Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


950 document(en) met "zonder" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De moderne dans zou zonder deze drie theatertjes van een groot deel van zijn podiumkansen beroofd zijn...Hieruit mag blijken dat het BTK-stelsel zonder ingrijpende wijzigingen geen enkel perspectief biedt voor de tewerkstelling in de nonprofit-sector...De globale leningenlast (meestal zonder intrest) bedraagt 8.000.000 fr

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
feite klopt niemand aan onze deur zonder antwoord te krijgen...Dat alles is voor het buitenland zonder taalprobleem toegankelijk

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
door acteur en toeschouwer zonder nadenken, als het ware contractueel, aanvaard wordt...Nu wil men niet zich inleven, maar tonen, en dit aan de hand van gebaren die hun eigen onechtheid beklemtonen, zonder dat men nochtans afziet van de ambitie om uit te drukken, mee te delen, misschien...Het spektakel werd eigenzinnig, zonder erbarmen

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Alsof het zonder ons niet zou kunnen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Er schijnt iets niet te kloppen met mijn uurwerk, maar ook voor een tijdvergelijk is het te laat Ik ben, zonder dat ik gemerkt heb, waar de andere heren uitgestapt zijn, alleen in de lift...Ik heb te lang geaarzeld: de mannen maken zich los van het reclamepaneel en komen dwars over de straat op mij af, voorlopig zonder mij aan te kijken...Maar de dood is zonder betekenis, en aan de galg zal ik weten dat mijn handlangers de zwarten van alle rassen zijn, wier aantal groeit met elke minuut die jij doorbrengt aan je slavenhouderstrog

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Muller schrijft tegen het theater: 'onaffe' teksten, vaak zonder dialoog, zonder scenische opbouw, met personages die elkaar overlappen

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Het lag dus enigszins in de lijn van Handkes denken in een volgend toneelwerk de problematiek van taal-toneel-werkelijkheid te behandelen in een stuk zonder woorden: Das Mündel will Vormund sein...Daarom ook is dit een stuk zonder woorden...Handke proclameert de mythe van de liefde zonder dat ze zichtbaar en concreet wordt gerealiseerd

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
mogelijk is de verveling van het dagelijks bestaan weer te geven zonder de toeschouwers te vervelen bewijst de 8-urige voorstelling van Jan Fabre; dat Michel Vinaver precies de abstractie een van de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
En ook de gedetailleerde timing en echte repetities die Tone invoerde waren gewoontedoorbrekend in een groep die aaneenhangt van individuele prestaties zonder tot in de details vastgelegde partituren...Koning Gilgamesh gaat Brulin verder dan ooit in de miniaturisering van het toneel zonder het uitzicht op de totaliteit van het bestaan te verliezen

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Zonder enige ambachtelijkheid

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Het is ook mogelijk dat het cliché effectief wordt in een parodiërend kader, maar in dit eerste deel zijn alle persiflages losse sketches, abrupte veranderingen achter elkaar, zonder dramaturgische

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Alleen al omdat je voelt dat zoiets écht niet kan, wordt, zonder dat de tegenspelers verschijnen, een dramaturgische basistegenstelling geopenbaard: domheid versus intelligentie, pose tegenover...Opnieuw is er sprake van een meer dan duidelijk aangebrachte dramatische tegenstelling: meer en meer blijkt dat het gevecht een loopgravenoorlog is, zonder beweging en met een hortend ritme...Tasso loopt te ijsberen in zijn kamer en beseft vrij lucied wat hem overkomt: zonder dramatische aanleiding werd hij gekerkerd in zichzelf, de dichter wordt verboden maatschappelijk te functioneren

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Lege hulzen Voorgaande schets moge dan al bewust partijdig lijken, zij werd niet zonder voorkennis geschreven van de controversen die naar aanleiding van bekende ensceneringen (Peter Stein

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Ze hebben zonder uitzondering een duidelijke functie in het verloop van de voorstelling

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Zonder wraaklust of leedvermaak overigens...Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Knap werk dus, virtuoos zonder te cabo-tineren, omdat men merkt dat Willequet altijd dat fatale pasje net weet te ontwijken...Vier mannen spelen even zovele vrouwenrollen zonder gebruik te maken van enige truuk (geen vrouwenkleren, geen 'typische' gestiek, geen travestieuitspattingen). Een eerlijke tekstbehandeling blijkt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
werkfront en een verruiming van de aanpak, verliep niet zonder kleerscheuren en betekende ten dele ook een aderlating; ook individuele leden kwamen en gingen; en de adem die Mistero Buffo had geblazen, kon niet...uniek in Vlaanderen: zij is het enige echt reizende gezelschap dat zijn eigen zaal altijd meevoert, zonder ergens nog een eigen theater te hebben

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Toch laat de werkwijze van de Nieuwe Scène het tegendeel vermoeden, zij impliceert de opvatting dat de Nieuwe Scène is wat ze was, ook zonder dezelfde mensen...Er werden vertalingen gezocht en gevonden voor aparte handelingen, zonder ze in een kader te passen...Het is erg gevaarlijk proberen te bewijzen, zoals de Nieuwe Scène wil, dat men Moeder Courage op de hoeken van de straten moet kunnen spelen, zonder de noodzakelijke, consequente bewerking

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Poëzien Theater Poëzien, ontstaan na het failliet van het Nationaal Jeugdtheater is het enige professionele poëzie-theater in Vlaanderen maar moet het wel zonder subsidies stellen...Exces noemt zich expressiegroep zonder daarmee tot opvallend werk te komen...Die firma heeft jarenlang het gebouw uitgemolken zonder te investeren in het up-to-date houden van de schouwburg

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
de waarde, de zin, de artistieke functie van deze elementen kenbaar te maken en zo de beoogde zingeving van het geheel in een bepaalde richting het publiek aan te bieden, of op te dringen, zonder...Het wijst op een toekomst zonder die toekomst zelf te moeten afbeelden; het toont de virtualiteit (dé essentie van theater) in het huidige moment geïntegreerd, daagt uit tot respons


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK