Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


48 document(en) met "Ren�� Delen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Vormelijk en ruimtelijk verschillen de drie delen nogal...Het project omvat twee delen: in een eerste periode zal het theater tussen 1830 en 1914 onderzocht worden; in een tweede fase zal het theater tussen 1914 en nu bestudeerd worden...Bakst en K. Moser en een hele reeks symbolistisch geïnspireerde werken, waaronder vooral opvallend een reeks interieu-ren in fauvistische kleuren van de hand van E. Münch voor twee Ib-sen

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De angst voor het niet-communice-ren, voor het niet-gehoord-worden ontspoort hier in een ware nachtmerrie en een aangrijpend eerste kwartier...De hele koreografie is een samenraapsel van ontleningen: een beetje contactdans, de cru van Marin en delen à la Rosas...Haar Zielsverduistering verliep in drie delen

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
uit alle delen van de wereld brachten een goede vijfendertig voorstellingen...Naar het einde van de voorstelling toe zal Emil in een helse ren, een ware Sisyphusarbeid, het ene klavierdeksel na het ander dichtklappen, opnieuw en opnieuw, tot zij snikkend en huilend tegen de

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Bedenken wij vervolgens, volwassen kind'ren dat het leven langsgaat en niet blijft, niets nalaat en nooit weerkeert en... HIJ ...maken wij de handen los...delen poëzie of filosofie

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
de mate dat het in zijn samenstellende delen is ontleed, dat het gebruikt werd door mensen die het niet alleen beheersen, maar het ook gebruiken als een organisatieprincipe...Trisha vertrekt vanuit de beende- ren, ikzelf vanuit geometrie, iemand anders dan weer vanuit het spierstelsel, enzovoort

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Maar op het moment dat er een fluïdum is, dan is een acteur - zoals Ron Vawter ooit zei - een medium en ontstaat er iets dat groter is dan een optelsom van de delen, en dat niet valt te herleiden tot...Het tijdens het interview gepresenteerde 'zelfbeeld' is daarom pose noch narcisme, wel een poging om alsnog mee te delen wat hoe dan ook niet valt te communiceren...Ik zeg altijd: "je moet elke productie aangaan op de toppen van je eigen kunnen, maar je kan niet altijd langs de toppen van je persoonlijke ambitie sche- ren

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
De thema's die we daar aanraken, zijn de kindertijd, de dood, de natuur... Misschien verkla- ren ook die intense ervaringen waarom de genocide onze aandacht heeft getrokken...Het was voor ons interessant om een aantal delen van de voorstelling reeds vroeg voor publiek te spelen...met het 'doen alsof het echt is, terwijl het "vals" is'. Wij hebben hen gedeeltelijk gevonden toen we in Rwanda wa- ren, op zoek naar kunstenaars die in die situatie nog

Nr. 91, April 2004 • Maaike Bleeker • Verhalen voor een nieuwe wereld: Een repliek...
De uitspraak van de Marokkaanse bakker zou kunnen suggere- ren dat hij vindt dat we ons gedrag moeten aanpassen aan waar we zijn...WANNEER EEN VOORSTELLING KRITIEK LEVERT OP DE DOMINANTE IDEOLOGIE IN PLAATS VAN DEZE TE BEVESTIGEN, ZAL DEZE VOOR ERKENNING AFHANKELIJK ZIJN VAN ANDEREN DIE DE KRITIEK DELEN OF IN ELK GEVAL BEREID...Wanneer een voorstelling kritiek levert op de dominante ideologie in plaats van deze te bevestigen, zal deze voor erkenning afhankelijk zijn van anderen die de kritiek delen of in elk geval bereid

Nr. 92, Juni 2004 • Gert Jochems • Psycho-dissectie voor beginners
over hun komaf bijvoorbeeld). Het wa- Da'iSS.J PETER DE GRAEF/HETPALEIS Foto Kurt Van der Eist ren allen wezen...nu op de operatietafel en wij zijn verborgen delen van je persoonlijkheid die van de verdoving gebruik maken om aan het woord te kunnen komen...De thema's die in het stuk voorkomen -negatie, verdrongen delen van een persoonlijkheid, schuldgevoel enzovoort- lijken misschien wat veel hooi op de vork van jonge tieners (voor wie de voorstelling

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
De notie ‘expressionisme’ is al een tijd uit de mode maar een interesse die Gehmacher en Charmatz delen, is de uitdaging om er een eigentijdse definitie van te formuleren...het instantiëren van mijn partituur verlies ik me niet in mijn lichaam en word ik nooit één met tijd en ruimte...Overigens stoelt Gehmachers ruimtebehandeling op dezelfde principes: een sculpturale benadering van negatieve ruimtes, die als evenveel moulages plaats voor afwezigheid en potentialiteit creëren

