Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Schillers Die R��uber"Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Beide tradities - die hij overigens maar terloops vermeldt - ziet hij als absolute systemen, die geen filosofische vragen stellen, maar ondubbelzinnige antwoorden leveren op de essentiële vragen die...Schillers esthetische opvoeding De wijze waarop Syberberg teruggrijpt naar de esthetica van Schiller -zoals verwoord in diens beroemde traktaat-in-brieven Uber die ästhetische Erziehung des...een treurige voorstelling, een theatervorm die weigert een dialoog aan te gaan, die enkel (res)sentiment bevat, die niet uitnodigt tot denken en interpreteren, die gebukt gaat onder geëtaleerd

Nr. 112, Juni 2008 • Carlos Tindemans • De sociale rol van het theater
Wanneer een auteur overschakelt van gebeurtenissen, die het leven en bloed bevatten van enkele personen, naar gegevens over hele gemeenschappen, dan zal die auteur zich organisch gaan richten op het...Internationaal kennen we de interpretatie van Schillers Wilhelm Tell, die volgens generatie en politiek doel telkens andere – voor het actuele ogenblik algemeen geldige – facetten meekreeg...Ik kan hier eveneens naar de moraal van Schillers Räuber verwijzen

Nr. 113, September 2008 • Jeroen Peeters, Christophe Van Gerrewey, Anoek Nuyens,... • Kroniek
De weinige transformaties die je op het spoor komt in de atmosferen die (g)hosts oproept, dekken ternauwernood een menigte aan gebeurtenissen, ervaringen en herinneringen af die zich nauwelijks...Als de toeschouwers dat ook hebben gedaan – en het gaat tenslotte om één van die boeken die men gelezen moet hebben – valt er voor alle betrokken partijen erg tegenstrijdig plezier te beleven aan...die zin vormt Schillers visie op gratie – de mens in de kunstenaar als generator van gratie – een uitstekend raster voor Wachet auf


Development and design by LETTERWERK