Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


865 document(en) met "Alles Wat" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
wat zich anno 1983 als manifeste kwaliteit in het Vlaamse theater aandient, is het Kaaitheater als wegbereider en/of organisator rechtstreeks aanwezig: Jan Decorte en HTP, Anne Teresa De Keersmaeker...de tweede graad werkt dergelijke enthousiaste keuze van een festival aanstekelijk op alles wat zich in de marge van het officiële theater aandient...dat niet wat we nodig hebben

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Diezelfde onechtheid bepaalt ook het spel van de dichter: Marc Steemans geeft hier een uur lang een demonstratie van wat hij kan en van wat zijn manier van spelen bedreigt: alles is te beredeneerd...Kortom: ik deed alles wat er gedaan moest worden en ik leerde veel...De verantwoording wordt besloten met de melding dat de Vlaamse inzending bijgevolg niet alles toont wat in ons land gebeurt en ook niet representatief is voor een theater of voor een generatie, "maar

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Hij heeft zo genuanceerd mogelijk geformuleerd wat hem bindt met de opvattingen van Proloog en wat er volgens hem fout is gegaan...Wat ik nu wel denk is dat de collectieve werkwijze zoals wij die ontwikkelen bij Proloog, ons belet heeft om bepaalde delen van de werkelijkheid aan te grijpen...Wat ik wel denk is dat de teksten van Proloog later bestudeerd zullen worden ondanks het feit dat ze heel eng verbonden zijn met de politieke behoeften van de jaren zeventig

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Wat heeft Merce Van 6 tot 22 oktober heeft in Cunninghams Leuven een eerste internationaal dans-dansstijl gemeen festival plaats onder de titel 'Klapstuk met John Cage, 83'. De organisatoren, 't Stuc...opvatting, gooide hij alle ballast overboord om enkel te tonen wat hij als het meest essentiële in de dans beschouwde: de beweging...Eventueel kunnen verschillende dansers totaal andere bewegingen uitvoeren, eventueel kunnen zij dezelfde bewegingen uitvoeren maar in een verschillend ritme, op een verschillende plaats, alles

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Dat is alles wat er van een verscheurende dramatische sterfscène overblijft...Ik ontdek tijdens het werken wat er zal gebeuren...Ondersteboven Heb je een idee wat de Amerikanen van jullie hebben geleerd

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Wat de opdracht van deze militairen is blijft duister en geheim; wel maken we naast het dagelijks bedrijf (één dag lang) van deze gesloten gemeenschap de ondervraging mee van Franse, Duitse en...Dallas heeft Ethel Portnoy erop gewezen dat dit zogenaamde cultuurimperialisme met een flinke korrel zout genomen dient te worden: "Wat we de Amerikaanse cultuur noemen is niets anders dan de cultuur...Dat is alles wat er van een verscheurende dramatische sterfscène overblijft

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
wat nog op ons toekomt...wat de uiteindelijke bestemming van ieder toeschouwer is. Dit theater is geen kopie des dagelijkschen levens; het neemt een denkbare, projecteerbare wereld tot thema en dwingt ons - uitvoerenden op de...Je operationele bestaan als theatermaker verankeren in de voorlopigheid, de virtualiteit van het voorstellings-complex is ervan uitgaan dat alles beweegt en verandert, dat geen autoriteit deze

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Saturé vermoedde 't. en sprak : Leer haar alles wat in de high-life wenschelijk is. Alleen géén horloge taal Wie 't ooit uitvond het leven te verdeelen in mathematische fracties van dertig, zestig...Marquise Ah ! Fi Donc ! Is dat alles wat je voelt voor poëzie...Waar dit, waar dat, waar alles wat mij en mijn was

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
De bittere verwaarlozing van alles en iedereen wat onze eigen tijd vooraf is gegaan, heeft hem voortijdig doen verdwijnen uit het reliëf en het bewustzijn...intrinsiek onrechtvaardig omdat hij, door wat hij deed evenzeer als door wat hij niet vermocht te brengen (evenmin als de overige tijdgenoten), kleur en vorm en zin en richting heeft gegeven aan wat zonder...Zijn religieuze bekentenis blijft constant en ongewijzigd; wat veran- Foto's Tijl door het Vlaamsch Volkstooneel deringen ondergaat, is zijn presentatie van de betekenis daarvan

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Ondanks wat tegenslagen - een aantal belangrijke ensceneringen konden niet komen, en in extremis werd de gezamenlijke DDR-deelname afgezegd - werd het een rijk geschakeerde confrontatie met het vooral...Alles sterk symbolisch, zwaar op de hand, bovendien nog aangedikt met een overdadig acterende Medea (Kirsten Dene). Dat maakt de tekst log...Met wat doeken en een houten vloer geven zij een zeer heldere lezing van het conflict tussen Philoktet, Odysseus en Neoptolemos

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Bent u niet bang dat die ensceneringen een soort 'Modellbücher' worden, zoals met Brecht gebeurde ? "Aanvankelijk heb ik me vaak geërgerd aan ensceneringen, wat...Ze zegt dat alles wat er gebeurt tijdens het schrijven van een toneelstuk erbij hoort...Je kijkt natuurlijk eens op, je ziet weer eens wat anders, en dan schrijf je wat anders

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De hofscène wordt een gebeuren waarbij een paar mensen onwennig tegenover elkaar staan: de vorst weet niet wat hij wil, zijn onderdanen trachten radeloos te begrijpen wat hij zou kunnen bedoelen...Wat deze kijkervaring nog beïnvloedt: het zien in diezelfde KNS, dit seizoen, van een totaal ondermaatse Wat een leven, Jeanne en van een ronduit slechte Molière, dit laatste voor welgeteld 65...Virginia Woolf had een intense afkeer van alles wat met onderscheidingen, eretekens of officiële ceremonies te maken had en in dit groteske eindtafereel wordt niet alleen de legendarische vorstin maar

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Waarom is alles wat met brood, en dus gerekend tot de eerste levensbehoeften -- voor iedereen lijkt dat vanzelfsprekend te zijn -- nuttig...beter nog, het stopwoord 'sponsoring' is ingevoerd en daarmee moet plotseling alles wat je niet echt graag wilde, worden betaald...De gemeentediensten voor de kunsten weten bijna niet hoe snel ze alles af kunnen breken wat moeizaam en met veel geld werd opgebouwd

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Bij de uitwerking bleken de ideeën echter zodanig te verschillen dat Hamlet een amalgaam werd van wat iedereen aan clichés in huis had...Daar gaat ook nog wat badineren over het 'theaterspel' aan vooraf...De manier waarop hij RodeOogst in beeld zet, gaat jammer genoeg wat botsen met de opgelegde nadrukkelijke tekstzegging van de acteurs

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Gerard Mortier, die alles wil in het werk stellen om het genre springlevend te maken, vindt dat het absoluut noodzakelijk is om nieuwe werken aan het bekende repertoire toe te voegen...Maar dat gebeuren in de orkestbak begeleidt een vokaal gebeuren, dat zich niets aantrekt van wat de stem vandaag kan...daarnaast heeft hij zich heel wat arbeid getroost om het scènebeeld zo beweeglijk mogelijk te maken, dit terwijl het libretto hem zeer weinig mogelijkheden daartoe bood

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Wat heeft bijvoorbeeld Rosas met Michael Clark en die dan weer met Merce Cunningham te maken...Een goedbedoelde poging, die echter strandt op haar uiterst zwakke acteurskwaliteiten en, hoe' pijnlijk het ook moge klinken voor een sterballerina, dito dans-prestaties (wat enkel geldt voor deze...Wat dan nog overblijft, moduleert de context van het artistieke, misschien

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Folkwang Tanzbühne'. In de periode '29-'33 werden heel wat balletten gecreëerd, alle in choreografie van Jooss...Jooss tekent dit alles met de rake eenvoud van de ware kunstenaar...Met twee generaties was de pure leer van wat genoemd wordt de Centraal Europese School dan ook verdwenen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Fie Er is van alles aan het verkeerd lopen... ik weet soms niet meer of ik droom, of echt iets meemaak... Er komt van alles aan het licht, vreselijke dingen, en dat zet ons leven -- voor wat er nog...Alles wat ik hier opsom zijn doodgewone banale belevenissen...Ik ken uw verleden, ik weet wat u met ... wat u voor uw dochter hebt gedaan, ik weet alles van de omstandigheden die uw schoonzoon schijnbaar de das konden omdoen, ik zeg

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Alles wijst erop dat Vera, als gave produktie, een toevalstreffer was...Stan Milbou en Miel Geysen, mee het Laboratorium voor Vlaams Toneel op, waar hij zowat alles deed: schrijven (eenakters), acteren en regisseren...Luk Van Brussel eiste een grondige tekstanalyse - "acteurs weten meestal niet eens wat ze zeggen" - en volgde heel het produktieproces dat, volgens hem met een opvallende professionele ernst verliep

Nr. 5, Januari 1984 • (advertentie)
De Raiffeisenkas staat voor alles in. Voor Eurocheques en Eurochequekaart, voor Bancontact... en voor de nog ruimere wereld van de Eurocard...Er zijn meer dan 1000 Raiffeisenkassen die graag bewijzen wat uw spaarbank voor u kan doen


Toon volgende resultaten