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Delvoye vroeg aan een aantal vrienden om delen van hun lichaam met barium te beschilderen en dan seks te hebben zodanig dat er X-RAYS van gemaakt konden worden...Je kan nu bijvoorbeeld seks hebben met Dyonisus (of als Dyonisus), in elke mogelijke ruimte (mythologisch, luchtledig,...), als S of M en je kan ook je eigen gender creëren en kiezen welke erogene

Nr. 104, December 2006 • Maria Tarantino • Een auto die democratie heet
gevraagd om de macht te delegeren, vertrouwt men op mensen van ‘hun eigen soort’. In een meer primitieve maatschappij zou dit betekend hebben dat mensen dezelfde waarden en tradities delen, dat mannen dezelfde...de Ver- enigde Staten maakt de verkiezingsbijeenkomst deel uit van het democratische proces: een informele ontmoeting met kandidaten en potentiële kiezers, waar deelnemers discussiëren over

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
www.nadine.be) Algemeen kunnen we dus stellen dat de werkplaatsen evolutieve projecten zijn, die zich voortdurend definiëren en herdefiniëren...Dat gaat terug naar het oorspronkelijke uitgangspunt van deze plek: een “connective”, een plek creëren waar mensen mekaars werken kunnen zien, geïnspireerd worden door elkaar...Het boek geeft intern zijn delen door en spoort de lezer aan om eigen schakelingen aan te leggen

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
Zo zou elke ‘creatieve’ baan x aantal nieuwe banen creëren voor laaggeschoolde arbeiders (bijvoorbeeld in de toeleveringsdiensten) en zou de creatieve bedrijvigheid de noodzakelijke inkomsten...Op die manier stoten we op de basisvoorwaarde van de creatieve stad: het kan zich pas als zodanig neerzetten door eerst de oude op productie gerichte industrie te outsourcen naar andere delen van...Nederland, desnoods naar andere delen van de wereld – zolang het maar uit het eigen blikveld verwijderd is – en het reserveleger aan werkloze arbeidskrachten dat achterblijft, te fragmenteren over het stedelijke

Nr. 105, Februari 2007 • Christophe Van Gerrewey • Het dubbele verlangen van het theater
becommentariëren van de jet set, dat het stuk op de scène er noodzakelijkerwijze bij inschiet...Wat men verstaat onder ‘theater’ is dus een dubbel fenomeen, dat zoals bij een handdruk slechts bestaat bij de aanwezigheid van beide delen

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
De plaats waar iets gebeurt, en de organisatieprincipes die daarin worden gehanteerd, maken een heel andere manier van denken over de performancepraktijk en het creëren van werk mogelijk...Open Source maakte dus een copyleft delen van methodes en instrumenten om performance te produceren mogelijk, als een uitbreiding van de distributie en uitwisseling van kennis vanuit de...ren in termen van de effecten, en de manieren waarop dit functioneert

Nr. 105, Februari 2007 • Paul Gazzola • Werkt dat, als iedereen altijd bij jou...
Volgens mij is dit een belangrijk idee om in het achterhoofd te houden, omdat ze het belang aankaart van een dialoog tussen mensen die een ruimte delen...Why not. In het algemeen wijzen de bevindingen erop dat de meerderheid een dergelijke plaats in Berlijn zou appreciëren en dat, ondanks het feit dat er nog enige onduidelijkheid is over hoe...Welke andere strategieën kunnen ontsluierd worden om opties te creëren voor het ontwerpproces

Nr. 106, April 2007 • Anneke Jansen • Tussen toerisme en migratie
Omdat zijn of haar instrumentarium nauwelijks wordt bevraagd, lijkt het of de kunstjournalist nog steeds de mogelijkheid heeft om absolute kwaliteitslabels uit te delen...Documentairemaken is volgens haar het creëren van een constructie, een flow between fact and fiction, net zoals journalistiek bedrijven dat, naar mijn mening, ook is. Nu wordt deze constructie vaak...verhuld, maar An van Dienderen pleit juist voor het creëren van tools die de constructie tonen

Nr. 106, April 2007 • Gniewko Pankowicz • Over verwantschappen en huiskamers
transtemporaliteit te bediscussiëren, een politieke dialoog te voeren over geschiedenis en kennis over de grenzen heen, en om te reflecteren over kunst...Dat is iets wat ik tegenwoordig ook mis, jonge kunstenaars hebben geen huiskamers meer die ze met vrienden kunnen delen...Maar ze moesten actief worden, en delen in de verantwoordelijkheid

Nr. 106, April 2007 • Ive Stevenheydens • Meeting Points 5
onbelangrijke delen van de wereld’. In de beeldende kunsten manifesteert zich dat misschien nog sterker dan in de podiumkunsten...Daarnaast is yatf in de Arabische wereld al jaren bezig met het creëren van onafhankelijke presentatieplekken...Tegenwoordig associëren we de Chinese cultuur al te makkelijk met vooruitgang, een oprukkende economie, met miljoenensteden... Het oude exotische stereotype werd vervangen door een ander


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK