Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


97 document(en) met "Arme Mensen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Toen op de vrije aarde mensen zich als blije kudden in genot verspreidden...Alfons Ik geef je brieven aan mijn mensen, aan vrienden, naar Rome en wens zeer, dat je overal vertrouwelijk zult staan jegens de mijnen...De mensen kennen elkaar niet

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
dat de mensen daarbuiten te weinig afwisten van wat het Centrum doet en waar het toe dient; 2) het Centrum is de enige gestructureerde plaats in België waar theatermensen van de beide Gemeenschappen, de...De tweede functie van een nationaal centrum is in dienst van de jonge mensen te staan, om hun horizonten te verbreden...De Unesco bestaat hoofdzakelijk ten behoeve van de ontwikkeling in de arme landen, ook op het stuk van theater, en het ITI heeft slechts de steun en de medewerking van de Unesco in de mate dat het de

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
mensen naast elkaar, van wie elk aan de ander gebonden is door een begeren, dat altijd onvervuld moet blijven...Als het hele verhaal erover gaat dat er geen harmonie is tussen de mensen, dan drukken al deze lichamen dat op elk ogenblik uit door te appeleren aan andere conventies...Nu raapt Vitellia ze op en steekt ze op haar corsage: nu het veel te laat is, aanvaardt ze het teken van liefde van de arme Sextus

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Daarmee wilde ik onderstrepen dat, uitzonderlijk, de mensen in Louvain-la-Neuve een artistieke creatie toonden met werklozensteun...Delcampe ziet "een aantal gekwalificeerde mensen op de markt, die gepassioneerd worden door het theater en die bezig zijn de geïnstalleerde generaties een duwtje te geven", en ook de angst voor...Voor mij heeft de ijzeren weg, zoals de spoorweg vroeger genoemd werd, een heel speciale betekenis, komend uit Aalst waar heel veel mensen naar Brussel of Gent gingen werken

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Waarin alle mensen gelijk zijn onder het bijl der gerechtigheid...Zouden het opeens mensen zijn, toch niet omdat het in Frankrijk op een papier staat...De arme man op Barbados heeft het niet zo goed getroffen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Daaruit volgen artistieke heroriënteringen waarvan de draagwijdte voorlopig nog onduidelijk is. Daarnaast steekt een agressieve maar middelen-arme jonge generatie de kop op...Je kan op je twee handen tellen wat er de laatste tien jaar aan belangrijke mensen uit de scholen is gekomen en dat is weinig...Lucas Van den Abeele onderneemt nu een poging om, naar het voorbeeld van Jan Ruts en Piramide op de Punt, tot een produktie te komen vanuit een workshop met een aantal mensen met wie hij intensief

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Ik zie mensen acteren, zonder pathetiek of enige verhevenheid, simpel en vooral: kwetsbaar...Bij Mieke Verdin als Edgar/Arme Tom is dit erg boeiend...De lijdzaamheid van Arme Toms tekst tegenover haar krachtige en franke spel; het statige of zalvende van Edgars woorden tegenover haar brute présence

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Het levert zo sterk een beeld op van 'pauze' dat verschillende mensen het voor bekeken achten en naar het foyer stappen...Ik herken mensen die het onmogelijke dromen, die van mensen houden, die onzeker zijn, verlangen, hopen en wanhopen...Waar haalt het Kaaitheater al die jonge mensen vandaan

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Absolve te... Brabo Raar is de mensen... Lamme En 't leven ook... Tijl Is 't een eeuw, of zijn 't duzend jaren dat we hier zitten...Lieve krentenkoekmoeder, je bent 'n schat van 'n mensen, maar ik slaap... Marquise Afschuwelijk...En omdat Nele zoo'n intens verlangen had om onmiddellijk Tiji's vaderhuis weer te zien (de arme wist niet hoé 't er thans was

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ik zeg altijd, als ik ga spreken voor jonge mensen, "Wij zijn de loodgieters van de communicatiestoornissen, de depanneurs van de rioolgeest". En dan kijken die jonge mensen mij aan, met hun nog niet...tot Gloster) Gij speelt vals gij, nen echten... de mensen uit hun tent lokken, de mensen hun ziel laten blootleggen, en... (tot Fie) En gij hebt dat spelletje meegespeeld... al dien tijd hebt gij...Gloster (Die doorheeft dat Fie dé tegenpartij is) O, met dubbel spel mevrouw, bedoelen wij gewoonlijk dat mensen mensen beschuldigen om zelf vrij te komen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De mythe van de natuurlijke gewelddadigheid laat toe dat mensen zich gedragen als kannibalen ofwel maakt de sociale moraal van hen spoken, slaapwandelaars, zombies, levende doden, gekken of blinden...even belangrijk als de creatie ervan; je moet de mensen leren kijken naar kunst...Het slot van The Bundie speelt zich af na de revolutie, niet in een naïeve idylle, maar in een reële wereld waar mensen oud worden, ongevallen gebeuren en tragedie bestaat

