Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


865 document(en) met "Alles Wat" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
NEEM DEZE BRIEF HIJ MOET AANKOMEN AL IS DAT HET LAATSTE WAT JE DOET DIT MOET JE VOOR ME DOEN was het laatste wat hij tegen mij heeft gezegd...Daarom doden jullie alles wat jullie tegenkomen...Ze vragen zich niet af wat voor borsten ze heeft en of ze nog maagd is. Wat kan die mannen Parijs schelen, een verre steenwoestijn die korte tijd lang de metropool van hun hoop was

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Nogal wat voorstellingen zijn erover gestruikeld...Wenn man aber bla-bla spielt, ist es gar nicht mehr schwierig". Wat er ook van zij, er is een vernieuwde belangstelling waar te nemen: de filologen buigen zich diep over zijn teksten, wat jaarlijks...Er staat wat er staat en men leest wat er staat

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Dit alles bleef vrij formeel, toegespitst op hoe de woorden binnen het grammaticale systeem functioneren, los van hun betekenis...Wat heeft er regisseur en acteurs toe aangezet dit stuk op de planken te brengen

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
De eerste periode staat in het teken van een droom die Kroetz deelt met heel wat geëngageerde schrijvers : populair theater maken, dat een groot publiek bereikt en dat toch tegelijkertijd zijn ideeën...theoretisch blijven), heeft regisseur Jean-Pierre de Decker alles gedaan om de inlevingsrealistische valkuil te omzeilen, maar hij stelt daar niks voor in de plaats...dat, op het historische moment van zijn ontwikkeling, de mensen die dit theater maakten ten minste geloofden in wat ze deden

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Je kan geen scherpe lijn trekken tussen je leven en wat je maakt...Toen wist ik: theater moet je zo serieus aanpakken, veel serieuzer dan mijn vader die wat kleine rolletjes speelde maar dan op een twijfelachtig niveau...Ik zie daar een kind met een van ondervoeding gezwollen buik en het enige wat ik deed was dat kind wat snoepjes geven die ik toevallig in mijn zak had

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Deze scène speelt zich af in een geforceerde melodramastijl, alles valt schijnbaar terug in zijn plooien...Gilis heeft zijn doel bereikt: alles is belachelijk gemaakt, alles is geparodieerd...De acteurs hebben zich in hun interpretatie beperkt tot het vernis van de parodie, en niet met mogelijke referenties van deze betekenisverdubbeling (karakter plus karikatuur). Gilis parodieert alles

Nr. 3, Juni 1983 • (advertentie)
Weg met de doelloze zondagen, de druilerige zaterdagen, dat gevoel van «wat gaan we doen...en radioprogramma's van de ganse week... alles wat de vrije-tijdslezer vandaag interesseert

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Vlaamse film, een reportage in cinéma-véritéstijl, waarin je ontroering, woede, bezetenheid, vreugde, ontgoocheling, inzicht, enfin, alles wat een artiest boeiend kan maken, fris van de lever geserveerd...een stad, van vele steden, hun sfeer, hun eten en drinken, én hun spektakels, alles geografisch in kaart gebracht...en "wie doet wat

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Een wat mystiekerige uitspraak die de nodige invulling mist...Wat bijvoorbeeld met een uitspraak als 'wil je van de oorlog leven, moet je hem ook wat geven', waarmee men mij het ganse stuk door voortdurend om de oren slaat...Wat bedoelt de Nieuwe Scène met 'Moeder Courage is een anti-oorlogsstuk' ? Wat verwacht Medina van 'een collectief gemotiveerde theatermensen', zoals hij het zelf noemt

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De artistieke reputatie van Schoenaerts maakt van hem een prijsbeest, maar zijn produk-ties staan volkomen los van wat er in Arca/NET gebeurt...Voor kinderen blijft Stekelbees het beste wat op de markt is, maar daar moet aan toegevoegd dat concurrentie nauwelijks aan de orde is. Kindertheater ontsnapt daardoor makkelijk aan het kritische oog...Het publiek wordt ook niet in de watten gelegd wat zichtbaarheid en verstaanbaarheid betreft

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Maar het leert heel veel over de vraagstelling wat mooi is en wat lelijk...Eén ding moet duidelijk zijn: alles wat er gebeurt, is eigenlijk déjà vu, al gebruikt in theaters of beeldende kunst, of verwijst ernaar...Mooie leugen Als alles af te lezen is, als alles gebaseerd is op een kennis, is dan de manier waarop de mensen bij jou op de scène evolueren - persoonlijkheden, on-theatraal, zeer concreet op

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
eisen van een diepgaander onderzoek naar wat volgt op After Art...Alles wijst erop dat Fabre het valse en karikaturale in de kunst verafschuwt, en gedreven wordt door een priesterlijke dwang belangrijke waarden te vinden in de kunst zowel als in het leven...Hij kan niet vooraf weten hoe het publiek zal reageren of wat zijn stuk zal worden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Hier wordt zoveel nagedacht over wat zou mogen en over wat het zou kunnen betekenen, dat wordt dan nog eens overwogen en in de groep besproken, en tegen de tijd dat ze het moeten doen, is het dood...Het wordt een vergaarbak voor alles wat zich niet wil voegen...Ik wil het niet verklaren want ik heb niet meer dan dat vermoeden, maar zij verklaren alles, weten voor alles een analyse te bedenken

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Dat alles speelt perfect op elkaar in. Goodnight Ladies is een feilloos lopend mekaniek...Want wat heb ik aan zo'n sfeertje

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
de discrepantie tussen wat we zeggen en wat we doen dan zo groot...Ik begin te horen wat ze niet zeggen en te zien wat ze niet doen...God, wat een feest, wat een feest was het

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
dat de ingeboren Vlaamse reflex op alles wat uit Brussel komt...Toch enorm wat een regisseur kan aanvangen met een tekst...Maar de Oom Wanja van het Werktheater blijf ik het beste vinden wat ik de laatste jaren zag

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Er zijn lijnen, diagonalen die verspringen, cirkels, alles door en in mekaar, gecombineerd met cijfers (4 of 2 aan 2 of 3 plus 1). Het wordt een geraffineerd spel om telkens op de juiste plaats...het vijfde deel wordt niet meer 'gedanst': er wordt nog wat nerveus aan kleren getrokken, er is een hand die naast een stoel glijdt... In stilte: 4 dansers aan het einde van een voorstelling...Door het dagelijkse leven van de kunstenaar (vrouw, danser, choreograaf) als referentiekader in de voorstelling in te voeren, wordt Rosas danst Rosas een produktie over wat kunst met het dagelijkse

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Zonder overgangen of verwijzingen naar wat voorafging, ontwikkelt de voorstelling zich...Als een gearriveerde burgerman heeft hij alles geregeld: een oude vervelende man die niet meer wil denken en alleen nog wat praktische regelingen moet treffen om dan rustig te kunnen uithollen...De wereld is nu eenmaal niet zo eenvoudig dat alles draait rondom een koning, zelfs al heet het stuk Koning Lear

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Met belangstelling kijkt hij uit naar wat er in de storm zal gebeuren...hebben). Wat hebben we hier...Mieke Verdin als Tom heeft heel wat tekst te verwerken, maar ze zegt alles op een toon alsof ze het nog eens goed moet nalezen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
de tweede graad werkt dergelijke enthousiaste keuze van een festival aanstekelijk op alles wat zich in de marge van het officiële theater aandient...Als een gearriveerde burgerman heeft hij alles geregeld: een oude vervelende man die niet meer wil denken en alleen nog wat praktische regelingen moet treffen om dan rustig te kunnen uithollen...dat de ingeboren Vlaamse reflex op alles wat uit Brussel komt


Toon volgende resultaten