Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Als Colinet"Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Als hij in het tweede bedrijf als Mercutio sterft, gaat er een grote vlaag van spijt door de zaal: niet alleen geeft een sympathiek personage de geest, maar meteen verdwijnt de beste danser véél te...plaats van als climax, als olie op het vuur na de demonstratie hoe de compositie in elkaar zit, werkt dit bijtende contrapunt als een ijskoude douche...Béjart, die mij als bedenker van dansspektakels minder en minder boeit, reveleert zich hier als groot theaterregisseur

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Thematisch roept het pausenpaleis vanzelfsprekend wel enkele interessante zinspelingen op bij een stuk als dit, waarin Claudel het centrale thema uit zijn oeuvre als het ware synthetiseert, nl...Pinget wordt als romancier algemeen beschouwd als een vooraanstaand Frans auteur...Ook in het spel van de acteurs lijken de eigenschappen van het glas als leidraad te dienen; vooral door de twee mannen (Ronnie Commissaris als Edgar en Hans Royaards als Kurt) wordt er hard en scherp

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Wel vreemd is dat het theater in deze tekst door de wetgever wordt voorgesteld als een maatschappelijk regulerende factor, een onderdeel van een grotere politieke constructie die zowel institutioneel...Aanvankelijk was dat via de Commission consultative du Jeune Théâtre, in 1975, die als opdracht had het ontstaan van een nieuwe theatertaal te stimuleren . De commissie beschikte daarvoor over 5% van...Louis Colinet 22,07 Nouveau Théâtre de Henri Ronse 19 Belgique Théâtre de Poche Roger Dohmani 17,50 Théâtre de l'Ancre Jacques Fumière 17 Centre Dramatique Michel

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Pas als de zaal vol kleintjes zit, kan ik echt met hun ogen kijken...de voorstelling die de beroemde zin als titel draagt staat het poëtische taalgebruik centraal maar komt er niet tot zijn recht...Deze conclusie geldt vooral wanneer het gaat om zaken die door de volwassenen als angstaanjagend zijn ingeschat - agressie en slechtheid -, maar positief ervaren worden door de kinderen

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Nochtans is het theater, net als andere kunstdisciplines, heel belangrijk als ontmoetingsplek, voor de ontwikkeling van het collectieve, voor debat, reflectie en ontdekking...Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat ze in een zodanig cultureel divers land als België een grotere vrijheid vinden om aan onderzoek te doen en een eigen vorm te zoeken om zich als...Het is makkelijker om een stijl als de Ballets C. de la B.-school af te lijnen, en die school als voortrekker te definiëren, hoewel deze stroming natuurlijk ook de sporen draagt van een Europese, min

Nr. 106, April 2007 • Wouter Hillaert • Van La Mamma tot Mohammed
Hoewel zo’n directe aanspreking veel politieker werkt dan de klassieke verkettering van een gezamenlijke vijand (de media, extreem rechts, het kapitalisme), lijdt Norén aan hetzelfde euvel als Colinet...Als Colinet zegt voor zijn vierde editie op zoek te zijn geweest ‘naar makers met een eigen taal die het over de wereld hebben’, dan heeft hij zijn missie dus volbracht...zijn uppie zorgt Colinet ervoor dat vermaarde namen als Lars Norén en Thomas Ostermeier om de twee jaar ook nog eens in België te zien zijn, terwijl hij daarnaast volop investeert in nieuwe beloftes