Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Als Schönberg" • Resultaten 21 tot 26 worden getoond



Nr. 65, Januari 1998 • Patrick Allegaert • Waarom kijk je omhoog?
Hij is er misschien niet zo sterk in, maar beter een leraar als frisse leerling dan als muffe oude rat in het vak...DasArts heeft binnen en buiten Nederland enig aanzien verworven als postacademische theateropleiding, Victoria is met voorstellingen als Moeder en kind, Bernadetje, Wysiwyg en Kung Fu niet meer weg te...proberen geen sjablonen af te leveren: je kan als een choreograaf binnenkomen en als een prima productieleider weer buitengaan

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
Maar als de muziek van Schönberg al aan de kant van Mozes staat, dan kan het theater moeilijk anders dan Aaron volgen...politiek feit, de leidraad geworden, waarvan slechts in enkele gevallen - als het stuk geen andere mogelijkheid laat of als er nog eens een successtuk op de planken moet om de kassa te vullen - wordt afgeweken...Na de voorstelling in de Munt kun je naar de Archiduc gaan, of - als die nog open is - naar de Mokafé

Nr. 78, Januari 2001 • Jean-Luc Plouvier • Hedendaagse muziek en theatertechniek: Een poëtische kwestie
De tekst wil de lezer ervan overtuigen dat de hedendaagse klassieke muziek, zowel in haar huidige vorm als in wat men van haar evolutie mag verwachten, concertzalen nodig heeft die zijn uitgerust als...Om de hedendaagse muziek te laten leven en een publiek te bezorgen, willen de vertolkers een ruimte die als theater kan dienst doen, waarin het concert zich kan ontvouwen als dynamische duur, door de...Een weigering: het concert als catalogus Zoals men weet, is de ernstige muziek sinds Schönberg opgehouden een gemeenschapstichtende, sociale realiteit te zijn, omdat ze een versleten consensus

Nr. 80, Februari 2002 • Rud Vanden Nest • Het stutje onder de kast
Gladde en welluidende als die van Puccini, maar ook en vooral weerbarstige of ingrijpende als die van Moessorgski, Debussy en Charpentier en, even later, Stravinsky, Bartók en Schönberg...Op dat ogenblik krijg je als toeschouwer de indruk dat je waarnemingsveld net als het decor binnenstebuiten is gekeerd etcetera 8o OOO 55 en je dus mee in Kat...Met zangers die als bij toverslag ook uitstekende dansers en acteurs blijken te zijn en derhalve volstrekt geloofwaardige personages neerzetten (zodat ze eindelijk ook eens op hun acteer- en niet

Nr. 94, December 2004 • Tom Janssens • Not so damned human(istic): Muziektheater volgens vier...
Elke componist die het orkest wil behandelen als het belangrijkste element moet het op het podium zetten en het deel laten uitmaken van de actie,'3 zo wist Arnold Schönberg al...Laat de tekst maar voor zichzelf zorgen, Hus hanteert de stem meer als klankbron dan als betekenisdrager...Meneer, de zot & tkint wordt het tekstmateriaal van de drie titelrollen verdeeld over een 12-koppig ensemble, waarvan de zangers soms als koor, soms als individu optreden, maar nooit als solist

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter De Buysser • Een zonnige verschrikking
Pieter: Als iemand zegt: ‘het gaat’, drukt hij zijn gelatenheid uit, een zeker voorbehoud omtrent de maakbaarheid van de samenleving, het besef dat er altijd iets kan gebeuren dat buiten zijn plannen...Revoluties binnen de taalvormen, zoals die van Schönberg of Beckett, waren uitingen van een avant-garde die het esthetische domein overschrijdt: ze hadden als doel een alomvattend samenvallen van de...Het tragische of de geleidestok in de zonnige verschrikking is trouwens multifunctioneel: je kan hem ook gebruiken als stokje om de meest sublieme muziek te dirigeren, of om een bord gentse waterzooi