Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


368 document(en) met "Algemeen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Hierin heeft kunst in het algemeen en theater in het bijzonder een concrete functie

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Daaruit blijkt, volgens haar, Shakespeares algemeen menselijk inzicht

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
bovendien die functie overgenomen sinds de algemene conferentie van de Unesco, in 1980 geloof ik, een algemeen statuut van de artiest uitwerkte

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hij stelt daarbij algemeen-politieke en ethische kwesties: de overwonnene heeft altijd ongelijk, tijdens zijn gevangenisleven blijft Hess verstoken van elke essentiële menselijke verhouding (een half...Een algemeen artikel over de subsidieregeling van het theater in Vlaanderen, zoals dat van Toon Brouwers, zal in een theaternummer dan wel nodig en onvermijdelijk zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Ook hier zijn de diverse centra in hun keuze minder gelijkgezind dan algemeen verondersteld wordt...De achtergronden en de intenties van deze instellingen zijn zo verschillend dat een 'algemeen statuut' voor de nieuwe centra een sleutel zou kunnen zijn die op geen enkele deur past

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Gesjacher Uit dit alles blijkt dat, bij de aanvang van de repetities, in maart '82, de intenties of vrij algemeen blijven, of verondersteld bekend, en dat vele verwachtingen onbesproken

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Die machtsconcentratie is enerzijds nefast voor theater in het algemeen en zorgt anderzijds voor persoonlijke drama's onder de studenten

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik heb er geleerd dat je in het theater niet tot taak hebt een algemeen geldende levensvisie te verspreiden, maar wel je eigen unieke levenservaring als interessantste communicatiecel te beschouwen en

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
de inleiding wordt daarnaast nog wel gewezen op de sterke visualiteit van de voorstellingen en het collectieve werkproces bij het maken ervan, maar als geheel blijft dit toch te algemeen en te summier

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Meer algemeen was er dit jaar, net zoals in 1981, dikwijls een kwetsbare en individuele maar sociaal betrokken opstelling van de theatermaker...de inleiding wordt daarnaast nog wel gewezen op de sterke visualiteit van de voorstellingen en het collectieve werkproces bij het maken ervan, maar als geheel blijft dit toch te algemeen en te summier

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Meer algemeen was er dit jaar, net zoals in 1981, dikwijls een kwetsbare en individuele maar sociaal betrokken opstelling van de theatermaker

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Van algemeen politieke beelden over hét onderwijs en dé maatschappij groeide het naar specifieke eisenprogramma's. Maar nogmaals vergeet nooit dat Proloog altijd publiek heeft gehad...Na '76 steeds minder een 'algemeen publiek', maar toch

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Kleinere cast: heel algemeen klinkt bij D de kreet om stukken met kleinere bezetting te spelen

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
verschrikking". Hoe gaat dat samen ? "Dat is zo algemeen geformuleerd dat het nog altijd klopt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
theaterobjecten; alweer dezelfde consequente, esthetische spanning). De situaties worden nu minder algemeen en langzamerhand onderkent de toeschouwer een plot: Virginie is een meisje dat haar seksuele...Het Jong Theater vertoont naast de ontplooiing van de regisseurs, een tweede algemeen geldend kenmerk nl

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Uiterst begaan met het lot van zijn land en met de mensheid in het algemeen

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
lang geduurd had; wie op die bewuste avond de voorstelling voor de tweede keer zag, reageerde in 4t algemeen veel positiever; de meesten gaven Fabre toch nog krediet bij een volgend project en meestal vond

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Algemeen gelach in de zaal, het publiek lacht met zichzelf...Het is evident dat een produktie die aan een radicaal nieuw kijkgedrag appèl doet, de verwachtingspatronen van het publiek en de theaterconventies in het algemeen doorbreekt

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Vanzelfsprekend kon niet alles op een zelfde niveau zijn, maar over het algemeen kan men spreken van hoge kwaliteit

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
MDK: "Het compromis in het algemeen, niet persoonlijk


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK