Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


61 document(en) met "Als Pan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Kleingeestig en lafhar-tig-wraakzuchtig als het Belgische Establishment is, heeft het wraak genomen op mensen die dachten de Duitsers te kunnen manipuleren maar zelf door hen op sleeptouw werden...zijn erg blij als we zonder fouten door het groeten gaan...Als het publiek is verdwenen kraken we een goed dozijn flessen met iets wat voor champagne doorgaat

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De toeschouwer moet het werk niet als geheel begrijpen, maar als eenheid voélen en ondergaan...de zelfanalyse van Starkadd niet als versterking van zijn held-zijn, maar als symptoom van zijn onaangepastheid, van onderhuidse spanningen...Traditioneel werd hij voorgesteld als een Shakespeariaanse schurk of als een melodramatische 'vilain'. Saemund verschijnt in de ARCA-versie als een nette heer, die handelt volgens een cynisch-demago

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Emma (Binnen met koffiepot en pan spek) In godsnaam, als ge niet altijd met uw neus in die smerige gazet zoudt zitten, hoefde ge niet te vragen waarvoor dat geld moet dienen...Als de papa zeggen "ja", ook de kind moeten zeggen "ja". Als de papa zeggen "nee", ook de kind moeten zeggen "nee". Gij hebben ene kind...Leo (Hand weg) Jong, als ge eens zo oud zult zijn als ik... Denkt ge dat ik nooit heb gedroomd dat ik de wereld anders zou maken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Hij studeerde ook Russisch : zijn geestesverwantschap met een soort Russische ziel, met auteurs als Dostojevski en Gogol moet reeds vroeg aanwezig geweest zijn...Als regisseur beschrijft Bert Ghysels hem als : "iemand die zijn acteurs vrij liet...Deze man heeft meestal zijn tegenhanger omdat begrippen als 'buiten', 'zoeken', 'onderweg zijn' pas hun ware betekenis krijgen in contrast met hun tegendeel 'binnen', 'vinden', 'thuiskomen': een

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Als Educatief Theater Antwerpen werd deze Fakkel-werking in 1977 als autonoom gezelschap erkend, een fictie die pas in 1983 rechtgetrokken werd...Van Eedenplein 5, 2050 Antwerpen, 03/23315.88) EWT-gezelschap Oud-leden van avant-garde-groepen als de Nevelvlek, De Koperen Haan en Theater op Zolder, gingen in 1958 als Experimentele...Cogelsplein 46, 2100 Deurne, 03/324.52.42) Jan Fabre Debuteerde oorspronkelijk als decorateur bij het NVT waar hij ook zijn eerste performances realiseerde; kreeg als theatermaker

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Op andere momenten wordt de beweging even kunstig bevroren : Sancho wordt als een plaatje uit een beeldverhaal geknipt en Gines de Passamonte verschijnt als een surrealistische horror-buste in arte...Met de onlust aan het gewone, de analyse verpakt in groteske, het bestaansrisico als voorwaarde tot kunstcreatie, het stomme beeld als welsprekende onrust, de uitvergroting van het detail als...Blakes totaal onkris-telijke visie op de eenheid van het zijnde, op dit zijnde als immanentie, en op goed en kwaad als slechts vluchtige, onderling zelfs verwisselbare afsplitsingen, celdelingen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Stein zelf heeft met de gebruikelijke zelfkritiek afgerekend met deze periode: "Een produktie als Peer Gynt zou ik vandaag niet meer aanvaarden, De acteurs hebben daarin verschrikkelijk geknoeid en...klassieken, De laatste tijd balanceert hij vervaarlijk op de rand van het puur conventionele, Het ontslag van Stein als directeur van de Schaubühne, komt dan ook niet helemaal onverwacht, Veertien jaar aan de top...Die Neger vraagt men zich af "waarom de Schaubühne dit stuk gekozen heeft, als het resultaat een lusteloze perfectie is. Er is geen inzet, geen glinstering, van clownerie geen spoor -- enkel het

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Chris Boni als de oude min en Roger Bolders als de opportune dominee fungeren vooral als klankbord voor de impulsieve ritmeester maar laten zich toch niet meeslepen in het spel van Demedts...Als ondervoorzitter van de RAT, als PVV-lid, als journalist of als toekomstig voorzitter van een nieuwe jeugdtheatergroep ? Heel curieus is ook de manier waarop het Cultureel Centrum van...Als de staat geen aandacht heeft j voor het poppenteater als uiting van ! dramatische kunst in Vlaanderen, dan heb ik daar alle begrip voor als ik zie wat er hier in Vlaanderen aan poppenteater

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Wambacq • Johan Wambacq
treurbuis; dezelfde onlust die ik me bespaar door bijvoorbeeld afwezig te blijven uit al die gesubsidieerde horeca-etablissementen waar ook zoiets als toneel wordt bedreven en die op een of andere aberrante...Dat is beter dan niks, maar het festival was toch al zo low gebudgetteerd dat het deficit wel niet de pan zal uitrijzen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Zo'n leeg zwembad ziet er met zijn hoge muren meer uit als een gevangenis, of met zijn betegelde wanden als een abattoir...Als ik daar aan denk, verdriet het mij hoe weinig Vlaanderen nog beseft wat het in mensen als Philips bezit...Als hij op het Laatste Oordeel recht spreekt, rollen de toeschouwerstribunes uit elkaar en wordt een deel van het publiek als zondaars uitgescholden, terwijl het andere deel heel teder wordt

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Acteurs als Jef Demedts en Hugo Van Den Berghe haalden niet alleen het leeuwenaandeel van de hoofdrollen naar zich toe, maar manifesteerden zich ook nadrukkelijk als regisseurs...Het voorbije seizoen werd die koerswijziging doorgezet met als opvallende innovatie het aantrekken van nieuwe regisseurs...het familiespektakel Peter Pan als ongewoon initiatief

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Ivonne Lex bedong als een van de voorwaarden tot haar benoeming dat ze niet verplicht zou zijn van haar voorganger het seizoensplan voor 1986-87 over te nemen...Essentieel lijkt ons de vraag of repertoiretheater vandaag gedefinieerd moet worden als 1) het theater van de grote middelen of als 2) het theater van het grote publiek en of 1) en 2) noodzakelijk...Etcetera 12) gezien worden als de confrontatie tussen diverse opvattingen over repertoiretheater vandaag

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Als een nieuwe leraar voor een klas verschijnt met de mededeling: "ik ben hier aangesteld om een vak te geven waarvoor ik eigenlijk geen diploma heb, maar ik zal hard werken om dat in te halen", kan...Nogmaals wordt hier duidelijk dat cultuur beschouwd wordt als een tweederangsmaterie, als een ongevaarlijk terrein, bij uitstek geschikt voor iemand die de stiel nog moet leren; wellicht om daarna...Brinkman, de Nederlandse minister van Cultuur vatte het cultuurbeleid ooit als volgt samen: "De overheid organiseert ter wille van het algemeen belang een in wezen anarchistische tegenkracht". Precies

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Af naar keuken) Vriendin 1 Als ze nu zo gelukkig is. Als ze nu zo onnozel is. Vriendin 2 Soms wou ik dat ik zeker wist wat ik moest doen...Als het moet kan het even goed nu...Als iedereen ging doen als jij had er binnenkort niemand nog iets

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Een vertoning als Peter Pan kwam daarbij aangeven dat er bij de opstelling van het repertoire naar een gezond evenwicht werd gestreefd...Als het rode gordijn openschuift kijk je in een tot de nok gevulde, geschilderde opera-zaal met achteraan een scène afgesloten door een zelfde, maar veel kleiner rood gordijntje (als je de middelen...Parlement "Vive la république" had geroepen-en Vinciane, een zelfbewuste tiener die Lahaut drie decennia later opnieuw vermoordt, niet als mens van vlees en bloed, maar als historisch symbool

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
ook de bespreking van Occupe-toi d'Amélie in dit nummer). Hernomen worden Peter Pan (in... december), Demonen (in de regie van Herman Gilis, die vanaf dit seizoen samen met Pol Dehert artistiek leider...De tuinman van de koning), en nieuw op het programma staan stukken van Shakespeare (alweer, en ook hier als openingsstuk, deze keer Hamlet), Beckett, Gogol en Guido Van Meir (De stoel van Stanislawski...Naast Teledeum en Wedloop door de woestijn in 7 etappes is er de nieuwe produktie van de Internationale Nieuwe Scène, Als het ware toevallig een vrouw, Elisabeth (Da-rio Fo), vanaf 13 september in het

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
militairen" ontbreken ook nu weer niet: het zijn als het ware levensechte tinnen soldaatjes, nu mechanisch-marcherend, dan weer strompelend-vallend als trieste getuigen van de bloedige Poolse geschiedenis...De Biechtvaders vertoont ongeveer hetzelfde stramien als Albee's Who's Afraid of Virginia Woolf, wat niet verwonderlijk is als men de grote invloed van het Engelse en Amerikaanse theater op het...En verder: als een hedendaags kunstenaar geen vrijblijvende kunst wil produceren, als hij zijn eigen persoonlijkheid ontsluiert, hoever staat hij dan nog - als individu - van de "therapie

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
nooit als zodanig ziet, dat enkel vertegenwoordigd is door zijn "gedachten" is niet evident "spannend". De acteurs die "gedachten" zijn, trekken zich op aan de spilpositie die het meisje als actrice en...Chéreau, maar gedeeltelijk in, met als gevolg dat hele stukken tekst als geluidsdecor over de toeschouwer heen trekken...Maar als men zich eenmaal met die bepaalde aanpak verzoend heeft (een aanpak, die niet natuurlijker of gestileerder is dan wat mensen als Warre Borgmans of Lucas Vandervost bij De Witte Kraai doen

Nr. 17, Maart 1987 • Hildegard De Vuyst • Das Schloss onder de persloep
Die dünne Handlung, das szenisch Darstellbare des Romans, ist ja kaum mehr als ein Gerüst für das Eigentliche, das sich erst auf Kafkas Art ergibt, alle Angaben in Zweifel zu ziehen, Widersprüche zu...Het Laatste Nieuws staat alleen met de ontdekking dat "(...) Kafka's roman zich zo goed als een conversatiestuk kon laten samenvatten, in zijn essentiële trekken, zowel als handeling als voor zijn...De vocale bezetting is redelijk met verrassenderwijs als grote uitschieter niet de uitstekende Dale Duesing in de hoofdrol van de armzalige K., maar de Engelsman Alexander Oliver in het bijrolletje

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
toegevoegd; denken we maar aan Peter Pan, Alice in Wonderland, de verhalen van Winnie the Pooh, Niels Holgerson, De Kleine Prins, De Kleine Johannes... Auteurs als Paul Eluard, Erich Kästner, Eugène Ionesco...tussen het "jonge" Stekelbees en het "oude" K.J.T.? Of tussen de nieuwe generatie van poppenspelers als Mieke Krik of Joris Jozef en de traditie van poppentheaters als Van Campen of Toone...wordt in de maatschappij, zoals Kuijer zegt, meestal beschouwd als "onpersoon": als iets dat op dit moment nog niets is, maar het eventueel "later" (dat magische woord


Toon volgende resultaten