Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Algemene Conventie"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De aria's zelf zijn niet zo dramatisch als deze in de andere late opera's. Dat kan te verklaren zijn door het feit dat Mozart zich een beetje plooide naar een voorbijgestreefde conventie van de opera...zien dat Herrmann dit 'onwaarschijnlijke' van de conventie volledig weet in te passen in het basisprincipe van zijn regieconcept: dat van de spanning tussen disparate elementen...De conventie van de opera suggereert dat iedereen zich verzoent en deelt in dezelfde vreugde, maar dat maakt de opera zo ongeloofwaardig als alle melodrama's uit Hollywood met het obligate happy end

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Integendeel, na afloop volgt er een algemene verzoening...Hier is door Bondy de toonaard duidelijk aangeduid: tegenover de inpalmende kracht van de erotische zinnelijkheid moeten begrippen als fatsoen, trouw en conventie het afleggen...identiek gekleed). Er is dus een vloeiend veld van aantrekking tussen de lichamen, het 'vaste paar' is een opgedrongen conventie

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
namelijk pure conventie, gereinigd van elk hinderlijk spoor, elke niet-geïntendeerde plooi of geste die naar buiten zou kunnen wijzen en de immanente retoriek zou kunnen verstoren...Deze perfecte incorporatie van een willekeurige "vorm-idee", deze risicoloze conventie, poogt zij in alle "economische duidelijkheid" en zonder "genante geweldpleging" de kijker-koper aan te praten en...Het dilemma naturalisme/conventie is dus niet het probleem van de theaterfotograaf, of toch niet zijn dilemma, maar dat van de fotografie, van het wezen van de foto zélf

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
helft van Decortes plezier wegnemen). Zelfs de conventie van het applaus wordt niet gerespecteerd : applaus wil niet zeggen dat dit ensemble zal komen groeten...Er worden steeds meer rekwisieten verplaatst, het algemene licht gaat uit, een spot wordt op de blinde Oedipoes gericht

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
boeken na de toespraak van Robespierre in de Algemene Conventie laat alle mogelijke dictaturen uit de geschiedenis de revue passeren, van de inquisitie tot het stalinisme en het nazisme

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Lauwaert • Het slechte geweten geafficheerd
Toch is het juist omdat het zo voorspelbaar is en zulk een algemene toepassing heeft gevonden ook een cruciaal moment uit onze cultuur geworden...Zie eens hoe echt, hoe direct, hoe authentiek dit is! Ieder vermoeden van conventie en ritueel moet uitgebannen worden via het geloof in het fotografisch document

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
Volgens de UNO-Conventie over 'de preventie en de repressie van de misdaad genocide', met unanimiteit goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 9 december 1948, is sprake van genocide 'als het de

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
Dat is zwak, heel zwak, maar het voelt wel goed aan... Uiteraard gaat het hier over mijn algemene werkmotivatie, die wortelt in een erg traumatisch landschap...Ik heet bijvoorbeeld Thomas, maar het werd een conventie om mij Tom te noemen

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
De interprofessionele solidariteit inzake de werkloosheid wordt geregeld door de nationale conventie van de Nationale Unie voor Werk in de Industrie en de Handel (UNIDEC), ondertekend in 1958...Ze vinden het een overdreven groot privilege in vergelijking met de algemene werkloosheidsregeling, die veel minder gunstig is. Maar heel wat professionelen in de podiumkunsten, het circus, de film en...maar op 'de algemene toegankelijkheid van de cultuur', is het op zijn minst paradoxaal te moeten constateren dat de meest verspreide cultuur voortaan die cultuur is die wordt voortgebracht door televisie