Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


79 document(en) met "Alleen 't Stuc" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Het is een woordloos spektakel waarin alleen de bruid zich verbaal uitdrukt, zij het dat haar enige zin, 'Als jullie werkelijk willen dat ik... dan geloof ik dat ik maar beter,' op haar tong...Als Lahaut roept 'Ie socialisme n'est pas un rêve, c'est une certitude,' dan klinkt dit alleen nog cynisch...Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Alleen in CET en 't Stuc vormen theater en dans onbetwistbaar de hoofdbrok in de globale werking...Waarna zich de vraag opdringt of de zaal voldoende geoutilleerd is. Alleen 't Stuc mag zijn theatertje als 'goed uitgerust' beschouwen (lichtorgel, voldoende spots, geluidsinstallatie, piano...Momenteel hebben alleen Stuc en CET aspiraties op dit vlak

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Stuc Leuven Koning Oedipous, een queeste 't Stuc heeft begrepen dat blijvende vernieuwing in het theater van onderaan moet beginnen...Daarom treedt het niet alleen met veel feeling en smaak op als receptieve schouwburg, ook intervenieert het zelf op de theatermarkt met een eigen acteursopleiding en produkties die daar in het...den Broeck, Marc Lemmens, Karen De Visscher, Vic Mees Koning Oedipoes, een queeste ('t Stuc) Foto Leopold Oosterlynck Het schroot van de Vera-Cruz De

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Alleen rijst de vraag waarom twee jonge, ondernemende regisseurs op dit monster zijn gestoten, waarom niets anders in de hedendaagse literatuur hen relevanter lijkt, en hoe ze zich de band met hun...Janacek stond in deze techniek uiteraard niet alleen...Niet alleen bespreekt het de stukken geschreven sinds 1971, het herziet ook de vroege stukken in het licht van hun voorstellings- en receptiegeschiedenis

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Wat heeft Merce Van 6 tot 22 oktober heeft in Cunninghams Leuven een eerste internationaal dans-dansstijl gemeen festival plaats onder de titel 'Klapstuk met John Cage, 83'. De organisatoren, 't Stuc...Deze ingesteldheid maakte het niet alleen mogelijk dat Cunningham op een revolutionaire manier brak met de bestaande danstraditie maar was ook een conditio sine qua non voor de experimenten van de...Ook Marcel Duchamp gebruikte het toeval voor het samenstellen van zijn Grand Verre niet alleen omdat hij per definitie elke mogelijkheid van een rationele conceptie van het kunstwerk verwierp maar ook

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Julienne De Bruyn moest daar alleen tegen ingaan, want wij kenden het Brecht-theater...Heb je voor Cyrano voldoende respons bij de critici ondervonden ? "Critici zijn een deel van de vrije meningsuiting; ik vind alleen dat de jongste jaren hier een soort geleerde domheid heerst...Het kan alleen gebeuren als er een zekere beleid aanwezig is. Maar hier waren het niet meer dan rituele zittingen, eindeloze praatnamiddagen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beide verhalen, dat van Prometheus en dat van Alceste (de vrouw die door Hercules uit de onderwereld wordt gehaald), tonen aan dat de goden niet alleen overboord moeten worden gezet, maar dat ze ook...Het gegeven alleen al brengt dit aan: een gepensioneerd komiek blikt terug op zijn leven (Gloeiende Kooltjes = het smeulend levensvuur) en zijn mislukte loopbaan (de ondertitel As en Puin). Hij...Etcetera is alleen bruikbaar als archief, of bloemlezing van de verloren kansen

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
directeuren en professoren (maar niet van theater) nemen de honneurs waar; de culturele centra behoren tot de gevestigde soort (waar zijn Stuc, De Hoop, ...?); de decreet-groepen leveren de helft van...Alleen een openbare discussie, waar bijvoorbeeld verschillende herstructureringsvoorstellen open en bloot op tafel liggen, geeft de mogelijkheid de val van de geheime gebondenheid te ontlopen...gemeenschap maar individualisme dat alleen zelfverheerlijking beoogt, en daardoor agressief en destructief wordt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Nieuwe eenvoud of nieuwe armoede ? Verwanten, naar Iwanow van Anton P. Tsjechov, in een regie van Paul Peyskens, is de derde produktie van het Stuc-Leuven...Het produceren van eigen theaterprojecten wint binnen het pakket van theateractiviteiten van het Stuc aan belang, maar tegelijkertijd staat deze voorstelling in nauwe relatie tot de theatercursussen...Wie een volwaardig alternatief voor een traditionele opleiding wil opbouwen, moet zich over veel meer buigen dan de acteursmythe alleen : zij is immers slechts 'een gevolg van'. De vraag naar het

