Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


122 document(en) met "Administratie Kunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Pop art is een datum in de geschiedenis: de internationale kunst bekent zich schaamteloos tot de geïndustrialiseerde wereld...Jack Lang, Frans minister van cultuur, als geen ander van zijn collegae-cultuurministers thuis in de internationale kunst van vandaag, fulmineert tegen het hersen-verwekende culturele imperialisme van...Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 B-3000 Leuven tel

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
de algemene ontwikkeling en cultuur (Fons Goris). Deze prachtige structuur heeft Teirlinck niet overleefd : de administratie moest dat even rechttrekken, want de Studio hoorde administratief nergens...Je mag je niet laten doen door gelijk welke kerel van-de administratie, want de directeur heeft rechten die goed omschreven zijn...geleerd is, dat je ook maar iets met die kunst te maken hebt

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
00 Kunst & plezier In zijn Naschrift bij De Naam van de Roos bekent Umberto Eco dat hij altijd gedacht heeft "dat een roman ondanks alles moet vermaken, ook en vooral door middel van...Kunst mag opnieuw plezier opleveren...00 Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij kritak Vesahusstraat 1 B-3000 Leuven Tel 016/23 12 64 In dit nummer ook nog Op zoek naar de bronnen van Béjarts kunst, pag

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
De directies van de gezelschappen en van het gebouw bevolken samen met de administratie de tweede en de derde verdieping...Een schouwburg "Artistiek is de programmering gericht op het presenteren van muziekdramatische kunst in al haar verschijningsvormen

Nr. 20, December 1987 • (advertentie)
02-5121482 KAAITHEATER wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Administratie voor Kunst) en de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Gans onze administratie klopt al niet meer met die God in 't dorp...Pastoor En de administratie van de sacramenten...Zich zonder list of enige kunst, onthouden van elke tovenarij of hekserij, in 't kort gezegd, artikel 10: Hij zal geen blinden genezen of doven, geen melaatsen of lammen

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Kaaitheater woröt betoelaagd door het Ministerie van De Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Kunst, en de Nederlandse Commissie voorde Cultuur van de Brusselse Agglomeratie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
68 kwam in verzet tegen een beleid dat vasthield aan theaterstructuren die weinig ruimte lieten voor de ontwikkeling van een kunst die moet kunnen ademen, die nieuwe vormen moet kunnen uitproberen, en...Ik zeg met nadruk op het officiële theater, omdat er in het midden van de jaren '60 nog geen vaste status was, in ieder geval geen waarmee kabinet en administratie uit de voeten konden, voor wat het...konden we ons voorstellen dat het een proliferatie en produktiemogelijkhe-den zou bewerken op het gebied van de televisie en de film, terwijl het theater zo een beetje als de grootvaderlijke kunst

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Hij doet een oproep tot jonge drakendo-ders om zoals Siegfried de "draken", dat zijn de meio's, uit de Gentse schouwburg te verdrijven: "Uit de balans van de inventaris der tooneel-kunst in Vlaanderen...Er bestaat net zo min een consensus over theater in onze maatschappij als dat er een tijdloze kunst bestaat...Op het colloquim "Kunst & Beleid" (1986) van het Vlaams Theater Circuit (nu Vlaams Theater Instituut) verwees J.J

Nr. 21-22, Mei 1988 • Inhoudstafel
Want -- zoveel is na vijf jaargangen wel duidelijk -- dit "tijdschrift voor theater" wil meer zijn dan een vakblad voor ingewijden: het wil, door kritische reflectie op de kunst, pleiten voor een...Redactie en administratie Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel tel

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
kunst moet het enige hoofdbreken van de kunstenaar zijn...Administratie voor Kunst, de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie en de Nationale Loterij

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
En hoe zit dat met de Raad voor de Kunst in Nederland...Redactie en administratie zijn verhuisd naar: Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel, tel

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
KAAITHEATER WORDT GESUBSIDIEERD DOOR HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, ADMINISTRATIE VOOR KUNST, DE NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR CULTUUR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE EN DE NATIONALE LOTERIJ

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Franse en Vlaamse Administratie van de Gemeenschappen...samenwerking met de ontwerpers heeft de administratie van de Franse Gemeenschap werkbezoeken gebracht aan de belangrijkste hedendaagse theaters...Aan Vlaamse kant valt de bevoegdheid onder de administratie van de diensten voor Volksontwikkeling van het Ministerie van Cultuur

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
De stadsbesturen kunnen nu de kunst zonder gevaar voor terechtwijzing wegsaneren...Aan het slecht functioneren van de bestaande beleidsinstrumenten -- een leeglopende, niet au sérieux genomen of politiek verziekte administratie, de stoelendans op de kabinetten en daarbovenop de...blijven dan ook vele deelproblemen onbesproken: de specifieke behoeften van het kinder- en jeugdtheater (meer dan een kwestie van 'subsidies maal drie'), de receptieve sector (kunst in de culturele centra, de

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Kunst moet het enige hoofdbreken van de kunstenaar zijn, de andere hoofdbrekens nemen wij graag ter harte...van Vaakstraat 83 - 1000 Brussel - 02/514.17.70 KAAITHEATER wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor de Kunst, de Nederlandse

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Eén van de redenen waarom het 'kunst' maken voor mij iets heel irreëels kreeg...zoiets als administratie

Nr. 27, September 1989 • Inhoudstafel
Men is natuurlijk gelukkig met het succes van de Vlamingen in het buitenland (Hoet in Kassei, Mortier in Salzburg, Antonis in Eindhoven), en aflossing is een noodzakelijk fenomeen in de kunst...55 ETCETERA is een uitgave Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever is Alex Mallems, Leliestraat 81, 2540 Hove Redactie en administratie Visverkopersstraat 13, bus 13

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
administratie en kabinet), terwijl een professioneel ondersteund advies in één keer goed kan zijn...Ballet (Toneelgroep Amsterdam), Marche funèbre pour chat (Van Dijck, Turbiasz, Dehollander) en Stella (Rosas). Nieuwe Trends - De hedendaagse kunst in Vlaanderen, het Vlaamse festival in Moskou...De ode aan de taal in zijn gebalde, gepolierde doch literaire en fantasierrijke vorm kent aan de produktie een meerwaarde toe, een magisch kwadraat, een symboliek waarbij kunst en kunde verenigd

Nr. 32, December 1990 • Inhoudstafel
14 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 32, jaargang 8, december 1990 IN DIT NUMMER Geld Kan geld iets over kunst zeggen ? Dirk De Schutter onderwerpt Paul De Grauwes...ETCETERA is een uitgave van Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever Dirk Verstockt , Onderrichtstraat 64, 1000 Brussel Redactie en administratie Anspachlaan 141-143


Toon volgende resultaten