Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Academie voor Dramatische Kunst"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
nee (Theater Poëzien) Foto Frank Bollaert Uitgesproken Bert Vervaet is 32 jaar, volgde kunstdrukschool en de afdeling Toegepaste Kunst aan de Gentse academie...Directeur van Impe liet per brief (28/1/83) weten: "Ik stel u voor onze Opera voor Vlaanderen serieus te nemen door een uiterlijk teken : door het aantrekken van een smoking, en voor de dames een...De bedragen voor deze gezelschappen schreven op de begroting maar worden uit de globale pot voor amateuristische kunst geput

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De Nederlanders bleken over het algemeen gevoeliger voor de welsprekendheid van Saemund dan voor Starkadds retoriek die minder Salonhfähig was...Onder de verdoezelende laag retoriek en muziek blijkt interessant materiaal te liggen voor dramatische interactie...Een podium voor Sae-mund, de charmezanger, voor Ingel met zijn Brechtsong maar ook een podium voor Starkadd, die zijn lied van koning Froth als een rede van verontwaardiging laat weerklinken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
voor artistieke werking', het latere CAW (Comité voor Artistieke Werking), onder de impuls van Roger Avermaete en Jef Vandecauter...Van bij de oprichting van de Studio van het Nationaal Toneel, het huidige Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Herman Teirlinck, werd Lea Daan er aangetrokken als lerares bewegingsleer...Voor de choreograaf is het een formidabel systeem, maar voor de danser is het te theoretisch; misschien dat het daardoor ook nooit echt een hoogtepunt heeft gekend; daardoor of door de historische

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Toevallig hoorde hij van het bestaan van de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht...Hij had toch wel zin in een gesprekje met / voor Etcetera, ook al omdat een aantal van zijn recente regies in Vlaanderen te zien (zullen) zijn, en een beetje publiciteit natuurlijk nooit kwaad kan...Voor mezelf heb ik het gevoel dat het goed was dat ik die langzame route gevolgd heb

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Les Petits Pas is duidelijk levenselixir voor deze bejaarden; waar theater nog goed kan voor zijn, denk je dan...Naast zijn belangstelling voor theater had hij ook een sterke interesse voor plastische kunst...Hebben hun medewerking al toegezegd: Roger Van Ransbeek voor de Vlaamse Toneelauteurs, Rudi Vanschoonbeek voor Dedalus, Georges Adé voor Diapason en Johan Thielemans voor Etcetera

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Voor een toechouwer lijkt dat natuurlijk niet evident maar voor mij is zijn invloed echt belangrijk...Al komt het basisidee voor een belichting meestal samen met dat van het decor, het lichtplan tekenen moet Ontwerp voor de figuur van Duncan in Macbeth Wonderen der...Dit is voor mij een van de belangrijkste redenen geweest om voor Don Carlos een muur te ontwerpen, een muur van tien meter hoog en tien meter breed

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Deze sociologische situatie schept mogelijkheden voor een zeer eigenzinnige artistieke bedrijvigheid, doch zorgt eveneens voor problemen zowel ten aanzien van het potentiële publiek als van de...Ganshoren is er zelfs een maandelijks aperitiefprogramma, waarin op een aangename wijze promotie wordt gemaakt voor het stads-gebeuren onder het motto 'De Stad In!'. Anderzijds is de stad voor...Een ruimere aanwezigheid van een jonge in kunst geïnteresseerde elite in de stad betekent echter ook een mogelijkheid tot begunstiging van een eigengereid theatergebeuren

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Als kunstenaars hun ogen en oren dichtstoppen voor de realiteit om hen heen, als kunstenaars niet meer open willen staan voor indrukken uit hun omgeving kan gebeuren wat Breytenbach als volgt...Zo kon hij ondertussen toch studeren aan de Academie voor Dramatische Kunst...december 1979 speelde ik nog steeds de brouwer in Audiëntie en ik beloofde voortaan voor iedere voorstelling volgende tekst voor te lezen : "Wij kunnen wel luidkeels de vrijheid eisen van een

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Een paar losse initiatieven, een schrijfatelier, een workshop en sinds 1989 een Academie voor Schrijfkunst in Antwerpen...En of daar in Vlaanderen belangstelling voor is? De Academie voor Schrijfkunsten is nog te weinig gekend en te jong om er zicht op te krijgen...Zo bekeken lijkt de meest haalbare 'oplossing' voor Vlaanderen de volgende te zijn: werkbeurzen voor gevestigde auteurs en workshops voor al de anderen

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
voor Nederlandstalige dramatische kunst, voor dans en voor muziektheater...Voor een reactie uit de centra zelf op bovenstaande bepalingen verwijs ik naar de artikels van Hildegard de Vuyst (Oud Huis Stekelbees) en Mark Deputter (Stuc) in hoger vermelde Etcetera 31...Het traditionele vertrekpunt van de kunstencentra is het beperkte aanbod waar zij zelf voor een gedeelte voor zorgen en dat dan rondreist over de verschillende centra

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
De scenario's, voor Lea Daan een onmisbare basis, zijn vaak in opdracht geschreven; voor de muziek doet ze dikwijls beroep op Vlaamse componisten...Bewegingsonderricht voor toekomstige toneelspelers, in: Hulde aan Lea Daan, 27 oktober 1976, Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, Antwerpen, 1977, p. 1-9 Godelaine, C. Het Vlaams...Terugdenkend aan Lea Daan, in: Jaarboek 1994-1995 van het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst-Studio Herman Teirlinck, Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, Antwerpen, 1995, p. 12-13

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Het decreet bevat weliswaar een aantal uitzonderingsbepalingen voor de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst, muziek en dramatische kunst...Ook hier een uitzondering voor de opleidingen dramatische kunst: dit artikel is pas van toepassing vanaf 1 oktober 1998...Het bevat weliswaar een aantal uitzonderingsbepalingen voor dramatische opleidingen, maar alleen al de doorgedreven regelgeving en de nieuwe structuur zorgen voor een aantal veranderingen die niet

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
AARICH JESPERS DISCIPLINE: beeldende kunst LEEFTIJD: 28 NATIONALITEIT: Belg OPMERKINGEN: afgestuurd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK, Gent), afdeling 3D-Multimedia; lid...Toen ik op de academie zat, waren muziek en beeldende kunst nog twee gescheiden bezigheden...Komend najaar presenteert hij een tentoonstelling van zijn werk in het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA), Sinds kort wordt hij vertegenwoordigt door Zeno-X-galerie (Antwerpen

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Kunst die, ondanks het schijnbare tegendeel, zich makkelijk laat inlassen in een overkoepelend, institutioneel betoog over tijdloze kunst en tijdloze opera...Na enkele herhalingen heb je alleen nog oog voor de vreemde mechaniek van dit lichaam, met zijn traag rollende spieren en vreemde uitstulpingen...Een aantal andere popartiesten als Richard Hamilton en andere leden van de Engelse IG-Group die hierin aan bod komen, vormden eerder al mijn referentiepunt voor een bij de Academie Gent te publiceren

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Thomas Walgrave: 'Accidenten zijn kansen'
Dat geldt zowel voor theaterlicht als voor het spel van een acteur...Niet dat ik lichtontwerp als Grote Kunst wil bestempelen, maar ik stel me voor dat het ook zo gaat bij de creatie van een schilderij...Je kan je natuurlijk de vraag stellen die voor elke kunstopleiding geldt: moet je naar de academie om schilder te worden

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
De provinciale instellingen en cultuurcentra staan wel open voor hen, maar dat is slechts een noodoplossing...Shock wordt geen klein wereldje geschapen en geschetst, zoals bijvoorbeeld in Niet alle Marokkanen zijn dieven van Arne Sierens, dat als een pars pro toto voor de problemen van een multiculturele...De Queeste zorgt voor een gelaagdheid die eigen is aan kunst en die de aangekaarte maatschappelijke problematiek overstijgt

Nr. 91, April 2004 • Maaike Bleeker • Verhalen voor een nieuwe wereld: Een repliek...
Mensen vluchten in een privé wereld, sluiten zich letterlijk of figuurlijk af voor de wereld om hen heen of kiezen voor de frontale aanval op de moderne tijd vanuit een regressief verlangen naar een...Zowel de terrorist als de tegenaanval-Ier spelen in op een wijd verbreide angst voor verschil, voor andersheid, voor diversiteit en voor verandering...voor één bepaald iemand is'. Dergelijk engagement kan ruimte maken voor verschil en helpen om verschillen minder beangstigend te maken

Nr. 104, December 2006 • (Personalia) • (Personalia)
Dieter Lesage is filosoof, docent en on- derzoekscoördinator aan het Departe- ment voor Audiovisuele en Dramatische Kunsten RITS (Erasmushogeschool Brussel). Tijdens het zomersemester 2006/2007 wordt...Ze studeerde aan Cornell University, Massachussetts Institute of Technology en de Rijks- academie voor Beeldende Kunsten Amsterdam...Ze werd gese- lecteerd voor documenta 12, in Kassel