Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Algemene Vergadering van"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De ganse operazaal, met al zijn goud op zichzelf al een prachtig historisch citaat van een voorbije periode, wordt tot politieke vergadering en de principes van het regeren worden tot ons gesproken...Ook in de manier van spelen staat men voor een galerij van stijlen: aan het ene extreem is er het realistisch acteren van Annius (Daphne Evange-latos) en aan de andere kant van de scala de...Het begint bij zeer algemene concepties van de stof en zijn representatie en leidt tot minitieus werk met onooglijke details

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De Algemene Vergadering van de meeste v.z.w...het Stuc, waar de Algemene Vergadering van de v.z.w...Er zijn natuurlijk nog andere factoren die van invloed zijn op het aantal voorstellingen: de grootte van het potentieel publiek, de belangrijkheid van het theaterblok in het geheel van de werking, de

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Wij waren een volstrekt democratisch gezelschap met een algemene vergadering waar alles in principe bespreekbaar was...En zo kwam het dat we niet eens van het bestaan wisten van een prachtig 'vormingstheaterstuk' als Les Paravents van Jean Genet...En vind je het politieke censuur van de overheid om Proloog weg te bezuinigen ? "De redenen van de overheid om zich van Proloog te ontdoen hebben niets maar dan ook niets vandoen met de

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Fons Goris bracht eerst heel klassieke opvoeringen van Griekse stukken, maar na het zien van een vertoning van het Living Theatre, schakelde hij over op die stijl...Op een avond krijg ik een telefoontje om naar de Rijckman-straat te komen, omdat er een vergadering is van de T-68 groep...Wat ik later van Zadek heb gezien, bevestigde mijn overtuiging dat het juist was om voor de kleine man De Parochie van Miserie en De Droom van Zotte Rik te maken

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Koloniënstraat 31 1000 BRUSSEL Notulen van de vergadering van 9 mei 1985 Aanwezig : P. Jaspaert : voorzitter...dienst De vergadering vindt plaats in het Kasteel van Ham te Steenokkerzeel en duurt van 14 tot 18 uur I. MEDEDELINGLN 1) Uit verschillende telefoontjes en brieven is gebleken dat er...Vooraleer het advies in detail te vermelden is het nodig de Minister te informeren over de algemene uitgangspunten die de RAT hanteerde bij het toekennen van de subsidiebedragen

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
En de minister klopt zich op de borst als bij de algemene bezuinigingen "de kunsten relatief zijn ontzien", (het gaat hier om 0.18 procent van de rijksbegroting). Wat de overheid voor kunst...Na afloop van de vergadering vroeg een van de heren van het bestuur wat we gingen doen in de diaspora...Een speciale commissie bedacht toen dat het bestaan van een gezelschap principieel eindig zou moeten zijn, stelde een termijn van drie jaar en met ingang van dit jaar is dat dus zo

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
De vergadering zal plaatsvinden in de refter van de fabriek...Jij kleine Jonathan, naakt in je deken, die de trappen besteeg van mijn rijk, kom terug, verstik hem in de plooien van je mantel: het is een monster van hoogmoed, van wreedheid, van perversie...Wanneer de leerlingen bij hen toekomen, zijn ze twaalf, vrolijk, en ze lachen; ze komen van de velden, van de terrils, van de parken, van de stukken braakland

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
bijna blinde professor van de universiteit van Vaknee: Toekomstige rechtsgeleerden van de Dauphiné en van het koninkrijk Frankrijk, tot besluit van mijn laatste college wil ik jullie met alle...Brunat In het jaar 1542 hebben de rijken van Romans met de hulp van het parlement van Greno-ble, alle algemene volksvergaderingen, die de consuls van de stad kozen, eens en voor altijd verboden...Gaëtane Nieuwe spelen, van wiege-wage; van even uit, even in; van neus in aars; van gat in 't nat; van leeft het manneke of ist-ie dood

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Raad van State reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten Onlangs gaf de Raad van State zijn mening te kennen over het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor...culturele activiteiten mogen, naar gelang van het geval, slechts worden vastgesteld krachtens een decreet of een beraadslaging van de vertegenwoordigende vergadering van de overheid...overheden gelijktijdig omvat : - de subsidiëring van een kern van personeelsleden; - de jaarlijkse toekenning van een basistoelage voor de werking; - de subsidiëring op grond van

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Voor mij, de buitenstaande lezer, zelf object van receptiestudie, vertegenwoordigen deze teksten een laboratoriumstaai van de voorkeuren van de critici, een verzameling van oordelen, van...De dag nadien probeert een van de juryleden van het Theaterfestival 92 me te overtuigen van het achterhaalde van die aanpak, en schrijft een jurylid van een vorig Theaterfestival een harde...bewust blijven van de theatersituatie, wat dan synoniem is voor het verwerpen van de nabootsing en van de mimesis, met het overstijgen van realisme en naturalisme, en met het doorbreken van de vierde wand

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Nys • Gevraagd: een professionele adviesraad met een heldere...
Maar op 17 juli '96 ontvangen wij een schrijven van minister Martens waarin zwart op wit te lezen staat dat de som van 22 miljoen besteed wordt aan 'de vier erkende maar nog niet gesubsidieerde...De raad antwoordt daarop dat niet enkel die zeven lijntjes maar ook de 'Algemene bemerkingen in het evaluatierapport' deel uitmaken van het advies...Ik ben geen tegenstander van grote gezelschappen, maar hun noodzaak als een dogma poneren getuigt van bewuste kortzichtigheid

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
de algemene vergadering van Schaamte hadden de kunstenaars o.a...Na een paar jaar is dat uit de statuten verdwenen, omdat er geen kunstenaars meer in de algemene vergadering zaten: Dirk was naar Gent vertrokken, Pat, Anne Teresa en Michèle Anne hadden elk hun eigen...Het is een vrijheid om bijvoorbeeld je manier van presenteren deel te laten uitmaken van het werk zelf en je niet de facto afhankelijk te maken van een derde, namelijk de afnemer van het product

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
Van cruciaal belang is het eerste artikel van het statuut: het Tribunaal wordt belast met 'de berechting van mogelijke verantwoordelijken voor daden van genocide of andere schendingen van de...Volgens de UNO-Conventie over 'de preventie en de repressie van de misdaad genocide', met unanimiteit goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 9 december 1948, is sprake van genocide 'als het de...Op de kwaadste momenten dreigt de Rwandese regering zelfs met de sluiting van het bureau van de openbaar aanklager, dat zich in Kigali bevindt, of met het weigeren van visa aan de onderzoekers van het

Nr. 78, Januari 2001 • Arne Lievens • Wat doe je overdag?
Ik krabbelde ze zeer professioneel op de achterkant van een oud treinticket, wat me later, tijdens één van de vele brainstormmomenten, behalve wenkbrauwgefrons ook een verrassende schouderklop van de...Dan begon ik mij te amuseren met het herrichten van spots, het verwisselen van kleurfilters en het corrigeren van lichtstanden...Een paar uur na deze repetitie evolueerde de stemming van algemene nervositeit naar overdreven hilariteit

Nr. 112, Juni 2008 • Carlos Tindemans • De sociale rol van het theater
De rol van het publiek Ik neem aan dat niemand ervan overtuigd moet worden dat een schouwburgpubliek meer is dan de som van zijn samenstellende leden, dat het een vergadering is, toevallig...van een gemeenschap, van een land, van een ras, van de mensheid in het geding kwam...Omdat het theater onvermijdelijk de intensiteit van het particuliere verbreedt naar het algemene toe, van het persoonlijke naar het openbare