Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


151 document(en) met "Als au Niet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Een vrolijke scène Kontakthoff(Tanztheater Wuppertal) Foto Ulli Weiss als de 'Au-aria' van Jo-Ann ('Au' in alle stem- en stemmingsnuances) werkt plots...Als werktitel wordt Setz dich hin und lächle voorgesteld maar dat is niet als definitief bedoeld...Zoiets kan je niet overbrengen als voyeuristisch uit de coulissen praten, dat aan de betekenis van deze slechts schijnbare uiterlijkheden afbreuk zou doen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Nochtans willen we op dit meningsverschil niet verder ingaan, omdat zowel de voorgaande fragmenten als de originele 'Als in de oorlog'-tekst van Gie Laenen onze initiële indruk bevestigen...Als in de oorlog is een slecht stuk omdat het zonder begeleidend briefje niet te begrijpen is. Als men er naar kijkt in de hoop een 'nieuwe Oedipus' te vinden, dan is het probleem nog groter, omdat...Yangnummer 109, p. 60), dan komen deze woorden als blufferig en ondoordacht over: de geschiedenis herhaalt zich niet; de realiteit is niet eenduidig

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Daarom treedt het niet alleen met veel feeling en smaak op als receptieve schouwburg, ook intervenieert het zelf op de theatermarkt met een eigen acteursopleiding en produkties die daar in het...Het immense plateau van het tweede deel is niet alleen teken van verhoudingen, maar ook een te overbruggen afstand, een fysieke hindernis als de trap in de Keulse Menschenfeind...Als ik daar zit bekruipt mij meestal zo'n gevoel van gêne tegenover die volwassen mensen die doen alsof ze iemand anders zijn en dat niet goed doen/' - Jij schrijft dus voor theater waarvan je weet

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Niet alleen als herhaling, maar ook als referentiekader naar een ander werk...Als Ad Reinhardt in 1958 een zwart doek schildert, dan kan jij niet zeggen dat het een mooi schilderij is, want au fond is dat niets...Maar het was een ander kijkgedrag als je 't vergelijkt met het klassieke theater, niet als je 't vergelijkt met de manier waarop wij hier rondkijken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Je kan niet anders dan ze indoctrineren en trainen, een lang proces, dat alleen tot stand kan komen als er die bereidheid is en een organisatievorm waarbinnen dat kan...Ik heb er geleerd dat je in het theater niet tot taak hebt een algemeen geldende levensvisie te verspreiden, maar wel je eigen unieke levenservaring als interessantste communicatiecel te beschouwen en...Zo werk ik alleen nog als de omstandigheden juist zijn, anders ga ik op dat slappe koord niet meer lopen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De toeschouwers moeten niet noodzakelijk altijd gelijk krijgen, maar ze dienen op z'n minst au sérieux genomen te worden...NTG, dat gezien zijn A-kwalifikatie inderdaad ook totaal andere financiële en organisatorische problemen kent en door eigen vrije beslissingen als énige niet lot de vereniging toetrad...Zowel in de perskonferentie als in alle publikaties en officiële mededelingen beklemtoonde 'GENOT V.Z.W/ dat het NIET de subsidies aan NTG wil verminderd zien, maar dat het wél de subsidies aan zijn

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
En zo kwam het dat we niet eens van het bestaan wisten van een prachtig 'vormingstheaterstuk' als Les Paravents van Jean Genet...het ook niet fundamenteel fout een publiek in doelgroepen te verdelen ? Als je de mensen aanspreekt op hun vrouw-zijn of arbeider-zijn dan onderwaardeer je hen toch automatisch als 'volledige' mensen...Betekent de doelgroepen-optie niet dat je bepaalde taboes van je publiek niet kunt doorbreken, omdat je hen niet wil schokken ? "We wilden hen gewoonweg niet schokken

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Een vrij conformistische houding (zeker in de A- en B-categorie) die echter niet zo dwaas is als ze lijkt...NTG, KNS, KVS Het NTG is het enige gezelschap dat consequent zijn taak als groot repertoiretheater au sérieux neemt: Molière (Le Malade Imaginaire) Schnitzler (Reigen), Tsjechov (Oom...Arca, BKT De term regisseurstheater gebruiken voor theatermakers als Jan De-corte, Ivo Van Hove, Pol Dehert en Herman Gilis, is niet juist, omdat duidelijk is geworden dat hun werk staat

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Och, menschen zijn mager in hun vertrouwen en dik van begeerte, maar gij alleen, lieve Vrouwke, kunt bidden, als wij 't niet kunnen, met woorden die gloeien gelijk een monstrans vóór de voeten van...Als je niet meer aan den man geraakt, en als je geen hond meer hebt...Als ze maar niet ziek is! Tijl Wij genezen alles

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Freshwater was als buitenbeentje eigenlijk niet voor de buitenwereld bestemd: het werd door de auteur opgevat als een farce ter verstrooiing van haar kunstzinnige vriendenkring, een stuk mèt...Een indringend verschijnsel als volksmythologie laat zich echter niet in dit hypocriet keurslijf dwingen...Als ik een tekst niet goed vindt, dan laat ik hem links liggen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Hij was op haar verliefd, aldus het libretto, zodat hij niet kon begrijpen dat deze heilige plots door de kerk als een heks verbrand werd...Daarbij beheerst Mesguich het medium niet voldoende, zodat zijn scènebeeld vaak opvalt door een gebrek aan een esthetische verdeling: niets is op de lange duur zo deprimerend als een rommelig...Als ontspanning tussen twee vertoningen in zouden ze met zijn allen eens moeten gaan kijken naar Plan-K: daar wordt niet vanuit de studeerkamer met muziek en toneel en het heden gewerkt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het niet-professioneel theater zorgt voor cultuurspreiding en is sociologisch erg belangrijk (als niet onzinnige vrije-tijdsbesteding). Uitgaand van amateurtoneel als een zeer afwisselend landschap...Waarom niet de meest recente pro-dukties als criterium nemen, en viaeen systeem van voorselectie een ruimer aantal groepen testen...beslissingen als enige niet tot de vereniging toetrad" (als vereniging is hier bedoeld GENOT). Wij zijn wel ten zeerste verbaasd over deze bewering

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Blijft dan niet veel anders dan een halve mislukking als Pelléas et Mélisande over...als femme fatale Al deze tekortkomingen van het werk als dramatische structuur nemen niet weg dat André Delvaux er veel voor voelde om dit werk op de scène te brengen...Dat zou niet erg zijn als daaruit een kritische lezing van de tekst zou ontstaan, maar daar is niets van aan: het probleem Mélisande - één van de weinige gelukkige dramaturgische invallen van

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Toch niet het sterven maar het theater als de mildste vorm van leven...Een troep die niet op zijn doctrine vastgelijmd bleef, die haar artistieke credo niet heeft opgevat als een dwingend dekreet voor het 'andere' theater...en Titania, worden overduidelijk door dezelfde acteurs gespeeld). Het is precies naar deze geïntegreerde eenheid dat trickster Puck als wegwijzer fungeert, Pucks tovermiddel bedriegt niet, maar

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
problemen als hun ouders leven en de 'lelijkheid' van deze wereld bijgevolg niet voor hen verborgen gehouden kan worden...Grips stimuleerde als eerste een theaterpraktijk waarin kinderen au sérieux genomen werden...komen hier niet binnen en die situatie zal in de huidige crisissfeer niet verbeteren: busvervoer plus inkomgeld, het wordt alles bij mekaar zö duur dat enkel de rijke instellingen dit nog kunnen en

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Deze hindernissen, die eigen zijn aan de oefening in democratie, hebben niet belet dat de Schaubühne uitgroeide tot één van de best functionerende en meest stabiele groepen van West-Duitsland...Stein zelf heeft met de gebruikelijke zelfkritiek afgerekend met deze periode: "Een produktie als Peer Gynt zou ik vandaag niet meer aanvaarden, De acteurs hebben daarin verschrikkelijk geknoeid en...klassieken, De laatste tijd balanceert hij vervaarlijk op de rand van het puur conventionele, Het ontslag van Stein als directeur van de Schaubühne, komt dan ook niet helemaal onverwacht, Veertien jaar aan de top

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
De Stad Antwerpen zit wellicht nog met de miljardenkater van zijn prestigieuze Stadsschouwburg en plaatst de 'oude KNS' liever niet in de spotlights...Het uitgewerkte idee van de gebogen voorgevel als hoofdingang (waarschijnlijk geïnspireerd op het Parijse Théâtre Feydeau van de architecten Molinos en Legrand) en vooral de bijhorende functionele...ainsi, mourir cette vieille dame d'épuissement après la fête de famille d'un anniversaire mémorable et ne prêtez pas la main au vilain geste qui la veut poussez au tombeau ..." Huysmans kwam op zijn

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Sakko Of ik nu in *t leger dien of als burger zonder werk zit Wat maakt 't uit Als er oorlog komt komt die er voor iedereen Maar tot het zover is heb ik wat te doen en sta er niet bij als een afgericht lijk...precies zoals het hoort Anders doe ik 't niet Hoeft toch niet alles te weten Dat doet een echte hoer niet Een echte hoer Geen echte hoer Wat weet jij ervan Ik neuk met een man als ik neuken wil Soms drie...gehad om nog bang voor hem te zijn Maar deze is onbegrijpelijk Geen doel geen reden te bekennen Zijn jullie dan vijanden Hebben jullie iets tegen me aan te voeren Als au Niet in mijn knie Alsjeblieft Mijn

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Bovendien werden moderne dansers er doorgaans beschouwd als amateurs die niet hetzelfde aantal jaren opleiding hadden doorlopen als de professionele klassieke dansers en de moderne dans kozen als...Men zou kunnen stellen dat ze niet dezelfde evolutie hebben kunnen doorlopen als hun Amerikaanse 'voorbeelden' en direct aansluiting hebben gezocht bij de hedendaagse Amerikaanse stijlen...Ben ik klassiek of modern, vraagt hij zich af... dat doet er weinig toe, ik zoek alleen een nieuwe taal voor het lichaam, die al dan niet aansluit bij wat traditioneel als 'dans' beschouwd wordt

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Als Daegeman aan zijn eind komt, zingt het koor plots een 'moraal' die gaat als 'ieder krijgt wat hij verdient', maar dat had deze toeschouwer echt niet zien aankomen...Niet zonder trots kunnen we u melden dat redactielid Paul De Bruy-ne benoemd werd als artistiek leider bij Globe, als opvolger van Gerard-jan Rijnders...Niet zo subtiel als bij Brecht, vermits een eenduidig esthetisch-ideologisch kader ontbreekt, maar met ruwweg een parallel effect : het gebeuren wordt als een historische ontwikkeling getoond, en niet


Toon volgende resultaten