Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Als Waal"Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
produk-ties en minimum 160 voorstellingen per seizoen, in een vaste schouwburg met minimum 450 zitplaatsen). Continuïteit van de opdracht is niet hetzelfde als continuïteit van de directie...Antwerpen is politieke invloed in de keuze van theaterdirecties structureel nog directer: niet een Raad van Beheer maar de gemeenteraad zelf stelt de directie aan zowel van KNS als van KJT (en recent...De Koninklijke Muntschouwburg diende, gezien zijn statuut als Nationale Instelling, bij twee nationale ministeries ondergebracht te worden en hangt als dusdanig af van de Ministers Coens en Bertouille

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Want als vanzelf keer je terug naar de werkelijkheid zelf, los van het theaterprobleem, en de rol die de taal speelt in het dagelijks verwoorden van die realiteit: "ca pue...Les clients lopen Anne en Sébastien (een koppel als Thérèse en Slick in Le train du bon Dieu) te pletter tegen de smakeloosheid, de inertie en de agressie van hun, al dan niet gemanipuleerde...die zin is er een verwantschap vast te stellen, zowel qua structuur als qua poëtiek, tussen Mullers Duitsland-stukken (Germania Tod in Berlin, Leben Gundlings...) en Jean Louvets zogenaamde België

Nr. 16, Januari 1987 • Inhoudstafel
10 Jean Louvet Waal in hart en nieren: Jean Louvet, toneelauteur...Opera stamt als kunstvorm uit een voorbije cultuurfase...De boodschap uit Schillers ode An die Freude-" Alle Menschen werden Brüder" - klinkt op het einde van Beethovens Negende niet als ij dele romantiek

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Als de voorstelling begint, staat een levensgrote, opgezette stier als een monumentaal afgodsbeeld op de scène...De acteurs, met o.a directeur Demedts als Van Paemel en Lieve Moorthamer als zijn wijf, voelen zich lekker in deze speelstijl en taal...Met de mythische figuur van Jason, die zowel tekstueel als letterlijk fysisch neergesabeld wordt, op de achtergrond, brengt Papoulis in Medea een vernieuwende vorm van danstheater

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
Het is aan anderen om dat als een teken van de tijd te duiden of als een stroming of een beweging tegenover het theater van de jaren '80...Het moment, als mogelijkheid om het nü voor de speler en de kijker te realiseren...Als wij als groep vinden dat toneel wel een kracht heeft die nergens te vinden is en de nadruk leggen op het momentane en het veranderbare van de voorstelling, dan denk ik niet dat we pretenderen dat

Nr. 45, April 1994 • Eddie Vaes • Het is niet aan te raden een...
feite staat hij pal achter de waarheid en zelfs als hij de hele stad over zich heen krijgt, denkt hij niet aan wijken...Löw krijgt schitterend weerwerk van Esko Heil als broer en burgemeester en van Willem Kwakkelstein als Morton Kiil, Stockmanns schoonvader, wiens leerlooierij de vervuiling heeft veroorzaakt...Public Ennemy, Stan / Koen de Waal ervaren en/of zijn keuze voor het individu als totalitair en dus gevaarlijk voor de democratie werd geacht

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Onze onbeholpenheid, ons paternalisme, verwoordt Erik Antonis in zijn eerste interview (De Morgen 12/01/95) als intendant van Antwerpen 94, 95 en verderop als volgt: 'Ook ik heb hardop gezegd dat...De omkering wordt nog radicaler als theaters zelf hun publiek op de scène zetten — overigens een aloud principe van volkstheater — en als theatermakers zich zelf tentoonstellen in de straten van...Vlaming en Waal zijn om wereldburger te worden of wereldburger zijn om Waal te kunnen worden

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
van de eersten geweest die zeker in zijn bekendste stuk De Wevers een poging ondernomen heeft om arbeiders te tekenen; hij benaderde hen bovendien niet als enkelingen maar trachtte hen 'als klasse' op...Brechts Hitler/Ui 'speelt een rol in de openbaarheid', wordt letterlijk opgevoerd als acteur, als politieke clown...Christus wordt echter niet getekend als een lijdzame prediker, maar als een soort eerste communist, als de bewerker van een elementaire rechtvaardigheid

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
Kan de schrijver van dat soort verhalen beschouwd worden als de ultieme holist, die gelooft in de eenmakende kracht die uitgaat van zijn kunstwerk...Zeer vele van de personages uit deze monologen kunnen blijkbaar enkel bestaan als ze bewegen, als ze zich letterlijk of figuurlijk, met lijf en leden of in hun geest, het onzekere bestaan van de...ik vind hem wat sloom, wat traag, er zit geen energie in. Maar goed, het is al een begin; als ik straks een paar miljoen kilometer hier vandaan ben, nergens meer, dan zal het al beter gaan

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Het was mijn bedoeling per jaar één of twee teksten uit te geven van jonge auteurs behorend tot de Belgisch-Franstalige gemeenschap, als hulp bij de creatie, als rugsteun...Al gauw voegden zich hierbij de belangrijkste auteurs van de Franstalige Gemeenschap, zoals Jean Louvet die mij kwam opzoeken en zei: 'Als Waal wil ik in Wallonië uitgegeven worden...hebben wij binnen ons leescomité als een zware psychologische tekst benaderd; je kan die echter ook als een heel ludieke constructie lezen

Nr. 74, December 2000 • Bart Van Wamzeele • Voor het verdwijnt en daarna
Stan / Koen De Waal ter heeft dan iets weg van een geconcentreerd kruidenmengsel waarbij de toeschouwer zelf bepaalt hoeveel en wat hij in zijn theezakje doet...Een gevoelsmatig participerend publiek in een stuk als My dinner with André met een tafelende Peter Van den Eede en Damiaan De Schrijver zal waarschijnlijk een zeer intieme climax bevorderen...Zoals in dit scenario van Louis Malle, eten de mensen in de zaal als het ware mee en hebben op het eind van hun maaltijd ook nood aan een pousse-café

Nr. 74, December 2000 • Sara De Bosschere • Ik kijk altijd vanuit mijn vak
de vierde wand gesloten en ben ik als publiek dus een soort voyeur?...' 'Als ik ontroerd word, is dat vaak omdat de onderliggende vertelling mij aanspreekt, omdat er een openheid is die mij...Als speler voel je heel sterk of je voor een anoniem publiek speelt of voor een publiek dat als indi- vidu gerespecteerd en ontvangen wordt, en dus ook als individu...Als toneelspeler vind ik het soms echt jammer wanneer mensen het gevoel hebben dat ze naar iets komen kijken waar ze geen contact mee krijgen of niet in binnenraken

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Veel afgestudeerden oefenen een beroep uit met cultuurbemiddeling als deeltaak of zelfs als kerntaak...Ze werken als vormings-, buurt-, of opbouwwerker, maar ook als educatief medewerker in een museum, programmator in een cultuurcentrum of medewerker aan een sociaal-artistiek project...Als mogelijke oorzaken van deze evolutie noemen de docenten: het effect-Anciaux: als gevolg van een cultuurbeleid dat cultuurspreiding en cultuurparticipatie stimuleert, is de culturele sector

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
Wat Brecht als het reactionaire van de tragedie bestempelde, namelijk dat daarin het bestaan niet als factum, maar als fatum wordt gezien, is misschien haar belangrijkste kritische positie...Elk van deze paren wordt dan ook door dezelfde acteur gespeeld (Louis van der Waal speelt bijvoorbeeld zowel de kleine als de opgefokte jongeman). Maar je kunt de voorstelling ook als een collage...Vooral Dirk Van Dijck en Louis van der Waal krijgen ruimschoots de gelegenheid om te spelen met de vele ah’s en euh’s die de taal van Feydeau rijk is. Als tekst is Het Laxeermiddel een goed

Nr. 113, September 2008 • Sara Jansen • Het hangt in de lucht
Hirata trekt dit idee door naar de tekst als geheel, die geen expliciet conflict of duidelijk lineair verhaal heeft, en waarbij we gedwongen worden om tussen de lijnen door te lezen...La libre Belgique wordt het tweetalige spel van de kvs- en Transquinquennalacteurs beschreven als ‘apparemment si peu “joué”’, als ‘si plein d’humanité parce que si dépouillé de certains des artifices...Maar dat de Japanner ook met zijn meest prominente thema (zijn er relevante verschillen tussen bonobo en bonobo, bonobo en mens, Japanner en westerling, Vlaming en Waal