Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


102 document(en) met "absurde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Kalldewey, farce wortelt in de traditie van het theater van het absurde...Een andere belangrijke overeenkomst met het theater van het absurde is het spel met de taal, als aanduiding van de onmogelijkheid tot échte communicatie en wederzijds menselijk contact

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Wij hebben op een absurde manier gefunctioneerd

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Het absurde dansen of spelen probeert men beter niet op de klassieke manier

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beckett à la Bogaerts: theater met een zinnige visie èn op de traditie van het theater van het absurde, èn op theatermaken vandaag zelf

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Werkgroep Theater het absurde repertoire spelen, zonder veel opsmuk

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Lode Rigouts en later Walter Tillemans, die zich met meer dan alleen toneel bezighield - die, ook in de ruimte van het Theater op Zolder het absurde repertoire (Tar-dieu, Adamov, maar ook b.v

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Men vindt er de sensibiliteit in terug van Sartre en Beckett, van het existentiële en absurde theater, met een zeker pessimisme als grondtoon

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Het doet me denken aan The Brig van het Living Theatre: eenzelfde soort stellingendecor, waarin gelijkaardige absurde fysieke opdrachten uitgevoerd werden

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De sterkte én de ondergravende zwakte van Deherts enscenering liggen in de absurde consequentie waarmee hij aan de negativiteit gestalte geeft

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
ieder geval lust door lachen) context ontstaat door de onbedoelde dubbelzinnigheid van het kind, lokt Decorte de 'ontlading' uit door de figuur van het konijn heel het stuk door tot in het absurde te...Kleur is alles krijg je regelmatig met dergelijke absurde aaneenschakelingen van misverstanden te maken, door Decorte nog aangedikt door stopwoorden

Nr. 11, Juni 1985 • Steve Paxton over Ave Nue
Dansers missen natuurlijk de aanleiding van de beweging, maar ze moeten proberen even hoog van de grond te komen en in een even absurde positie als de speler 'vanzelf deed

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Kaaitheater
Daarom zou ik ook eerder spreken over het absurde, de ironie, ook al zijn die woorden teveel bevlekt met een precieze betekenis

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Het hele avontuur leverde een gefilmde documentaire op, waarin een scène het absurde en naïef romantische van de hele onderneming prachtig toont: een Griekse acteur en een Franse actrice, met het hele

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De kostuums - extreem-modisch en tegelijk tijdloos in hun absurde kleuren- en vormcombinaties -- werden op dezelfde manier als bij Bourdets voorstelling aangedikt met pols-, kuit- en bilprotheses

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De samenleving is ziek, niet de zogenaamde zieke: een bekend thema, maar in deze voorstelling is deze idee zo tot in het absurde doorgewerkt, dat je elk mogelijk oordeelsvermogen over "normaliteit

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Een interessante groep wordt omwille van persoonlijke rancunes opgedoekt (Mannen van den Dam) - veruit de meest absurde daad van het voorbije seizoen - en voor het overige heerst de risicoloze

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
absurde, het streven naar perfectie, naar zuiverheid niet meer aanvaarden...De tekst van Koltès is echter te zeer verankerd in het (taalfilosofische klimaat van de jaren '80 om een vergelijking met de absurde schriftuur te kunnen doorstaan...en pasgeschreven komedies van Frans Strijards en Gerardjan Rijnders ("onbehaaglijk", zo men wil). Vaak onderbroken door pseudo-choreografie, absurde decorwisselingen met oude touwen en oude doeken

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Daarbij werd gebruik gemaakt van nieuwe stromingen zoals het existentialistische en het absurde toneel, die pas toen over de Spaanse grenzen doordrongen

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
sprake van trouw - tot in het absurde toe - (Kent, Edgar) en van de hunkering naar genegenheid van een vader t.a.v

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Maar het belangrijkste facet van deze shows was de breuk met de gesapig realis-tisch-herkenbare sketches en de introductie van absurde, onmogelijke en bizarre elementen, zonder dewelke een unieke