Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "(W)arme Zuiden'"Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Maar ze zullen nog eens zien, uit welk hout hij gesneden was, die arme jongen die ze Jules Verne noemen, (Hij gaat af) VI.25 (In de kleine zaal staat het "Delvaux...Want tot de dag van vandaag is de hele geschiedenis van de mensheid alleen maar één voortdurende bloedige opoffering geweest van miljoenen arme menselijke wezens ter ere van de een of andere...Verne Toen je acht jaar was, was je verlangen naar zee te gaan oorzaak, dat je als kajuitjongen dienst nam op een mailboot die naar de zeeën van het zuiden voer

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Een sober maar slim verknipt verhaal werd inderdaad bewaard terwijl de 'vluchtelingen', gesterkt door hun rijke fantasie, stevig bouwden aan het arme, wankele wereldje van Don Quichot en Sancho Panza...Het volstaat een vergelijking te maken met het Noorden, Voor de bevrijding van de zeven Noordprovincies hadden die werkelijk niet veel te betekenen en het zwaartepunt lag tevoren in het Zuiden, Maar

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
van zelfbeklag of romantiek omtrent de 'arme kunstenaar'. Een voorstelling die raakt...Nu was Sireuils enscenering evenmin regionalistisch of anekdotisch, maar Lahaut is minder moeilijk te situeren in Brussel, voor een Franstalig publiek, dan in het zuiden van Nederland

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Arme drommel...Vermits de toestand van jullie onderneming almaar bedreigder wordt, werd er een steuncomité op de been gebracht in het zuiden van de provincie

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Die Cupido kan er wat van om al die arme wijven zo gek te krijgen...Wat ik in van Ivo Van Hove heb gezien (Don Carlos, Lulu, het Zuiden, Ajax / Antigone) heeft iets monumentaals

Nr. 34, Juni 1991 • Ludo Abicht • De blanke, de rode en de mongool
Het was een periode, waarin joodse studenten als Michael Schwerner in het Zuiden vermoord werden door de Ku-Klux-Klan en Leonard Bernstein zich onpopulair maakte door het inrichten van benefietfuiven...een land waar de arme blanken in Mississipi zich met geweld verzetten tegen de hulp aan de al even arme bootvluchtelingen, en waar iedere vermindering van het sociale budget alle getroffenen tegen

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
van gelukkige schijn... Rest mij... - want ergens is de arme rijk - als hij het maar wil weten De grote onverschilligheid die bij mij blijft... Ik schrijf het op om het...Het zinloze ge folter alleen tot ons vermaak van arme passagiers...Celliste volgt haar) HIJ Goede reis, mijn arme toevallige vriend, die mij de gunst bewezen hebt de koorts en de treurnis van mijn dromen met je mee te nemen

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Jaarlijks wordt vanuit het zuiden voor zo'n slordige 1200 à 1600 miljard dollar aan rijkdom naar het noorden versluisd (ten gevolge van schuldenlast, zwakke marktpositie, kapitaal-vlucht en...Dat daarmee ook de ellende in het Zuiden steeds schrijnender wordt, krijgt heel wat minder aandacht...Aan de andere kant zien we dat de 200 rijkste mensen op deze wereld samen meer bezitten dan die arme landen welke samen 41% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, dat in Japan jaarlijks 35 miljard

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
De organisatoren van deze bijeenkomsten zijn enthousiaste, lieve mensen die grappige thema’s voor de avonden verzinnen (‘Emigraine’, ‘Rijke Noorden, (W)arme Zuiden’, ‘Elders Geworteld, Hier Geënt’) en