Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "Academische Opleiding" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Eens zelf aan creëren toe, stelde hij vast dat de vrij academische opleiding van Mudra hem niet toeliet te dansen zoals hij dans zag...Pas na zijn eerste contacten met 'loft-art-experi-menten' (performances in oude pakhuizen) in New York, zag hij een weg om aan die academische back-ground te ontsnappen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Les in uitdrukkingsleer - Foto Jean Van der Haegen Lea Daans eerste opleiding was uitsluitend muzikaal: klavier en zang aan het Antwerpse Conservatorium...Martha Graham heeft geprobeerd een eigen systeem in zijn totaliteit te ontwikkelen mét tegelijkertijd een academische vorming...Wij, hier bij ons, zijn de academische vorming pas achteraf weer gaan ontdekken

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het academische beginsel -- in wezen conservatief-- dat de Fransen zo dierbaar was (is ?), leidde op het einde van de 19de eeuw tot de verstarring en uiteindelijk de decadentie van het romantische...Bovendien werden moderne dansers er doorgaans beschouwd als amateurs die niet hetzelfde aantal jaren opleiding hadden doorlopen als de professionele klassieke dansers en de moderne dans kozen als...Dát is de gevreesde keerzijde van de centraliserende ('verplichte scholing bij de Meester') academische vorming

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Bij Silent Cries (gecreëerd in april 1986) op de muziek van het overbekende L'après midi d'un faune van Debussy heeft men de gewaarwording dat men wat te veel met een academische oefening te doen...Boorman, een "sluwe jongen van de negotie", zal Laarmans een opleiding geven in de weinig scrupuleuze praktijk van het "lijmen", die eruit bestaat zowel meer als minder argeloze slachtoffers zodanig

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Aan de ene kant moet zij instaan voor een opleiding van hoger niveau, aan de andere kant heeft zij een permanente onderzoekstaak...Traditie en vernieuwing Een laatste opmerking: elke opleiding wordt vroeg of laat geconfronteerd met de plaats die ze inneemt in het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing...kunnen vandaag alleen maar hopen dat de theaterwetenschappelijke opleiding naast het doorgeven van basisinzichten en wetenschappelijke methoden, ook een dergelijke geïnspireerde adem zal vinden

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
De academische overheid zet, volgens professor Carlos Tindemans, zonder terughoudendheid het licht op groen voor de uitbouw van een sectie theaterwetenschap...Dat liet zich naar de academische overheid toe veel moeilijker 'verkopen'. De vraag naar hoe of waarom iets 'werkt' op de scène is een stap die volgt op het 'uitdenken' en omzetten van een...opleiding op hun 22ste afgesloten is.." Dringend gezocht Voor de meeste instellingen is het nog te vroeg om af te lezen waar de afgestudeerden terecht komen

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
Voor een opleiding moesten zij naar het buitenland en daarna konden ze in eigen land alleen in penibele omstandigheden aan de slag...Doriane Moretus volgde een opleiding dans en theater en studeerde mime bij Jacques Lecoq in Parijs...Het is een choreografie die de sporen draagt van haar veelzijdige opleiding en tussen dans, mime en theater balanceert: zuiver bewegingstheater

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
LEUVEN Voortgezette Academische Opleiding Culturele Studies Vernieuwd programma 1995-96 met vijf uitgewerkte profielen: podiumkunsten/theaterwetenschap

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
03/225.17.02 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL • IMVERSITAIKF INSTELLING ANTWERPEN • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LELVEN • UNIVERSITEIT GENT INTERUNIVERSITAIRE VOORTGEZETTE ACADEMISCHE OPLEIDING

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Critici beschreven de dans vaag als 'de beginselen van Dalcroze, Duncan en de Sakharoffs, vermengd met elementen uit de academische dans, de karakterdans en de pantomime' (Het Laatste Nieuws, 1 mei...Ze kreeg bovendien haar opleiding net voor of tijdens de oorlog, waardoor ze in een isolement moest werken, kleinschalig en zonder veel mogelijkheden tot contact met een publiek...Net zoals Kurt Jooss stelt Lea Daan de academische dans niet lijnrecht tegenover de expressieve dans, maar gebruikt ze de academische dans als onderdeel van de vorming van de danser zonder er

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Dit heeft op zijn beurt niet alleen een weerslag op de kwaliteit van de opleiding, maar roept de vraag op wat er met al die afgestudeerde acteurs en actrices moet gebeuren...hogeraangehaald interview blijkt dat men bij deze laatste bewust kiest voor het belang van het aanleren van techniek binnen de opleiding...een voorbereidende tekst voor de studiedag rond dramatische opleidingen in het kader van het Theaterfestival 1996 waagt Pascal Gielen zich aan de stelling dat 'een artistieke opleiding misschien wel

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Hij publiceerde voornamelijk over film, televisie en populaire cultuur in binnen- en buitenlandse academische tijdschriften en boeken...Adri De Brabandere is van opleiding filosoof...Peter De Jonge is van opleiding burgerlijk ingenieur electronica en kaderlid bij Interbrew

Nr. 60, Juni 1997 • Pascal Gielen • Choreografie van de tic
De danser begon zijn opleiding echter pas op late leeftijd, waardoor zijn lichaam niet volledig in de greep kwam van de 'bewegingstirannie' van de academische techniek

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
vaste vorm toen hij in 1933 door kunsthistoricus Lincoln Kirstein naar Amerika werd gehaald om daar een eigen opleiding te beginnen...De zogenaamde puristische, (academische) zwartwitballetten maken uiteindelijk maar een klein deel van zijn oeuvre uit...Met de academische, formele, zwartwitballetten heeft hij grote invloed uitgeoefend op de jonge, naoorlogse generatie choreografen die indertijd zonder enige vorm van opleiding hun eerste

Nr. 61, Januari 1997 • Lieven De Cauter • Schouwstukken van Nadine Tasseel
Nadine Tasseel (Sint-Niklaas, °1953) studeerde schilderkunst aan de academie van Antwerpen en volgde een technische opleiding fotografie...Alleen de conische, metalen hulzen waarin haar handen rusten, verstoren de academische pose...wordt het dieptezicht van de scène (en de diepte van het drama) opgezogen in de tweedimensionaliteit van het grafische, het academische, het decoratieve

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Naar de Vlaamse podiumkunsten vertaald zijn dit vragen naar repertoire, programmering, presentatie, casting, opleiding, publiek, media, beleid en niet in de laatste plaats naar de notie van artistieke...Het zijn de culturele (academische, artistieke) instellingen in de Eerste Wereld die bezig zijn met het ana- lyseren, conceptualiseren, formuleren, financieren

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Ze wist zich daarbij gedekt door de groeiende academische erkenning van én belangstelling voor dance studies - recenter ook: performance studies - tijdens de afgelopen vijftien jaar...Die gaan terug op de belangrijkste 'scholen', de uiteenlopende manieren van training en opleiding

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Randi De Vlieghe volgde een driejarige opleiding in klassieke en moderne dans, jazzdance, tapdans en theater aan de Vlaamse Dansacademie in Brugge...Etcetera: Je moet wel specifiëren dat ook de hedendaagse choreografieën die het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt, in een academische context te situeren zijn...Wat het academische betreft maak ik natuurlijk een onderscheid: je hebt klassiek hedendaags ballet enerzijds en de echte hedendaagse dans van hedendaagse choreografen anderzijds

Nr. 69, Januari 1999 • Alexander Baervoets • Manifest: De klassieke dans en wij
Naar stijl, inhoud en vorm refereerde het aan de academische traditie en vernieuwing kwam slechts mondjesmaat doorsijpelen...Bovendien had hij een idealistische kant - niet noodzakelijk van een belangeloze aard - die hem deed investeren in een opleiding (Mudra) en de promotie van de dans in het algemeen (zo riep hij de

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
RAVEN RUËLL BEROEP: theatermaker LEEFTIJD: 22 NATIONALITEIT: Belg OPMERKINGEN: student eerste meesterjaar van de regie-opleiding aan het RITS (Brussel) Messen in Kippen (David Harrower), dat...Van veel mensen krijg ik de feedback dat het gevoel voor het lichte, de knipoog in de dans, uitgevoerd door niet 'academische' dansers, zeker zijn waarde heeft


Toon volgende resultaten