Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) geschreven door "De redactie"Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Met de beste wil ter wereld kunnen we de voorstellen van de ondervoorzitter van de RAT, Hugo Meert, gepubliceerd in Liberaal Reflex, het tijdschrift van het coördinatiecentrum voor liberaal socio...kunnen alleen maar hopen dat de Minister en zijn staff zelf de nodige creativiteit aan de dag zullen leggen of alleszins de vrije ruimte zullen geven aan die creativiteit...Conflicten in die sfeer kunnen leven en dood van de kunst betekenen: tijdens de voorbije maanden werd bij Globe in Nederland, door de "organisatie" een beslissende nederlaag aan de "creatie

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Aan De Mannen van den Dam werd een overgangssubsidie van 4,5 miljoen beloofd (4 miljoen van de Lotto en 500000 Frank uit de projektenpot). Van de voorgenomen programmatie zal dus wel Droomspel van...Gevoelens van solidariteit zijn in de theaterwereld steeds ver te zoeken geweest, maar dit gebrek aan samenhorigheid wordt door de kloof VVTD/VNTB structureel vastgelegd; de nieuwe VVTD, die de vorm...Maar de drie situaties roepen wel fundamentele vragen op over de inhoud van de term 'artistiek directeur' en over de rechten en plichten van beheersstructuren in het theater

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
Vandaag is er - dank zij de steuncampagne en de toelagen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Nationale Loterij - dan toch weer een uitweg gevonden: een vierkoppige redactie treedt aan...De samenleving in ons land,' zo zei hieromtrent Hugo De Greef in zijn rede bij de lancering van de Océ Podiumprijs, 'mobiliseert zich op dit ogenblik om grotere openheid en zuivere politieke handeling...De redactie ETCETERA XIVl 58

Nr. 95, Februari 2005 • De redactie • Etcetera = ...: Intentieverklaring van de nieuwe...
de loop der jaren werden regelmatig opnieuw thema's aan de orde gesteld die de nieuwe redactie nu weer op de agenda wil plaatsen...Dat wil zeggen, dat er zowel van de redactie als van de participerende schrijvers risico's worden gevraagd...Het is de neerslag van een meervoudig denken dat zich niet alleen in de theorie maar ook in het lichaam, de herinnering en de samenleving heeft genesteld