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
de Stuc-voor-stuc-krant van september-oktober 1983 werd de Fa-bre-workshop aangekondigd als " 'tweemaanden werken'. Geen opleiding vereist, geen bijzondere voorkennis noodzakelijk...Tijdens de eerste dagen kostte de training ons veel moeite en zweet --onder het Stuc-publiek, dat nog met de ongewone Klapstuk-voorstelling van Het is theater... in de maag zat, deed zelfs het gerucht...Een dergelijke 'beheersing' vraagt niet alleen een grote fysieke souplesse maar ook een sterke concentratie en bewustzijn

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Bij voorbeeld, dat de voorstelling van die avond heel belangrijk is. Ik geloof dat het een gelukkig kenmerk van ons theater is, dat niet alleen de première, maar ook de twintigste en de dertigste...Tegenwoordig wordt in theaterrecensies of in Theater Heute gezegd dat de acteur weer ontdekt wordt, dat hij weer belangrijk is. Daarop kan ik alleen zeggen: hij is het altijd geweest...Geïnformeerde, kritische toeschouwers... ik durf niet echt te zeggen theatercritici, want alleen al deze term zou mij, wat onze theatrical scène aangaat, onder de verdenking van grootheidswaan

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
De appreciatie gold echter niet alleen het artistieke niveau...Stuc (1.200.000 fr

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Jan Decorte pakt Shakespeares 'slechtste' stuk aan, Titus Andronicus, bij HTP, en Paul Peyskens maakt Hommages, zonder meer, bij 't Stuc...Ambities genoeg, alleen ontbreekt in het Vlaamse theater een fundamentele professionaliteit, d.w.z

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Evenzo was Verwanten van Paul Peyskens, zowel in 't Stuc te Leuven als in de tweede versie in de Daillykazerne te Schaarbeek, op een intieme ruimte berekend...De spanningen tussen de personages ontwikkelden er zich in gebaren en gedragingen, onhoorbaar, en alleen van op korte afstand zichtbaar...Uitdrukkingen op gezichten kon hij alleen vooraan herkennen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Met deze maatregelen én het vooraf nemen van de 10.000.000,-voor de experimentenpot heeft de RAT een belangrijke beslissing genomen die het subsidiebeleid van de Minister niet alleen een duidelijk...De Sluipende Armoede, Gent - STUC, Leuven - Teater Tentog, Nijlen - Theater AtZ, Kortrijk - De Lokomotief, Antwerpen - Stok, Antwerpen - Het Gevolg...categorie C zonder toename van middelen); hier werd dus alleen 6% index op de wedde toegekend maar geen verhoging van werkingsmiddelen naar 30% als nu gebruikelijk voor dc C-catcgorie

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Het bleef echter mislopen en ook deze optie ging de mist in, al bleef 't Stuc het Amerikaanse aandeel beklemtonen...Uit Einstein krijgen we op het Klapstuk Field Dance I te zien, maar dan wel in de hernieuwde versie uit 1984, waarbij alleen Childs nog instond voor de choreografie

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Het NTG had een zeer ambitieus programma aangekondigd waarbij allerlei buitenlandse regisseurs werden ingezet, maar dat is achteraf, helaas, niet lonend gebleken: alleen de regie van Franz Marijnen...Julius Caesar, 't Stuc) lossen de al lang op routine gevallen Ivaneanu af

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Peter Benoy zorgt er bij het Reizend Volkstheater voor dat niet alleen de gebruikelijke pruiken- en kostuumskomedies op de affiche prijken, maar ook b.v...Alleen deze twee Gentse theaters verzekeren dus de dialoog met het Spaanse theater...Van Hove kiest bij Akt/Vertikaal auteurs als De Sade (Gij zult niet doden) en Mishima (Boom uit de Tropen). P. Peyskens ('t Stuc) werd hierboven al vermeld in verband met Tsjechov

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Liever dan een op welke wijze dan ook ideologisch bepaalde selectie van produkties aan te bieden, verkoos het Stuc een beeld te schetsen van hoe verschillende kunstenaars, vanuit totaal andere...De Klap-stukprogrammatie vormt slechts één mogelijke keuze en in hoeverre die niet alleen symptomatisch, maar ook werkelijk exemplarisch is voor de hedendaagse internationale dansscène, valt...Medeleven en wreedheid staan vlak bij mekaar, zoals dat alleen bij kinderen kan, maar ook met dezelfde kinderlijke onbekommerdheid en relativering

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Kunstsocioloog Warna Oosterbaan Martinius maakte in opdracht van de Nederlandse minister Brinkman een studie over de redenen die de overheid kan hebben om een kunstbeleid te voeren, 't Stuc in Leuven...Hem worden positieve voorstellen toegeschoven, van mensen bij wie het niet alleen en niet op de eerste plaats gaat om geld


Toon volgende resultaten