Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) geschreven door "De redactie"Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
hij wellicht op meer sympathie rekenen dan de leraar die in hetzelfde geval zou doen alsof hij de waarheid in pacht had en de autoriteit-om-de-autoriteit zou poneren...Met de beste wil ter wereld kunnen we de voorstellen van de ondervoorzitter van de RAT, Hugo Meert, gepubliceerd in Liberaal Reflex, het tijdschrift van het coördinatiecentrum voor liberaal socio...kunnen alleen maar hopen dat de Minister en zijn staff zelf de nodige creativiteit aan de dag zullen leggen of alleszins de vrije ruimte zullen geven aan die creativiteit

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Wie de huidige subsidiëringscijfers echter naast die van het vorige seizoen legt, stelt vast dat door de vermindering van de KJT-subsidie en door het afschaffen van de toelagen van Schooljeugdtheater...De ene helft, die zich VVTD blijft noemen, groepeert de directeurs (en dit keer alléén de directeurs) van alle (of bijna alle) A-, B-en C-gezelschappen; de andere helft noemt zich VNTB, Vereniging...Alles laat voorspellen dat de behoudende reflex om alléén de belangen van de A-, B- en C-gezelschappen veilig te stellen en hun bestaan te bestendigen, de grondtoon zal uitmaken van elk gesprek

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
Vandaag is er - dank zij de steuncampagne en de toelagen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Nationale Loterij - dan toch weer een uitweg gevonden: een vierkoppige redactie treedt aan...De samenleving in ons land,' zo zei hieromtrent Hugo De Greef in zijn rede bij de lancering van de Océ Podiumprijs, 'mobiliseert zich op dit ogenblik om grotere openheid en zuivere politieke handeling...Sinds de recente subsidiebeslissingen werd het gevoel dat de sector 'vastzit' nog versterkt; de oorzaken hiervoor dienen echter niet alleen gezocht te worden in een toegenomen regelgeving vanwege de

Nr. 95, Februari 2005 • De redactie • Etcetera = ...: Intentieverklaring van de nieuwe...
Naar de veelgezochte 'noodzaak' die de criticus verbindt met de kunstenaars, en met de samenleving waarin zij functioneren...de loop der jaren werden regelmatig opnieuw thema's aan de orde gesteld die de nieuwe redactie nu weer op de agenda wil plaatsen...Dat wil zeggen, dat er zowel van de redactie als van de participerende schrijvers risico's worden gevraagd


Development and design by LETTERWERK