Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


221 document(en) met "ge��nteresseerde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Alles loopt ge- Foto's L. Monsaert smeerd

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
tegenstelling tot het latere werk van Tiedrie was het eerste stuk, The Tale of the Mah-Meri, helemaal ge- bouwd rond spel, met name dat van Siti Fauziah

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
edap),(Ge-zelschappen zoeken publiek

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Heb je niet zelf gezocht mij te dienen ? Er rest je een bijbelsche troost: Verneder u, wilt ge verheven worden... Hehe... Assepoes heeft 'n poetslap uit 'n cache-misère gehaald en begint de penitentie...Ge lijkt 'n meermin... De Hollander Min of meer... Tijl stapt vermoeid aan wat: Ge krijgt m'n De Hollander Cadeau...Dan bruusk): Ali, rechercheur, detectief, al wat ge wilt, ge zijt mijn

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Ge zijt mooi en ge zijt lief, ge zijt jong en ge zijt rijk, steeds bereid en nooit bezet als ze lokken naar het bed hebt g'uw benen al gespreid Sierend laat zich daarbij nooit gaan in de

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Fie Als ge op bedevaart komt en ge neemt een foto, dan is het toch beter, dat ge de...Fie Ik ben niet kalm, Juul Dat zoudt ge anders niet zeggen, Fie Denkt ge dat het iets verandert als ge zo over en weer loopt gelijk als nen aap in zijn kot...Voor dat ge het weet, zijt ge niet alleen uw dochter kwijt, maar nog heel wat meer... Fie Ik hoop dat ge straks niet zo gaat zagen... (een belgeluid) Dat zal hem zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Alles wordt tijdens de voorstelling aan de mengtafel ge-mixed

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Emma (Binnen met koffiepot en pan spek) In godsnaam, als ge niet altijd met uw neus in die smerige gazet zoudt zitten, hoefde ge niet te vragen waarvoor dat geld moet dienen...Als er dan toch geen vuiltje aan de lucht is, waarom loopt ge dan rond met zo'n kop en zijt ge te mottig dat ge op een fatsoenlijke vraag een fatsoenlijk antwoord geeft...Waarom snauwt ge uw moeder af als een stuk vuil ? En waarom stapelt ge in de garage de ene stommiteit op de andere zodat Vils moet telefoneren wat er aan de hand is? Johan Heeft Vils...? Emma

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Gemengde Ge-voelens-creatie aan het begin van dit theaterseizoen door het BKT (1), een tweede keer Botho Strauss in Vlaanderen

Nr. 7, Juli 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Rotterdam, de stad waar alles sneller, beter, grootser ge beurt, ook de afbraak, zonder dat iemand dat lijkt te beseffen, laat staan zich afvraagt waarom en een monument is alweer in aanbouw om dat

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
van Akkwitanje hebt ge willen zijn, de zeven zeeën bevaren, schatten verzamelen aan goud, zilver en uranium, en een kasteel bewonen met een park waarin men verloren dwaalt -- of ongewoon diepzinnige...Maar nooit hebt ge uitgevoerd -- hoe zoudt ge...Nu sluit ge vlug de ogen als ge daar toevallig bij ongelukkig toeval aan terugdenkt

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Maximiliaan werd door de onderwijzers als 'ge- Der Spinner (Grips theater) _ Foto Roland Beeneken vaarlijk' bestempeld en voor Brilleke kregen de Brusselse

Nr. 9, Januari 1985 • (advertentie)
Atelier Prinsegracht 25, DEN HAAG Bij deze theaterscholing en -beoefening gaat het om het aantonen van een werkwijze waar men met zichzelf ge-konfronteerd wordt om tot een persoonlijke en authentieke

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
en ADM (Ge-rardjan Rijnders) moet het stellen met 27 milj...Er zijn geen mensen meer die nog de fysionomie hebben van mensen uit de 18de eeuw, dus kunt ge ze ook niet meer kleden met kostuums uit de 18de eeuw omdat de kledij iets anders is dan het kostuum

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Joris Diels: "Diezelfde avond nog heb ik besloten met een eigen gezelschap te beginnen in het Kunstverbond (nvdr: nu gekend als de Arenbergschouwburg, gelegen op twee passen van het oude KNS-ge-bouw

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • KAAITHEATER
Nu heb ik grijs ontdekt, de 101 mogelijkheden die er zijn om iets te doen en de keuze die ge moet maken

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
FAUSTUS muziek: Konrad Boehmer; libretto : Hugo Claus ; regie : Charles Hamilton ; dirigent: Lucas Vis; decors en kostuums : Tim Reed ; lichtontwerp : Graham Lar-ge ; zangers : Erst-Daniel Smid, Ton...en karikaturaal kader; voor het verwoorden van deze kritiek kozen zij telkens klassieke theaterteksten waaraan zij een ontwrichtende en vandaar verwarringstichtende interpretatie ge

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Hij herinnert aan Geor-ge in The Duck Variations ("There, he-re, it's like it is today

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
bewegingstaal te zien die totaal nieuw was en enorm rijk leek: vooral de weigering van elke vloeiende lijn, de afschuwelijke ge-zichtsmimiek met de weggedraaide ogen, en de ongelooflijke energieconcentratie spraken...De groep onder de leiding van Ian McKellen (één van Engelands begaafdste acteurs) en Edward Petherbrid-ge heeft voor haar eerste produktie een beroep gedaan op Philip Prowse, de regisseur die sedert

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
de beroepskaarten maakt hun integratie in ge- subsidieerde structuren moeilijk zoniet onmogelijk


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK