingen uit Medea en het essay In de politiek en op de planken of: de glimlach op het gelaat van de tijger, International Theatre Book-shop, Amsterdam 1982). Johan Callens...Regisseur Alfred Kirchner heeft de twee acteurs op een wipplank geplaatst, en heel de articulatie van de gedachte wordt duidelijk gemaakt langs de stand van de plank...En in de herfst kwam er L'éveil du printemps (Frühlings Erwachen) van Wedekind op de affiche als 'création-production autonome des acteurs de la compagnie de l'Atelier Théâtral de Louvain-la-Neuve1

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Daarna werden ze in Genève uitgenodigd, waar de Comédie de Genève, samen met het TNP uit Lyon, het stuk op de planken bracht...Dit voorwerp zal onbeweeglijk blijven hangen, en op geen enkel ogenblik de betekenis van de tekst of de spannin-gen tussen de personages opdrijven...Bij Dezoteux wordt de scène weggelaten (ook in de Penguin-ver-taling ontbreekt ze). Op die manier kan Dezoteux van de ene scène in de andere stappen en het feest laten uitbreken, dat het onderwerp

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het werd verdeeld op advies van een daartoe in maart 82 opgerichte raad, over vier onderdelen: 1) de opleiding, 2) de creatie en de spreiding, 3) de hulp aan festivals, aan het concours van Bagnolet...Je mag niet vergeten dat de klassieke vorming hier steunt op een lange traditie en teruggaat op de hofballetten van de 16de eeuw, terwijl de moderne techniek hier nooit wortel heeft geschoten, laat...Op basis van welke criteria gebeurde die selectie ? "Bovenal de ernst van het werk, daarnaast de oorspronkelijkheid van de voorstellen en ten slotte speelt vandaag ook de factor

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het academische beginsel -- in wezen conservatief-- dat de Fransen zo dierbaar was (is ?), leidde op het einde van de 19de eeuw tot de verstarring en uiteindelijk de decadentie van het romantische...De door de overheid vaak ijdel gepredikte decentralisatie -- in die mate dat men kwaad opzet kon vermoeden-- had nu eindelijk succes, vooral daar men nu niet op 'Parijs' had gewacht om de handen...De prijs van het publiek gaat alvast naar de Compagnie Maguy Marin, het vroegere Ballet-théâtre de l'Arche, dat reeds te zien was op het Klapstuk 83 met de produktie May B. De choreografe Maguy Marin

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
De structuur van het gebouw zal een grote invloed uitoefenen op de werking...Met de reclamepanelen op de scène...Als ik een groene pluim in mijn kont steek, een rode telefoon op mijn hoofd bind en ook nog een selder in mijn oor steek, dan kan ik op alle alternatieve festivals in de wereld één keer optreden

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Maguy Marin en Ballet Opéra de Lyon
Cendrillon (Assepoester), op muziek van Sergeï Prokofiev, is de eerste choreografie die Maguy Marin creëerde "in opdracht van"; de eerste keer dus dat ze een werk opzette dat niet door haar eigen...groep (Ballet Théâtre de l'Arche, later Compagnie Maguy Marin) werd uitgevoerd; opdrachtgeefster was Françoise Adret, de nieuwe leiding van het Ballet van de Opera van Lyon, die met de groep een modernere...Een en ander heeft wellicht te maken met de zwakte van haar artistiek concept: haar interpretatie van deze Cendrillon bleek niet in staat op te tornen tegen de traditie en bleef halverwege hangen

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Zowel Jan Fabre als Group/O zochten, zij het op zeer verschillende manier, een combinatie van theater en dans: De Macht der Theaterlijke Dwaasheden schrapt uit het theater de personages, neemt uit de...Agressie Een alomtegenwoordig fenomeen is de centrale aanwezigheid van geweld en agressie en de keerzijde daarvan, menselijk leed, op de scène...Dans en beweging in Trahisons-Men zijn voornamelijk gebouwd op spierkracht, veeleer dan lenigheid of souplesse, en de bewegingsvrijheid van de dansers is op opvallende wijze beperkt tot vooral

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
67 In de Kroniek recensies van "Tyrannie der Hulpverlening" (de Witte Kraai), "Hora est" (KVS), "Een bruid in de morgen" (MMT), drie Muntprodukties, twee "King Le- ars", "De...Bij het beëindigen van de derde jaargang en de overname van Kritak door de groep Meulenhoff, stonden we plots op straat, klaar voor wat een kalvarietocht zou worden langsheen de steeds kleiner...Zo vind je in de Kroniek seizoenopeners naast recente premières, de Knee-Plays van Bob Wilson (1985) naast het Romeinse deel V van de Civil Wars (april '86). Oscar De Gruyter is inmiddels 101 jaar

Nr. 34, Juni 1991 • Johan Thielemans • Peter Sellars' Klinghoffer
Deze wilde onmiddellijk aan een volgende opera beginnen, en toen hij in de krant en op de televisie vernam welke tragedie zich rond de Amerikaanse invalide Klinghoffer op de lijnboot Achille Lauro...Mortier, die ervan overtuigd was dat hij de belangrijkste jonge Amerikaanse regisseur en de meest belovende vernieuwer van het operagenre op de kop had getikt, wilde onmiddellijk dat de première in De...Het is een financieringspo-litiek die op dit ogenblik populairder is dan de jacht op sponsors, omdat bij de operadirecteurs het gevoel groeit dat de partners uit de zakenwereld vaker een last dan een

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
De meiboom staat nog op geen enkel dak, en de specie wordt al vantussen de stenen van de 'kinderkunstencentra' gespeculeerd...De muzikanten tonen hun instrumenten en vestigen ook de aandacht op de frasering van de muziek en op de technieken van de uitvoering, daarbij geholpen door intermezzi van Michel Lysight, Jean-Luc...Midden in de prachtige, hoge ruimte van de Handelsbeurs liepen de mensen de treden op, drie door de lucht klauwende varkens tegemoet

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Verstockt • 'Move your ass and your mind will...
grammaticaal zitten we hier midden op een open plein, een forum, waar de directe ondervraging van de beheersing, de kunde, de creatie, de energie heerst...Dit wijst op een verdere afbraak van de burgerlijke codes: de passiviteit van de toeschouwer wordt opgeheven, de afstand tussen zender en ontvanger verkleint...Er dringt zich een merkwaardige parallel op met de toneelpraktijk van een aantal Nederlandstalige groepen, waar de regisseursfunctie evenmmin geldt: tg Stan, De Roovers, De Vereeniging, Maten, Het

Nr. 59, Maart 1997 • Inhoudstafel
ass and your mind will follow' Dirk Verstockt zag heel wat hiphopdans op het festival Danse Ville Danse in Lyon 31 Het slechte geweten geafficheerd Dirk Lauwaert over theateraffiches...Gielen spraken met Annie Declerck 43 De bezem van de tovenaar Marleen Baeten zag heel wat familie- en jeugdtheatervoorstellingen 48 In de piste van verbeelding Tuur Devens...Armel Roussel 59 Peter De Jonge over Wie... van Dood Paard 61 Lezersbrief van Christoph De Boeck 62 Lezersbrief van An-Marie Lambrechts 62 Lezersbrief van Jeanne Brabants

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
opdracht van de Beursschouwburg nam hij deel aan Danse Ville Danse (Lyon). Etcetera Abonnementen (6 nummers) Een abonnement kost 1.000 fr...Betalingen Op rekening 433-1069951-66 bij de Kredietbank te 1000 Brussel...Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Mangelschotstraat 13, 1861 Wolvertem

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
De groep gooit hoge ogen met Carte Blanche, waarvan memorabele passages op de Beweeging en in het gerenommeerde Maison de la danse van Lyon getuigen zijn...De ruwe breakdance die op de New Yorkse straten uit die invloeden werd gebrouwen, werd verrijkt met de pop lockingdans die tegelijkertijd aan de Oostkust ontstond: dansers bewogen zich robotachtig...De freestyles zijn een vertaling van de battles die de verschillende crews op straat uitdansen: vriendschappelijke maar scherpe danscompetities, waarbij de break-beat als enige en als eerlijke wapen

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
Boas merkte op dat de aanwijzingen die de Indianen haar gaven zeer nuttig zijn voor een juist begrip van verschillende aspecten van de dans...Op die manier wordt de constructie van de beelden, de manier waarop het beeld gevormd wordt over de ‘ander’ – in dit geval dansers – genegotieerd...Echter, het enigma van zijn lach liet toe dat het contemporaine westerse publiek de eigen culturele connotaties projecteerde op de film, en dus op de Inuit-gemeenschap

Nr. 75, Maart 2001 • Rud Vanden Nest • Falstaff mist de trein
geweten, eveneens voorkomt). Het verhaal speelt dus ergens in de vijftiende eeuw, werd door Shakespeare op de planken gebracht in de zestiende, en door Verdi op muziek gezet in de negentiende...Maar op voorwaarde dat hij gefundeerd is. Blijkens het programma moet dat fundament in casu worden gezocht in de buurt van de tegenstelling tussen de marginale zonderling en de gevestigde burgerij...bepaalde momenten zelfs onweerstaanbaar grappig), heeft Van Dam op zijn zestigste niet alleen de leeftijd van de rol, maar ook nog de stem om de hele partij met glans te dragen

Nr. 78, Januari 2001 • Stefaan Vandelacluze • Je Suis Sang: Trajecttheater van bloedbeelden
Dit type voorstelling is duidelijk bedoeld om het traditionele publiek van de Cour d'hon- neur tevreden te stellen: de goed bemiddelde stedeling van middelbare leeftijd die op de hoogte wil...Fabres bloedtekeningen, die hij creëerde tijdens performances op het einde van de jaren '70 en recent ook in Lyon, duiden erop dat hij reeds langer gefascineerd is door het menselijke bloed...Met een volks tintje onderbreken ze de bezwerende woorden van de in zwart geklede priesteres die op haar hoofd zoiets als het boek der wijzen meezeult en daarmee in trance rond de scène blijft toeren

Nr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Hou op met fluiten, Masja!
Vanuit zijn ervaring als dirigent –meer bepaald bij Donnerstag, de eerste dag uit de opera Licht van Stockhausen, waarin het orkest beurtelings plaatsnam in de orkestbak en op het podium van de Scala...Samen met beeldend kunstenaar Natsuyuki Nakanishi concentreerde die zich op de symboliek van de cijfers drie (drie zussen, de driehoeksrelaties in de drie sequenties) en twee (twee orkesten en de...verbinding van het mannelijke en het vrouwelijke). Op een zo goed als lege scène bewegen de zangers zich op een manier die geïnspireerd is op het kabukitheater

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Maarten van den Abeele: Het leven in...
Wanneer diezelfde foto's gepresenteerd worden op een fotografietentoonstelling, dan treedt de fotograaf op de voorgrond en is de dans het onderwerp...Wat me bezighoudt is de mentale, zintuiglijke en emotionele impact die een film heeft op de toeschouwer; die kan soms zo sterk zijn dat de film de bewegingen van de waarnemer beïnvloedt...De intensiteit en behoeften die voor Meg en haar artistieke medewerkers aan de basis lagen om bewegingsmateriaal te maken en te presenteren, heb ik - op vraag van de compagnie - vertaald in een

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Abonnementenadministratie Etcetera...Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center...Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cenk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK