Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "‘Als Mensch"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Het zou dan toch heel aardig zijn als hij ons op een goed moment zou treffen en ons snel in verrukking zou herkennen als de schat, die hij lang en vergeefs in de wijde wereld heeft gezocht...Als hij de gedachten van veel dichters aan elkaar rijt, komt hij zichzelf als dichter voor...En als de zuster van Urbino komt, komt ze haast even goed om jouwentwil als om haar broer en zuster

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Niet te onderschatten ook is de rol van enkele pilootgroepen : Baal bijvoorbeeld dat consequent de aandacht vestigde op auteurs als Thomas Bernhard en Botho Strauss, het 'Jeune Théâtre' in Brussel dat...Nest (1974) op het scherm; het gezelschap van Yvonne Lex waagde zich aan Wie zijn gat verbrandt..., een latere versie van Männersache (1970); het Fakkeltheater en het NTG speelden beide Mensch Meier (1977...Als hun bedrijf gerationaliseerd wordt, moeten beide mannen een cursus volgen om het zetwerk via een computer te doen verlopen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De pijniging - als karaktertrek van de dichter, niet als concreet gebeuren - wordt uitgedrukt, maar niet op een dramatisch uitputtende manier: deze gevoelens zijn nog niet aan de orde...Zeker dit eerste bedrijf is als spektakel een dood gebeuren: er gebeurt niets, er wordt enkel gepresenteerd, Torquato Tasso verschijnt als een nauwkeurig gevisualiseerd leesdrama...Dezelfde opmerkingen gelden voor een analyse als deze: dit soort interpretatie is even particulier en eenmalig in zijn betekenisaccenten als een werkstuk van bijvoorbeeld Jan Decorte

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Het eerste staat traditioneel hoog gekwoteerd als een klassiek werk, het tweede als een zwak tussendoortje van de jonge Goethe...kosten zo men wil, een debat wordt uitgevochten omtrent de dilemma's van een theatrale strategie die haar eigen fundament bestrijdt, omdat zij het theater als theater doorschouwd heeft en daar niet meer...Want plaats daarin een in vormloos geel beschilderde achterwand en laat voor dit noodpaneel de twee Leonores in shorts en met net iets te fel door de zon gevlekte armen en benen als "recht beglückte

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
de zee door, en scheren als meeuwen het water over, sterk als 't geloof van m'n eenige liefde, taai als de pezen van een Lioen... Hard zal hij varen en reuzig breken stremmende baren...Als je niet meer aan den man geraakt, en als je geen hond meer hebt...Als??... Saturé Als meester van de ceremonie

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik deed Coriolanus als Studioproduktie, en meteen kon ik het daarop als openingsstuk van het seizoen doen met Jan Decleir, die pas was geëngageerd, in de hoofdrol...Als ik er nu aan terugdenk, valt het mij op dat het toch vrij potsierlijk en onwerkelijk was...Als men zoiets wil doen als T-68 moet men desnoods de hel bij elkaar schreeuwen, en niet zo rap afhaken

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Zij moet als ersatz van de godsdienst een nieuw antwoord brengen als wal tegen de decadentie...Hij laat perfect in het midden of dat einde nu als iets positiefs of negatiefs begrepen moet worden...De televisie is als de cinema die zijn utopie verloren heeft, het vertelt geen grote verhalen meer, het repeteert zichzelf in eindeloze brokken klank en beeld (als een jingle: evolutieloos maar

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
er bij de expressionisten nog sprake van de pop als een symbool, als een teken dat staat voor iets anders, bij theatermakers als Oskar Schlemmer en een Wsewolod Meyerhold, om de twee grootste namen...Hij is de 'Tänzer-mensch' in de ruimte: 'Hij gehoorzaamt zowel de wet van het lichaam als de wet van de ruimte; hij gehoorzaamt zowel zijn eigen gevoel als het gevoel van de ruimte'. De geometrische...het danstheater met de acteur als pop; het theater met de acteur als pop én de pop zelf als pop; en het theater met de pop als centraal element

Nr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
Ze vertelt over een sneeuwwit kind dat door zijn stiefmoeder onthoofd wordt en voorgeschoteld wordt aan zijn vader als kostelijk vlees...Wat begon als een onderzoek eindigde zo als een eigen literaire prestatie...Het vraagstuk van de schuld van het kind wordt in het sprookje als volgt opgelost: het kind krijgt een appel en een geldstuk aangeboden

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Je kunt dat zien als een relativeren van Hölderlins waanzin (met als redenering: misschien was hij wel niet echt gek, of toch niet helemaal), maar voor hetzelfde geld maakt het de zaak nog erger: wat...Goethes beeld van Lenz is een achteraf-constructie, een poging tot objectivering en distantiëring die hem ertoe brengt Lenz als een 'merkwürdiger Mensch' te typeren...Goethe als orakel: het maakt Lenz en Hölderlin in niet geringe mate tot tragische dichters, slachtoffers als zij zijn van de storm die vanaf de romantiek over Europa komt gespoeld, terwijl Goethe als

