Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Theater Po��zien"Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Hij werkte op een andere manier, begon met erop te wijzen wat een scènebeeld was, wat de rol van de belichting was, maakte ons bewust van de plastische kunsten die aan het theater te pas kwamen...Ik was zo eenzaam dat ik dezelfde avond nog naar het theater ging, eigenlijk veel meer in een theater vluchtte...Dat is het seizoen van Molière, Shakespeare-Claus, Schnitzler, Shaw, Tsjechov, Büchner, Claus en De Filip-po; acht stukken, waarvan je er zes klassiek kunt noemen -- met brede historische maatstaven

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Welke restricties men ook omtrent Jack Langs beleid kan formuleren, men kan er niet omheen dat hij op een offensieve manier voor zijn departement gevochten heeft en dat hij niet, zoals Karel Po-ma bij...Naar het theater toe vertaald, wil dat zeggen een honorering van, aan de ene kant, het theater dat zijn publiek (en dus zijn eigen inkomsten) weet op te drijven en van, aan de andere kant, het meer...Indien de drempelvrees voor theater reeds groot was, zal die via een dergelijk ingewikkeld systeem, dat tegen elke historische fundering van de subsidiëring ingaat, wel tot een fobie zijn uitgegroeid

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het project omvat twee delen: in een eerste periode zal het theater tussen 1830 en 1914 onderzocht worden; in een tweede fase zal het theater tussen 1914 en nu bestudeerd worden...Besluiten dat het NTG wetenschappelijk onderzoek over theater stimuleert is wellicht overdreven, toch blijkt uit enkele artikels dat in de NTG-definitie van theater de historische informatie, de...De anders "school" werkt net andersom: de kostuums zijn geen aanleiding om theater te spelen, maar het theater vraagt (ondermeer) naar decors en kostuums

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
feite is theater voor mij een zeer beperkt medium: het staat een niveau lager dan schilderkunst en twee niveaus lager dan muziek...Theater is concreet en pure gevoelens zijn abstract, maar die interesseren mij het meest...Daarop doordenkend begrijp ik ook waarom ik de meeste dingen die ik op theater zie, zo slecht vind

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
landen opera's geregisseerd, maar hij had zijn talent eerst in het theater bewezen, terwijl Deflo specifiek als operaregisseur een internationale reputatie heeft verworven...Het theater kan dat door na te gaan wat bestaande stukken ons nu nog te zeggen hebben...Daarom is het theater als museum in tegenspraak met zichzelf en ten „dode opgeschreven

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De geconcentreerde botsing tussen theater, dans, video, rock-, wereld- en nieuwe muziek, performance en plastische kunst leverde een breed en levend palet op dat alleen al door zijn overaanbod uniek...Ook in dat opzicht is Van Hoves theater een "berekend" theater : geen voorwerp of beweging op de scène of zij hebben wel een bedoelde betekenis...Dat laatste wordt hoe dan ook duidelijk onder de geladen stiltes, die een waarmerk van Pinters theater zijn en ook in dit stuk niet ontbreken

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Daarom liet ik het theater van Van Campen in slappe doeken nabouwen en uit de toneelkap komen...Ik denk nu meer en meer: waarom geen po-li-tiek theater...Bij Proloog is dat falikant afgelopen, maar dat kan niet betekenen dat politiek theater dat ook goed theater is onmogelijk zou zijn

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Het theater dat Peter Brook maakt met acteurs uit verschillende culturen en dat zich inspireert op niet-Westerse theatertradities, wordt sinds een aantal jaren de term intercultureel theater gebruikt...het Chinese theater om het te gebruiken als een wapen tegen het illusionisme van het Westerse theater...Lichamelijkheid Het moderne Westerse theater heeft gedurende de twintigste eeuw meerdere po- gingen ondernomen om zijn geslotenheid open te breken, om zijn

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
het echt hun bedoeling om belangstelling te wekken voor theater bij jongeren om ze zo te integreren...Derde verordening: er zijn al te nauwe grenzen getrokken rond de genres (dans, theater, muziektheater, ...). Maar wat gebeurt er met wie daadwerkelijk uit het theater treedt, en de spanning tussen het...Uit het theater (decreet) stappen, uit de intussen vertrouwde referentiekaders geraken, ook uit de familie treden ... Maar niet blijven hangen in de negatie, wel onderhandelen over iets anders, iets

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Ten tweede mag theater niet inspelen op de irrationele impulsen van de toeschouwer, maar moet het een beroep doen op zijn kritisch-rationele vermogens...Het zijn ook twee belangrijke modi van de manier waarop Brecht en het politieke theater verder leven als clichés in de herinnering...Lezingen op de conferentie Van Brecht tot Bernadetje), Vlaams Theater Instituut, 1998, p. 35

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Die sluier moest het politieke theater wegnemen: 'Bei der Schil-derung von Raubzug und Völkermord', schreef Peter Weiss in zijn Notizen ziun doku-mentarischen Theater (1968), 'ist die Technik einer...theater met zijn levende acteurs/enkelingen op de scène in feite niet kan, dat de spanning tussen het levend concrete en de abstracte veralgemening te groot is om 'uitbeeldbaar' te zijn: het theater verdraagt...Het politieke theater van de jaren 70 zou opnieuw in die val trappen; nochtans had het documentaire theater van de jaren 60 in Duitsland een andere uitweg gezocht; in plaats van fictieve

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
haeghens Toen ik begon, waren er zo'n dertig voorstellingen 's avonds, met nadruk op theater...voorstellingen, waarvan twintig theatervoorstellingen, vierentwintig kamermuziekconcerten, een tiental dansvoorstellingen en jazzconcerten en een beperkt po- pulair aanbod, met onder meer Kommil Foo en...En ik merk dat die onderscheiden opdrachten niet 'vloeken', dat er in het cultuurcentrum rond theater en kamermuziek bijvoorbeeld een zeer grote gemeenschap aan het ontstaan is van mensen die elkaar

Nr. 94, December 2004 • Tom Janssens • Not so damned human(istic): Muziektheater volgens vier...
Los van de wens om goede muziek te schrijven, (...) wilde ik -toen ik besloot mijn opera te schrijven- niets anders dan aan het theater geven wat het theater toekomt...Al schopte hij het genre met zijn Wozzeck alle hoeken van de kamer rond, ook Berg gaat op de knieën voor het ordewoord 'theatraliteit'. Anders zou vreemd zijn, want de idee dat woordenloze theater...productie rotheater coproductie Festival van Vlaanderen Limburg, Bloet vzw, Limelight, Happy New Ears première 31 maart 2001, ro theater (Rotterdam) MENEER, DE ZOT

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Sankt-Pölten, juni 2006). Alsof dat nog niet genoeg was, maakte hij op uitnodiging van de Franse auteursrech- tenorganisatie SACD een solo voor de Franse danser Frédéric Schranckenmuller...Ze halen onze cultuur als een readymade het theater binnen en brengen de herinnering op gang...een fragmentari- sche videomontage, maar simpelweg frontaal en live in het theater, helder en duidelijk


Development and design by LETTERWERK