Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


112 document(en) met "Administratie voor Kunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Hij wou dat de school geleid werd door vier dekens: een deken voor het spel (Walter Tillemans), een deken voor de lichaamsbeweging (Lea Daan), iemand voor de taal (professor Willem Pée) en iemand voor...geleerd is, dat je ook maar iets met die kunst te maken hebt...Die Parochie is voor mij wat Dublin voor Joyce was

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
Hij wil eenvoudigweg de barrière slechten die opgeworpen is tussen kunst en plezier...Plezier beleven aan kunst... zullen we met deze vrome wens de derde jaargang van Etcetera en gelijk ook 1985 beginnen...00 Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij kritak Vesahusstraat 1 B-3000 Leuven Tel 016/23 12 64 In dit nummer ook nog Op zoek naar de bronnen van Béjarts kunst, pag

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Zowel voor het muziektheater als voor de stadhuisplannen liep het overleg in 1979 vast...Bij de auditie van Die Meistersinger von Nuernberg, als concertuitvoering met koor opgevoerd voor een nagenoeg volle zaal, als test voor de akoestiek, viel het me op dat deze witte stroken sterk de...De verlichting geeft beneden in de zaal een sfeer van een warme gloed die van het publiek uitgaat, zonder dat het voor het scènebeeld inderdaad afleidend werkt, behalve voor de eerste vijf

Nr. 20, December 1987 • (advertentie)
02-5121482 KAAITHEATER wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Administratie voor Kunst) en de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
leven in een eeuw van tolerantie voor elk, zelfs voor de goden...Hij zal ook niet spreken over het vermelde beroep, zelfs niet met fatsoen, artikel 9: Hij zal zich niet lenen voor het uitleggen van dromen, het voorspellen van de toekomst, het lezen voor regen...Ik stel voor te stemmen voor het geheel der artikelen door rechtstaan of blijven zitten

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
basisbegrippen voor de analyse van zowel teksten als opvoeringen...Kaaitheater woröt betoelaagd door het Ministerie van De Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Kunst, en de Nederlandse Commissie voorde Cultuur van de Brusselse Agglomeratie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
68 kwam in verzet tegen een beleid dat vasthield aan theaterstructuren die weinig ruimte lieten voor de ontwikkeling van een kunst die moet kunnen ademen, die nieuwe vormen moet kunnen uitproberen, en...Ik zeg met nadruk op het officiële theater, omdat er in het midden van de jaren '60 nog geen vaste status was, in ieder geval geen waarmee kabinet en administratie uit de voeten konden, voor wat het...Sinds 1964 maakte Carlos Tindemans deel uit van de Hoge Raad voor Dramatische Kunst

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Toneel was voor hem een drie-dimensionele sociale kunst (in zijn eigen jargon: een ceremonie als uitdrukking van de "getalsziel" en bestemd voor het "getal" of de gemeenschap). Toneelspreiding...Klassiek drama voor de oudere intellectueel, lichte genres voor de kleinburgerij, experimenten voor de jongeren en revues voor het volk...nationale tonelen nog voor een groot deel de klankbodem voor de ideeën van de homogene burgerlijke gemeenschap

Nr. 21-22, Mei 1988 • Inhoudstafel
Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312 IN ETCETERA Driemaandelijks, nummer 21-22, jaargang 6, mei 1988 DIT DUBBEL NUMMER...53 Speeltheater van Eva Bal niet alleen voor kinderen, pag...Want -- zoveel is na vijf jaargangen wel duidelijk -- dit "tijdschrift voor theater" wil meer zijn dan een vakblad voor ingewijden: het wil, door kritische reflectie op de kunst, pleiten voor een

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
kunst moet het enige hoofdbreken van de kunstenaar zijn...Administratie voor Kunst, de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie en de Nationale Loterij

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
Kleinere groepen als De Tijd, Blauwe Maandag en Arca breken het monopolie en stellen zelfbewust een eigen tekstbenadering voor...32 RAT De Raad van Advies voor Toneelkunst blijft onder spervuur...En hoe zit dat met de Raad voor de Kunst in Nederland

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
KAAITHEATER WORDT GESUBSIDIEERD DOOR HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, ADMINISTRATIE VOOR KUNST, DE NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR CULTUUR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE EN DE NATIONALE LOTERIJ

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
De zaal werd ontworpen door architect Zaccai in samenwerking met Alain Prévot voor de scenografische technieken, als 'plek voor creatieve kunst'. Hierbij heeft men getracht de techniek...Plannen voor nieuwe aankopen of bouwprojecten zijn er niet, behalve voor Plan K en voor de Hallen van Schaarbeek...Aan Vlaamse kant valt de bevoegdheid onder de administratie van de diensten voor Volksontwikkeling van het Ministerie van Cultuur

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
aantal voorstellingen speelt (160 per seizoen voor publiekrechtelijke instellingen, 100 voor het particulier initiatief). De door een openbaar bestuur opgerichte gezelschappen hebben nog enkele specifieke...Het is wel niet duidelijk op welke basis die 3/1-verhouding gaat berekend worden: welke maatstaf moet hier gelden, welke norm voor produktiekosten, voor uitkoopsommen, enz...De stadsbesturen kunnen nu de kunst zonder gevaar voor terechtwijzing wegsaneren

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Kunst moet het enige hoofdbreken van de kunstenaar zijn, de andere hoofdbrekens nemen wij graag ter harte...van Vaakstraat 83 - 1000 Brussel - 02/514.17.70 KAAITHEATER wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor de Kunst, de Nederlandse...Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie en de Nationale Loterij

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Eén van de redenen waarom het 'kunst' maken voor mij iets heel irreëels kreeg...Ik vind het voor mezelf belangrijker om zowel voor het laboratoriumwerk van de marge als voor de mastodont-theaters te ontwerpen...Ik kies ook eerder voor mensen dan voor theaters, eerder voor Beuckelaers-Hus dan voor de KVS

Nr. 27, September 1989 • Inhoudstafel
vormde voor interne en externe conflicten rond het nieuwe operahuis, heeft nu aangekondigd vervroegd uit de Munt te vertrekken...Men is natuurlijk gelukkig met het succes van de Vlamingen in het buitenland (Hoet in Kassei, Mortier in Salzburg, Antonis in Eindhoven), en aflossing is een noodzakelijk fenomeen in de kunst...55 ETCETERA is een uitgave Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever is Alex Mallems, Leliestraat 81, 2540 Hove Redactie en administratie Visverkopersstraat 13, bus 13

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
De tand- en vrouwenarts Heid-kliff stelt zich in het begin van het stuk met mannelijke zelfzekerheid voor, eigent zich terloops de verpleegster Emily als verloofde toe, als "reservoir voor iemand die...Voor de publikaties over het Vlaamse Volkstoneel en de voor ons theater erg belangrijke interbellumperiode moesten we tot voor kort aankloppen bij tijdgenoten (L. Mon-teyne, Willem Putman, Constant...Met zijn zin voor traditie, zijn kennis van en respect voor het repertoire was Vitez zondermeer de meest aangewezen theatermaker in Frankrijk om la Maison de Molière met zijn overgeleverde regels te

Nr. 32, December 1990 • Inhoudstafel
14 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 32, jaargang 8, december 1990 IN DIT NUMMER Geld Kan geld iets over kunst zeggen ? Dirk De Schutter onderwerpt Paul De Grauwes...Het voor de levenden, en dus ook voor het theater, meest onvoorstelbare, de dood, krijgt in twee zeer relevante en eigentijdse produkties, een nieuwe uitdrukking...Voor het overige : Een gelukkig 1991 voor zo ver als mogelijk

Nr. 34, Juni 1991 • Inhoudstafel
135; te storten op KB-rekeningnummer 433-1069951-66 van Etcetera, abonnementendienst, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel; voor Nederland : AMRO-bank 47.29.50.312 Losse nummers kosten 250 Bf of fl...Nostalgie naar een tijd waarin kunstenaar en gemeenschap elkaar vonden in een mythische eenheid is een vlucht voor de complexiteit van de actuele verhouding tussen kunst en politiek...Erwin Jans ETCETERA is een uitgave van Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Pieter Coeckeweg 5 1861 Meise Redactie en administratie


Toon volgende resultaten