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Theater moet de grote maatschappelijke problemen als onderwerp nemen, die problemen schetsen, analyseren en er standpunt tegenover innemen...Het is bekend dat politici de grofste cartoons over zichzelf verzamelen als trofeeën...De derde manier waarop ik mij aan politiek theater bezondigd heb, gold destijds als het neusje van de zalm

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
En er zijn de lessen die voornamelijk gericht zijn op pure lichaamsbeweging en gymnastiek, niet op dans als 'kunstvorm'. Op aanraden van Huib Hoste, die als architect en uitgever van het...levensmodaliteiten derwijze te beïnvloeden dat de mens tot het volle bewustzijn komt van zijn aard als mensch en als persoon' (programmaboekje school 1939). Dit credo maakt duidelijk dat er een spanningslijn in het...Misschien is het daarom dat Lea Daan zich als pedagoge profileert en haar ambities als choreografe nooit vooropstelt: de onderliggende filosofie was haar te dierbaar

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Dat wisten we al uit vorige interviews, maar nieuw, of althans erg frappant is de allengs grotere klemtoon die Forsythe legt op de dans als een ritueel gebeuren, een proces van transformatie in een...Dat klinkt als een cliché, toegegeven, maar dat is ieders cliché over ballet...Wanneer je zijn werk nader bekijkt zie je dat hij dezelfde opvatting aanhangt als Deleuze en Guattari in What is philosophy, in dat stuk over kunst als iets dat vooral des zintuigen is. Zelf is dat

Nr. 70, December 1999 • Dries Moreels • Vorm of vent?
Ook zonder in een persiflage (van Bloem) terecht te komen, kan het discours van Swyzen tegenover dat van de door haar geviseerde 'jonge snaken' gezet worden - als een analogie van vorm of vent...Vorm niet als een zoo doorschijnend mogelijk omhulsel van ontroering, maar als een materie van geestelijke orde, een belichaming maar zelf een lichaam, geen spiegel van leven, maar zelf een organisch...De kracht én de zwakte van hun theatermaken staat mij dan ook duidelijk voor de geest als ik de stellingen van Swyzen lees en herlees

Nr. 89, December 2003 • Loek Zonneveld • Het carnaval van Josef Stalin: Frank Castorf's...
Tot zijn team horen gastregisseurs als Christoph Marthaler en Leander Haussmann, theatermaker René Pollesch, regietalent Andreas Kriegenburg, provocateur Christoph Schlingensief, choreograaf Johann...Als uitwijkmogelijkheid beheert het gezelschap ook een theaterlaboratorium in de Kultursaal van het Berliner Prater in de Kastanienallee, Berlin Prenzlauer Berg...Michail Boelgakov (1891-1940) was net als Anton Tsjechov arts en hij is net als Anton Tsjechov niet oud geworden

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
Het spreken van de acteur Het verzet van acteurs en regisseurs tegen stemtrainingen is vreemd, als je bedenkt dat de fundamenten van de stem- en spraak-training bij de theater- en...Hij begreep dat hij enkel op invloed en begrip kon rekenen als hij als groot redenaar het Griekse volk kon toespreken...Voor sommige leerlingen was hij een redding: als leek tussen het klerikale lerarenkorps was hij met zijn rijzige gestalte een frisse verschijning die de wereld voor hen opende

Nr. 103, September 2006 • Redactie Etcetera • Negen seksvragen – en antwoorden
Als bij het tonen van een seksueel getint werk de reden echter duidelijk ontbreekt, of als het werk niet origineel is, dan zal het publiek proberen zo onverschillig mogelijk te reageren...Mijn keel hoeft niet dichtgeknepen te worden als ik een orgasme krijg, ik hoef niet in een luier te poepen en dan slaag te krijgen van een dominante moeder of als schemerlamp voor uren in een hoek te...Ik denk dat het omgekeerde gemakkelijker is. Ik zou ja kunnen zeggen, als je het idee om geneukt te worden door een winkelwagentje als kunst beschouwt

Nr. 109, December 2007 • Pieter T'Jonck • Excessief burgerlijke religiositeit
een interview in het programmaboek laat hij verstaan dat hij als kunstenaar zowat is opgegaan in zijn werk: ‘Als Mensch bin ich schon zeit Jahren tot, sozial tot...Bemerk de analogie tussen de mens die terug opgenomen wordt in de Natuur als hij sterft, en de kunstenaar die opgenomen wordt in zijn Werk – dat hem als een tweede Natuur draagt – als hij sociaal...Als je die voorstelling of Het is theater... niet begrijpt, dan komt dat vooral omdat wat Fabre toont als het ware sociaal onvoorstelbaar en dus onzichtbaar is. Die stukken tonen een blinde vlek