Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


76 document(en) met "Roland B������������������er" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Gratie kan komen en gaan: ze is er, om even later alweer te verdwijnen...Aangetrokken door 'het fenomeen' raakten de coulissen al snel overbevolkt door de grote schare van bewonderaars die er de slotsprong kwamen afwachten...met een zo onderhand welbekend onderscheid van Roland Barthes: het choreografisch studium haalt het haast steevast op het performatieve punctum

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
De dans wordt een ruimere uitdrukkingsvorm op een ogenblik dat er niets meer te zeggen valt, in confrontatie met de dood...Wat de lijn dan nog in herinnering brengt, is wat gebeurt als er niets gebeurt, ze herinnert aan het niets...Daar het materiaal uit haar eigen leven komt wordt het er niet eenvoudiger op: de balans speelt de magie van de tijd uit tegen een private aangelegenheid

Nr. 72, Juni 2000 • Marleen Baeten • De spannende concentratie van meerstemmigheid
Dick Van der Harst had zich er niet van afgemaakt met een aaneenrijging van diverse soorten 'muziekjes', maar hij componeerde evenmin een compleet nieuw stuk waar de muzikanten zich dan maar moesten...Net zoals bij het huis der verborgen muziekjes is de spanning tweeërlei: enerzijds is er de intense concentratie van de performers op hun werk en op elkaar en anderzijds is er de prikkelende wrijving...betekenissen kan genereren; in principe zoveel betekenissen als er toeschouwers zijn

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Er is balletterminologie, er is dagelijks taalgebruik, maar ook de geschiedenis van het ballet en beschrijvingen van dansers in de 19de eeuw spelen een rol...worden er integendeel constant op gewezen dat we kijken en dat wat we bekijken niet natuurlijk is, maar een reeks van historisch gecodeerde vormen...Transformationen: Theater der Neunziger Jahre, Berlin: Theater der Zeit, 1999, 121-132 2 Roland Barthes, From Work to Text, in: Roland Barthes, Image - Music - Text, ed

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Naast de 'dramatische oplossingen' die Szondi beschrijft, ontwikkelt zich namelijk een theater dat helemaal niet meer steunt op drama (of dat drama nu open of gesloten, episch of lyrisch,... is). Er...Dat zij er het teken van is? Is er onomkeerbaarheid, dus hiërarchie van de ene positie over de andere, macht van de ene positie over de andere...echo van Lyotards analyse van het sublieme bij de schilder Barnett Baruch Newman: 'Het now van Newman, het now zonder meer, is aan het bewustzijn onbekend en kan er niet door geconstitueerd worden

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Het siert Vilar - er kan van deze theatermonarch veel kwaads worden verteld - dat hij de Jonge Turken van de Parijse theaterscène hun gang liet gaan...Ter adstructie verwachtte ik enkele verwijzingen naar Roland Barthes par Roland Barthes (1975), niet het minst omdat de auteur daarin consequent de hij-vorm gebruikt om over zichzelf te spreken (Erik...De weinig bemiddelde Dort vertrekt eind jaren veertig naar de Franse hoofdstad om er te studeren aan de ENA, de Ecole Nationale de l'Administration, zeg maar het walhalla van de Franse administratie

Nr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
mogelijkheidsvoorwaarde van het waargenomene en dus als een soort transcendentaal subject dat voorafgaat aan elk er is'. De filmkijker die zich in de eerste plaats altijd 'met zichzelf als blik identificeert, kan...oorspronkelijke klimaat van burgerschap, van de activiteit tijdens feestdagen, waarin een heel volk zichzelf bekijkt (maar er waren toen al de slaven, die niet naar het theater gingen en wier grote aantal de...Precies deze fundamentele negatie heeft de hele klassieke cinema de wegen van de Vertelling' doen inslaan: ze heeft onophoudelijk de discursieve sokkel ervan verdoezeld, ze heeft er (in het beste

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Zijn teksten hebben iets van een loterijbol: er dwarrelen altijd dezelfde balletjes in rond en regelmatig komen er een paar naar de oppervlakte...Op een bepaald ogenblik stop je de zoektocht naar iets wat er toch niet is. Hoogstens kan er sprake zijn van een rode draad die af en toe als een bliksem door de beelden heen flitst...uit Maria Salomé, waarschijnlijk de meest cynische tekst van allemaal: icarus: […] Is er een wereld buiten het labyrint­?/ Zijn er andere bloemen/ dan lichaamsdelen

Nr. 78, Januari 2001 • Matthew Naguire, Jim Ciayburgh, Dries Moreels • Transatlantische vragen: Een jaar e-mailcorrespondentie tussen Matthew...
er opake ruimte ook al kan je er doorheen zien...Bij sommige boxen van Joseph Cornell krijg ik het geuoel dat mijn zicht oneindig verder zou kunnen reiken, en dat is niet omdat er aan de waarneming geen grenzen meer zijn...Het idee van oneerlijk lichtontwerp fascineert me... Kan er eerlijke architecturale belichting bestaan

Nr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Hou op met fluiten, Masja!
Eötvös heeft de ziel van Tsjechovs werk in het algemeen en van Drie Zusters in het bijzonder vertaald in MASJA [met pijn] Wat gebeurt er met mij...Stel u er echter geen Peter en de wolf bij voor...Omdat het podium er niet diep genoeg is, nam het grote orkest plaats in de repetitieruimte op de vierde verdieping van De Munt en werd hun muziek via luidsprekers het podium opgestuurd

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
Ik begrijp er nooit wat van, ik let daar gewoon niet op, ik kijk puur naar de beelden die er te zien zijn...Die wordt in pakweg een honderdste van een seconde gemaakt, daarna kan je er héél lang naar kijken om te begrijpen wat er nou juist op staat...De hele analoge fotografie is gebaseerd op het werkelijkheidseffect, op de idee dat wat er op de foto staat ooit allemaal echt gebeurd is. De foto kan nog zo vertekend zijn, je weet dat er iets

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • De mediale werkelijkheid van Arjen Mulder
Het is er wel, maar waar juist...Als er maar ervaren wordt, als we maar in een medium kunnen verdwijnen...Maar die gelijkstelling is er wel in soorten

Nr. 83, Januari 2002 • Sally De Kunst • Spreken of niet spreken?: to you, the...
Zo opent Roland Barthes in zijn studie Sur Racine (1963) zijn analyse van Phèdre (1677), algemeen beschouwd als het meesterwerk van Jean Racine...Verbeten zwijgend slaagt Phaedra er in Racines stuk in te leven noch te sterven, ziek van verlangen en verteerd door schuldgevoelens...BARTHES, Roland, o.c

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Enerzijds zijn er de teksten die als reservoir dienen waaruit de acteurs van het bordeel kunnen putten...Ze parodieert er het klassieke psychoanalytische discours mee, waarin de fallus staat voor alles wat één is, zichtbaar is en betekenis heeft en de vrouwelijke seksualiteit gedefinieerd wordt als gemis...Butler wijst er trouwens op dat niet alleen gender (de culturele verschillen tussen de geslachten) maar ook de sekse zelf (het biologisch verschil) een cultureel construct is: hermafrodieten worden

Nr. 85, Februari 2003 • Pol Arias • Afscheid van een vriend
Het kwam er allemaal...Toen ik anderhalf jaar geleden aanwezig was in Montreal, op het wereldcongres van de AICT/IATC (internationale vereniging van theatercritici), waren er tientallen mensen die me bezorgd kwamen vragen...Ben je er nog

Nr. 85, Februari 2003 • Luk Van den Dries • In memoriam Carlos Tindemans: 1931-2002
Hij wordt er verslaggever voor het hele Vlaamse professionele theater, een functie die hij met de nodige ernst invult - elke première gaat gepaard met een interview én een recensie - en die hem ook...1968 stopt hij met recenseren, moegeschreven wellicht en ontgoocheld dat er zo weinig vooruitgang in het Vlaamse theaterbestel werd geboekt...Hij kon je vertellen hoeveel vleeshaken er in Jan Fabres voorstelling Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was hingen

Nr. 89, December 2003 • Anne Teresa De Keersmaeker • "We gaan proberen er iets aan te...
Er zijn dingen waaraan ik twijfel, er zijn dingen waar ik fier op ben, of die me blij maken, er zijn dingen waar ik ongerust over ben, er zijn dingen waar ik bijna kwaad over word, en dan zijn er...Het was de periode van de match tussen Kim Clijsters en Justine Henin op Roland Garros of iets dergelijks, in ieder geval werd er iemand uitgeroepen tot de beste of de snelste...Mensen geloven niet meer in de politiek, maar denken, waarschijnlijk ook wel terecht, dat er andere machten zijn die beslissen over wat er vandaag in de maatschappij gebeurt

Nr. 89, December 2003 • (advertentie)
SASKIA DE COSTER - ANNA LUYTEN - ALAN WARNER - GERDA DENDOOVEN - LUC DELEU - JAN RITSEMA - ROLAND BARTHES - DIRK VAN BASTELAERE - TOON TELLEGEN - HET SCHAAP VAN TIK TAK - GERARDJAN RIJNDERS - ANN...LEUVEN EN AMSTERDAM NEEM NU EEN ABONNEMENT OP DWB 2004 EN U ONTVANGT ER HET CADEAUBOEK DE GEUREN VAN HET VERWERPELIJKE VAN HUGO BOUSSET GRATIS BOVENOP

Nr. 92, Juni 2004 • 
De danstaal verbreedde zich en er kwam veel meer aandacht voor de manier waarop opeenvolgende bewegingen betekeniswolken konden creëren, een suggestieve zeggingskracht verkregen...Misschien is dat een eerste cruciale inzet van de hedendaagse dans van tegenwoordig, waarin er vooral twijfel lijkt te bestaan omtrent 'de waarheden van het lichaam'. De dans verhoudt zich niet zozeer...Dan is hij weer eens te koud (er lijkt niets meer te gebeuren) of te warm (de relatie wordt te direct). Ofwel géén voorstellingen meer, enkel de eenzaamheid van je eigen lichaam en bewustzijn

Nr. 92, Juni 2004 • Rudi Laermans, Carine Meulders • Het lichaam is de voorstelling: Wat ons...
Er wordt weinig geroepen, er is weinig afgunst...Er bestaat in de hedendaagse dans een sterk besef van de particulariteit van een werk, er wordt weinig gedacht in termen van stijlen, stromingen, poëtica's... De verhoudingen zijn tegelijk...Maar veel vaker is er de prettig aanvoelende evidentie dat je, over alle grenzen en cultuurverschillen heen, een zelfde referentiekader deelt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK