Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Afgebakend" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De acteurs krijgen hierbij een flink steuntje in de rug van het decor: links en rechts is de scène afgebakend met een reuze spiegelwand, wat het besef van de scheiding acteur-personage aanscherpt

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
de immense hal werden namelijk nog een paar kleinere speelvlakken afgebakend: een ijzeren bed met wat gerief rond als territorium van de man; een opengesneden 'doos' waarin de vrouw huist

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De weigering (zelfs parodiëring) van een al te naturalistische speelstijl zet zich al enkele jaren door, een nieuwe weg is nog niet duidelijk afgebakend

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Geen celmuren, maar een in zwarte doeken verdwijnende ruimte (met daarin enkele stoelen) die in de diepte van links naar rechts afgebakend wordt door een reusachtige glazen wand van 2 X 10 panelen

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Als toeschouwer ben je getuige van een intieme bijeenkomst, een gevoel dat nog versterkt wordt door het speelveld dat aan de zijkanten afgebakend is met zuilen en aan de achterkant met een wit

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
speelde het drama zich af op een verhoogde, rechthoekige scène afgebakend met twee Grieks-klassieke zuiltjes

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
een aantal stille intermezzo's heeft hij getracht op een plastiche manier de relaties tussen de personages te karakteriseren, meestal ook duidelijk afgebakend door een verandering in de belichting

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
VRIENDIN Afgebakend

Nr. 33, Maart 1991 • Sigrid Bousset • Wim Vandekeybus : Lichamen in vrije val
De ruimte waar het om gaat, wordt bij het begin van de voorstelling afgebakend : dansers gooien dartspijltjes - een niet ongevaarlijke bezigheid - tot zo dicht mogelijk bij de rand aan de overkant

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
De coördinaten van tijd en ruimte waarmee de werkelijkheid afgebakend wordt, lijken voor deze personages niet langer meer te bestaan

Nr. 41, April 1993 • Karolien Derwael • De waarheid van de leugen
Theaterconventies worden bovengehaald, uitgeprobeerd, eigenzinnig gecombineerd en weer afgevoerd; de ruimte tussen de acteurs en het publiek is niet mooi of veilig afgebakend maar voortdurend

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
De scène wordt afgebakend door omheiningen die je in de stad rond braakliggende terreinen ziet, en in de hoeken slingert vuil

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Dit veld van culturele produktie wordt volgens Bourdieu afgebakend door twee polen: aan het ene uiteinde vinden we de commerciële massaproduktie, aan het andere eind de beperkte produktie voor een

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
Thuis is ongetwijfeld een vermakelijk stuk, maar het lokt ook een aantal bedenkingen uit over het terrein dat Claus heeft afgebakend, waarop hij zijn aanval richt

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Die drie categorieën wil men bereiken met hetzelfde materiaal dat voor de gelegenheid niet alleen in hokjes werd opgedeeld via taal en thema, maar ook nog eens streng afgebakend werd in de tijd

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Het hele veld van de podiumkunsten lijkt op een geografische map waar territoriale ruimten worden afgebakend en vergrendeld

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Veel ingrijpender zijn de themaclusters die binnen het drieluik afgebakend worden en het geheel in een bijbels licht zetten

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Hij kiest ervoor om met een kleine groep te vertrekken waarbinnen de functies niet vast afgebakend zijn

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Op wisselende plaatsen werd op het podium met licht een klein dansvlak afgebakend waarbinnen het trio aan een hoog ritme improviseerde (of zo leek het toch). Een en ander oogde vaak virtuoos, maar ook

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Het idee van de verticale stad, de losse collage, werd verlaten voor dat van een culturele supermarkt waarin, zoals het hoort, alles netjes zijn plaats krijgt en met schotten en deuren afgebakend


Toon volgende resultaten