Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "verwanten" • Resultaten 21 tot 32 worden getoondNr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
De representativiteit van de eigen praktijk van Kaaitheater en zijn 'verwanten' is dus bijzonder klein, hoe boeiend de voorstellingen keer op keer ook zijn...De citaten zijn geplukt uit de inleiding van Marianne Van Kerkhoven bij een zestal interviews van Kaaitheatermakers en verwanten: Josse De Pauw en Peter Van Kraaij, Willy Thomas en Guy Cassiers, jan

Nr. 46, Januari 1994 • Stefan Hertmans • De Nijinski-gedichten van Stefan Hertmans
Het leven van een mens leest men af in een netwerk van namen: van plaatsen, verwanten, vijanden,... Op die manier ontmoeten we Romola, Vestris - die met Nijinski het epiteton dieu de la danse moet

Nr. 49, April 1995 • Ludo Abicht • Zestig jaar vreemdeling
Mijn verwanten in Hongarije zijn intussen gestorven, maar ik ga er regelmatig nog vrienden bezoeken

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Het project Verwanten naar Die Wahlverwandtschaften van Goethe kwam niet van de grond (daaruit ontstond wel het latere Hun...de eerste versie van Verwanten werd afgelopen seizoen met de ad-hoc Stichting op- gevoerd, met veel succes

Nr. 53, December 1995 • Marianne Buyck • Verschillende trajecten
Hij praat met soldaten, hij toont camions en tanks en wapens, en hij praat met verwanten van dode soldaten

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
nauwelijks sprake is van William Forsythe, Ensor, Verlat of andere verwanten,' waarin Fabre nauwelijks lijkt te dialogeren met een verleden (in dit opzicht zou men de hele

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
eerste plaats mensen zijn die te lijden hebben onder honger en droogte, en dat hun bezorgdheid vooral uitgaat naar hun naasten en verwanten, en niet zozeer naar het lot van hun 'cultuur'. Paradoxaal

Nr. 73, Januari 2000 • Steven Van Wolputte • DE DOOD VAN DE POSTKOLONIE
verwanten

Nr. 73, Januari 2000 • Charles Ntampaka • GUTEREKERA
een groep van verwanten...De dode is omringd door verwanten en buren, maar zijn lichaam telt nauwelijks, want de familie ontdoet zich ervan vlak na het overlijden, voordat het koud is. Volgens de begrafenispraktijken in Rwanda...Andere zijn hardnekkiger en agressief, meer bepaald de mannen en de meisjes die overlijden voor ze zich hebben voortgeplant, mannen die gestorven zijn ver van hun verwanten en die geen graf kregen

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
begraven van je intieme verwanten, het verbod om je kinderen te offeren, het verbod om je familie te verraden

Nr. 80, Februari 2002 • Elke Van Campenhout • Terug naar de bron, terug naar de...
het centrum van deze geschiedenis word je zelf ingeschoven, relationeel gelinkt aan die onbekende verwanten

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
De structuur die Josse De Pauw in Het Net wil opbouwen is niet die van een gezelschap maar eerder die van een web waarin hij, in wisselende samenstellingen, wil samenwerken met artistieke verwanten


Development and design by LETTERWERK