Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


158 document(en) met "Pro-m������th������e" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De vonken uitbundigheid die toen naar het publiek overspatten miste ik totaal bij Van Hove's pro-duktie

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Zoals bij weinig andere theatermakers hier te lande zijn deze pro-dukties stuk voor stuk en consequent de uitdrukking van een zeer individuele zoektocht die zowel Cassiers' persoonlijke als artistieke...De film zelf past, qua inhoud, volledig in de politieke visie die Gray en zijn medeacteurs in hun eigen pro-dukties uitdragen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Hij hielp Ronconi bij een heel ingewikkelde pro-duktie van De Barbier van Sevilla (er kwamen 70 machinisten aan te pas). Een ander huzarenstukje leverde hij voor Lavelli die voor Le Roi se meurt...Oechslins contract begon pas op 1 juli maar zo lang kon hij niet wachten, wilde hij in september een behoorlijke eerste pro-duktie op de planken brengen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Bij de zangers ligt de situatie totaal anders dan bij de acteurs: zangers worden samen geëngageerd voor een bepaalde pro-duktie

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Eddy Vereycken Met "net afspringen van het pro-ject met Eddy Vereycken" werd in Etcetera 10 niet Musk bedoeld, maar het plan om het seizoen 1985-86 volledig in handen van Eddy Vereycken te

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Turnhout a) De RAT adviseert om KNS, KVS, NTG en KJT tc erkennen als A-gezelschap : KNS - Antwerpen De RAT is ontgoocheld over een pro grammat ie zonder eigen profiel

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Het technisch personeel en de machinisten kregen met een pro-duktief 'levend' gezelschap vanzelfsprekend een hoop meer werk op te knappen...Deze verminderde pro-duktiedruk maakte langere repetitieperiodes mogelijk...Het gezelschap bleek onvoldoende flexibel om via een niet traditioneel werkprocédé een dergelijke pro-duktie mee op te bouwen en hield het een week voor de première voor bekeken

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Pro memorie: na premières van onderdelen van de CIVIL warS in Rotterdam (6 september 1983, zie Et cetera 5), Keulen (19 januari 1984, zie Etcetera 6) en Rome (21 maart 1984) kondigde Robert J.Fitzpa

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
professionele kunstbeoefening). Het hele kunstleven balanceert voortdurend tussen de individualistische, in principe onafhankelijke kunstenaar en het steeds aan economische principes onderworpen pro-duktie- en

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De vijf laureaten werden gekozen uit een voorselectie van 32 pro-dukties waaraan niet minder dan 58 scholen meewerkten...Nog een opvallend cijfer is dat 40 % van de dit jaar getoonde pro-dukties originele creaties zijn

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
Wat ook gebeurde bij zijn volgende pro-duktie Lichte Cavalerie, die enkel te zien was in Gent en Leuven

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
een goede pro-duktie omdat je daar vier mensen ziet tot op het bot

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Theater schrijven, over en voor de arbeidersklasse - Jean Louvet leidt in La Louvière een semi-pro-fessioneel arbeidersgezelschap, gesticht in 1962 als Théâtre Prolétarien-is, je kan er niet omheen

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Het Limburgs Pro-jekt Teater, aansluiting zoekend bij de traditie van het vormingstheater, heeft duidelijk last met de "reactionaire" aspecten van Shakespeares inhoud en voegt aan het stuk een aantal

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Nacht in februari, een pro-duktie voor kinderen van 5 tot 8 jaar, wordt deze jongen niet getoond: enkel het meisje, dat vertelt, dat ook het meest voelbaar verbanden legt naar het publiek, en twee...Maar de artistieke presentatie van het MMT valt tegenover het cijfergeweld erg mager uit: een pro-duktieproces wordt beschreven, het beleid summier toegelicht

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Dit is een moedige BAM-pro-grammatie en efficiënt tegengif voor de Amerikaanse hang naar snelheid, gaafheid en goedkope behaagzucht

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
instemming - van zijn moeder, die zeer katholiek en pro-nationalistisch was, terwijl de vader, officier in het republikeinse leger, er eerder linkse sympathieën op nahield

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Na het plotselinge en totaal onverwachte afschaffen van de Mannen van den Dam manifesteerde Viviane De Muynck zich als woordvoerster van het gezelschap, maar zij kon helaas om sociale redenen niet pro...Zo belandde ze weer bij het Gezelschap van de Witte Kraai waar ze ook al in de allereerste pro-duktie, Klowns (1979), stond en nu dus ook in de afscheidsproduktie...Het was pas toen ik al een tiental jaar daarmee bezig was dat ik in contact kwam met Senne Rouffaer die als gastregisseur De Bokken van Johan Boonen kwam regisseren, een pro-duktie die speciaal op het

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Etcetera 17) en Adri-aan Mole werden twee steviger pro-dukties afgeleverd

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Als meest indrukwekkende tekstuele momenten onthouden we de erg functionele en rijkgeschakeerde zegging door Bart Slegers als Dionysos in de zo typische Euripides-pro-loog, waarbij hij naakt op zijn


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK