Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Apologie van"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Niet iedereen van het gezelschap was opgetogen met het solo-nummer van Moeremans dat een onverbloemde apologie was voor een onverkwikkelijk stuk Vlaamse geschiedenis...De Vlaamse musicals die in opdracht van Arena geschreven werden (Johnny Limbo van Luc Vandeputte en Walter Stes en Playmate van Jaak Van de Velde en Walter Ertvelt) verzopen in de ambitie om...Sinds enkele jaren maakt de stad werk van de grootschalige restauratie van de binnenstad ter bevordering van het toerisme

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Wellicht heeft niemand er vandaag behoefte aan om Ibsens verhaal te zien als een apologie van de vrouwenemancipatie, daarvoor zijn de teleurstellingen van de vrouwenstrijd, de hardnekkigheid van de...Als teken van toenadering moet ook vermeld worden dat de heer A. Van Boven beheerder was geworden van het Brialmonttheater, nadat hij al jaren beheerder is van het BKT...Piet Thomas, lid van de raad van bestuur van het Westvlaams Theater Antigone Kortrijk, geciteerd door Gerrit Luts, Nomaden van Teater Antigone starten met driemanschap, in Het Nieuwsblad, editie

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
De Toverfluit Mozarts apologie van de vrijmetselarij of figureert hij enkel als een intrigerend rekwisiet, dat met het toen modieuze exotische sausje overgoten, in staat moet geweest zijn het 18de...Misschien omdat zij zich als vrouw niet wilde plooien naar de eisen van een man ? Het slotbeeld van deze Toverfluit was van een vanzelfsprekende eenvoud, maar voor velerlei interpretaties...Daarom ook vond Marivaux dat de debitering van de tekst en de gestiek van de akteurs niet mochten gepaard gaan met een grote inleving in de psychologie van de personages

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Maar die erfenis stond volledig buiten de beschaving van de grote steden van zijn tijd, ook van Boedapest...Je leest dat in de Hongaarse poëzie van die tijd, er is bijvoorbeeld een dichter die schrijft: 'Het bovenste deel van mijn land is in het bezit van de hovaardige Duitser; de vlakte is in het...Ik heb zeker de psychoanalyticus niet willen belichten en betichten en ik heb al helemaal geen apologie van Freud willen schrijven

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Zijn bevlogen apologie van het modernisme zou wel eens kunnen omslaan in een loflied op de machtshonger van de projectontwikkelaren...leefbaarheid van de binnenstad (buurtbewoners die lappen braakgrond ombouwen tot volkstuintjes of zich ingraven rond Hotel Central, bijvoorbeeld) vrolijk doorschuift naar de militante nazaten van mei achtenzestig...Daaraan kunnen het discours van MartiniMartini noch de regendans van de maquettes in de Hommage noch de krachtige beelden van Plissart iets veranderen

Nr. 68, Juni 1999 • Pieter T'Jonck • Portretten
Van een gestructureerde overdracht van kennis en inzicht, laat staan van een dialoog tussen generaties theatermakers is slechts zelden sprake, om nog te zwijgen over de receptiegeschiedenis van...Je krijgt niet alleen een beeld van de man en zijn werk, maar tegelijk ook een concreet aanvoelen van de sterke impact van de kunstenaar...De tekst van Myriam Van Imschoot over Marc Vanrunxt is minstens even lezenswaard als deze over De Keersmaeker, maar laat zich op sommige momenten ook bijna lezen als de apologie van een kunstenaar die

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
onwrikbare betekenis van de interpretatie en van de ziel van het stuk, en het toneel, uithoek van het klatergoud, van de sensualiteit, van het gebrekkige lichaam, van de instabiliteit, kortom van de...aristotelische) interpretatie van theater; een theater van veelvouden dat zich op alle niveaus verzet tegen het theater van de representatie, een theater dat de identiteit van het gerepresenteerde ding niet intact...Worden we aan het begin van deze eeuw geconfronteerd met een crisis van het beeld/de media en van de the-atralisering/enscenering zelf en moet het theater zich een proces van 'de-theatralisering

Nr. 114, December 2008 • Christophe Van Gerrewey • ‘We hebben theater nodig’
Het is een staaltje van ideologische symboliek, maar het fenomeen van de State of the Union is er gekomen op een moment dat wereldwijd (of althans in het Westen), na de val van de muur, elke vorm van...meer om een apologie van het kapitalisme dan om een aanbod van reële politieke alternatieven...van Theo Van Rompay (1991), die dieper ingaat op de komst van het kunstendecreet.2 Hij voorziet in een prehistorie van de nood aan een nieuw decreet; hij vraagt zich met andere woorden af hoe de