Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


88 document(en) met "‘Voor Moe" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Je moet jezelf alleen de tijd gunnen voor ontdekking, voor je eigen fantasie, voor verveling, ontroering en ergernis...Eind oktober 1982 gaf Schechner voor het Centrum voor Experimenteel Theater (U.I.A...Een en ander lijkt me voer voor speculerende linguïsten, erger nog: het komt me voor als esoterisch en navelstaarderig intellectualisme

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Voor jullie dode systemen, waarin geen plaats is voor extase...Denk daar eerst eens over na, Sasportas, voor je je hals riskeert voor de bevrijding van de slaven, in een afgrond die geen bodem meer heeft sinds dit bericht, dat ik nu zal...die mij blind heeft gemaakt voor jouw, Sasportas, jouw smerig slavenvel, en voor jouw hondse boerengang, Galloudec, je hebt het juk op je nek, waarmee de ossen in de voor lopen op je akker, die niet eens

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Welfare State werkt met straattoneel, processies, rituelen en gigantische shows (voor 10.000 en meer mensen), met de klemtoon op het scheppen van een voor het hedendaagse Groot-Brittannië relevante...Welfare State staat niet alleen in voor de shows maar voor de hele enscenering van het feest waarbij moet samengewerkt worden met zestien lokale verenigingen (amateurgezelschappen, dierenvrienden...Enkele realistische scènes leggen het loodje voor grote beelden en lichte truuks als het gebruik van junk-materiaal moeten plaats ruimen voor het grovere geschut van vuurwerk

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het conservatorium is een kolonie voor het NTG, waar niet alleen (slechtbetaalde) figuranten geronseld worden maar waar ook acteurs eenzijdig gevormd worden voor het grote NTG-toneel...Directeur van Impe liet per brief (28/1/83) weten: "Ik stel u voor onze Opera voor Vlaanderen serieus te nemen door een uiterlijk teken : door het aantrekken van een smoking, en voor de dames een...De bedragen voor deze gezelschappen schreven op de begroting maar worden uit de globale pot voor amateuristische kunst geput

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
een café op het Daillyplein hebben we het, tot kwart voor twaalf, over de cultuur vandaag : hoe het zou moeten zijn...Wanneer kunst de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens wordt, kan het best leuk zijn voor wie ermee bezig zijn, maar of het even plezierig is voor wie er moeten naar...De ene gebruikt een universele taal, de andere een bijzondere... voor de rest zijn ze even creatief

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Ik voel dat elke actie zin heeft, niet voor het publiek maar voor de acteurs op de scène...Er gebeurt nooit niets bij Decorte, al lijkt het voor de toeschouwer die aan geëxploiteerde zingeving gewend geraakt is, dikwijls net omgekeerd...Cordelia die in tranen uitbarst voor een apegapende Lear in rolstoel, Gloucesters ogen die uitgetrapt worden, Regans doodsstrijd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Op een moment dat theaterland België voor het buitenland nog steeds synoniem is voor het tien jaar oude Mistero Buffo (dat ook al buiten de bestaande structuren tot stand kwam), presenteert het...Haar figuur zelf, in een gele jekker, beweegt zich over het toneel alsof Verdin er pas gisteren voor het eerst is opgestapt en nu ontdekt dat ze er geen talent voor heeft...Ik voel dat elke actie zin heeft, niet voor het publiek maar voor de acteurs op de scène

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Blijf gij voor ons, als voor aüe zoekers, een koesterende benedictie... Moeder van Vlaanderen, bid voor ons...Die is voor m'n liefde,.. Deze is voor Assepoes...Die is voor mij, en die voor Brabo, deze voor Lamme... Pas op, nog één: Dit is m'n laatste: Voor de toekomst

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
De ene zegt: "Hou je commentaar voor jezelf of ga buiten," de andere antwoordt: "Ik zal op je gezicht komen slaan...Deze zitten, hangen of liggen rond een tafel, al rokend of etend, de recensies voor te lezen...Ik zeg: "Ja, en bedankt voor te komen kijken

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Voor de politie niet, voor uw schoonouders niet, voor niemand...Juul Ik ben moe... Fie Moe of niet, ge moet me nog iets beloven...Niet voor Vera, maar voor smokkel

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Nu de voorstellingen afgelopen zijn, staat de schrijver voor hetzelfde zwarte gat als voordien...Op te merken valt ook dat Vera gespeeld werd voor angstaanjagend weinig publiek...die jaren werd in het Augustijnertheater, dé Antwerpse liefhebbersschouwburg, Moordcompositie gecreëerd, waarin een tweede constante in Van Brussels werk duidelijk wordt: de voorkeur voor de thriller

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het is karakteristiek dat Wilson elke kleine fout in de belichting registreert, en nog voor de première wil bijregelen, maar dat hij aan zijn acteurs een grotere vrijheid toelaat...Het is zeker het element dat bepalend is voor de hele speciale atmosfeer van de avond...Het woord opera betekent voor mij gewoon 'werk' en niet een specifieke vorm van werk

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Nadert met kruisbeeld in de hand) Maar ik zal voor je bidden, zoals ooit mijn gelukzalige moeder heeft gebeden, geknield voor de maagd van zeven smarten, het bloedrode hart geopend door de stekende...Voor het welzijn van de medemensen, voor ons aller rust...Zolang je in kroegen kunt blijven hoor ik niets van jou, maar als je moe en hongerig bent of gewond of ziek of doorzopen en opgejaagd door anderen, dan kom je terug of ik vind je stijf bevroren voor

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Honderdvijftigdui-zend afdankingspremie voor iedereen van onze afdeling en dan de volgende dag gewoon op straat Heb ik een TV-toestel van gekocht voor mijn broertje en een video en een paar films en de rest heb ik...voor de vakbond En maar kankeren op Mercedes Die hadden hun geld altijd aan de oorlog verdiend Motoren voor onderzeeërs hadden ze gemaakt in de eerste de tweede en ze maken ze nog En elke keer dat er weer...maanden niet Dan elke dag een keer voor geld en dan weer Zonder Drie weken achter elkaar met iemand alsof 't voor eeuwig is Kijk me niet aan alsof ik rijp ben voor Paviljoen 3 of de sociale dienst Ben jij bij

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • KAAITHEATER
Heeft u daar een verklaring voor...Iedereen was in de wolken -- terecht-- maar men stond niet meer open voor nieuwe dingen en alles wordt ook onmiddellijk vergeleken met haar werk en er worden plots aan iedereen dezelfde eisen gesteld...Er is Kathie Verstockt die voor Knack schrijft en dan inderdaad een paar mensen voor Etcetera en Veto en zo, maar voor de kranten bedoel ik

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Over de redenen voor die uitwijking schrijft Van Schoor dat Engelen het moe was tegen de mediocriteit van de Antwerpse KNS te vechten en dat er bovendien sleet was geraakt op de vriendschap met...Lichamelijke verbeelding Jaak Van Schoor heeft Teirlinck persoonlijk gekend, is verantwoordelijk voor de toneeledities van Teirlincks verzameld werk en geeft ook les aan de Studio...Ook op dat vlak blijft zijn voorbeeld van toepassing: constant in beweging blijven, wakker zijn voor de ontwikkelingen in het beroep

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het stuk dat evolueert tussen drang naar idealisering, zin voor harmonie en orde / hang naar banaliteit en destructie, laat ruimte voor het opentrekken van vele registers...De verrassende prestatie van Piet Balfoort in Hess (1983) lijkt me nog steeds in meerdere opzichten leerzaam voor een nieuwe benadering van de spelers, voor het aanboren van onvermoed, potentieel...de laatste twee Etcetera-nummers was er dan ook niet toevallig ruime aandacht voor Peter Brooks King Lear bij de Royal Shakespeare Company (1962) en voor Walter Tillemans' Lear-versie met Luc Philips

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
ogenschijnlijk geen enkele reden toe is. Dan zou ik absolute vrede willen sluiten en me aan heel de wereld willen verontschuldigen voor mijn gedrag, voor alles...Mijn liefde voor haar... Frans, laten we ons houden bij wat werkelijk is en wat komt... De rest is naast de kwestie...het vervolg wil ik gaan slapen voor ik moe ben

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
de Bourla had je een scène, een grote zaal, foyer, repetitieruimtes, loges en twee hokjes: een voor de directeur en een voor het secretariaat...zegt het zeer juist: de samenleving waaruit het komt, en die is verschillend zowel voor de Cartoucherie als voor Peymanns kolenput...Zo vindt ze dat het gebouw aantrekkelijk moet gemaakt worden voor de toevallige voorbijganger: "er moet ook langs buiten wat kleur komen". Binnenin zal er plaats geruimd worden voor animaties, voor

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Ik had er het figuur voor...Voor je weer thuis bent... Het zou anders echt iets voor hem zijn...Eenvoudige maaltijden, maar topkwaliteit, voor de bejaarden


Toon volgende resultaten