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Hij werkte vaak met dezelfde mensen, die hij kon modelleren en die ook verkozen zo te werken...Die produktie is het kankergezwel van KNS waarin de verburgerlijking en de bediendenmentaliteit, die allang aan 't groeien zijn, een uitbarsting kregen: die mensen weigerden zelfs het avontuur met...Eerst in August, August, August, daarna in de titelrol in Arme Cyrano

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Er is maar één soort mensen die het recht hebben om iets over theater te zeggen: dat zijn de makers, en de toeschouwers...Bij het Raamtheater heb ik daarenboven een groep jonge mensen, met wie ik een Arme Cyrano (Raamtheater) zeer intens contact heb...Een groep creatieve geestdriftige, bezielde mensen, dat is nooit een blok aan het been: dat stuwt je vooruit, maakt je rijker

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het Landjuweel heeft een nieuw imago nodig, het zou nuttig zijn ook jonge mensen in organisatie en jury te betrekken...En het koor, nu eens soldaten, dan weer de hofhouding, dan weer het kleine volk in deze operette, vitaal, beweeglijk, alsof die mensen nog nooit wat anders gedaan hebben, terwijl er een paar studenten...Ik doe mijn best maar het lukt me niet: ik ben blijkbaar één van die mensen die op geen enkele manier geraakt worden door Arme Cyrano

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Jules Lahayestraat 21 te Jette, Patershot te Gent) Tekst: Gebaseerd op scènes uit '"Arme Mensen" en" De eerlijke dief' van F.M...Dostojewski en "Oproep tot boetvaardigheid" van de profeet Isatas, Nota: ïn de brief uit "Arme Mensen" werden wijzigingen aangebracht...Ik begon je uit de weg te gaan en ook de mensen uit de buurt meed ik zoveel mogelijk, maar mijn huisbaas nam al geen blad meer voor zijn mond en voer met veel misbaar tegen mij uit

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
De vraag rijst waarom deze mensen die, destijds zeker, een dikke vinger in de KNS-pap hadden, hun artistieke ambities niet konden waarmaken binnen hun eigen gezelschap...Het is daarom zo schrijnend dat dit repertoire - Arme Cyrano van Kohout naar Rostand, Patrick Süskinds solo De Contrabas en straks wellicht ook Pak 'em Stanzi en Kohouts Midzomernachtsdroom-bewerking...De werkvoorstelling Trilogie van het weerzien (Botho Strauss) in het Conservatorium, begeleid door Lucas Vandervost (zie p. 64), is een breuk in gunstige zin met het drama-turgie-arme theater, de

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Want tot de dag van vandaag is de hele geschiedenis van de mensheid alleen maar één voortdurende bloedige opoffering geweest van miljoenen arme menselijke wezens ter ere van de een of andere...Vanaf die dag is het mij alsof de mensen niet meer gedacht of geschreven hebben...zult zien wat geen mens ooit gezien heeft, want ik en mijn bemanning behoren niet meer tot de mensen en uw bestaan zal u door middel van mij zijn diepste geheimen openbaren

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De band tussen het hoofdpersonage en het publiek is zeer groot, want het succes van de formule hangt af van de medeplichtigheid tussen de mensen op de planken en de mensen in de zaal...Mensen zijn nu eenmaal niet komisch, wel brutaal, schrikwekkend en ingebeeld; ze zijn echter wat ze blijken te zijn en hoe ze er precies van binnen uitzien mogen, rimpelt amper onze behoefte tot...En blijkbaar heeft de idee veel mensen aangesproken want we hebben geen moeite gehad om de omvangrijke equipe (zo'n 55 mensen) samen te stellen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
krijgen er het leven in verteld van de kasteelheer Daegeman, die door zijn ouders mishandeld wordt, vriendschap vindt bij een paar arme jongens die in zijn bossen spelen...Evenzeer als de jonge mensen van het Ymagier Singulier beleven zij zichtbaar plezier aan de aanwezigheid op scène...Er zijn geen mensen meer die nog de fysionomie hebben van mensen uit de 18de eeuw, dus kunt ge ze ook niet meer kleden met kostuums uit de 18de eeuw omdat de kledij iets anders is dan het kostuum

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Vooreerst heeft Ronnie Commissaris, directeur van Theater Vertikaal, zich hier omringd met drie jonge mensen die verleden jaar samen afgestudeerd zijn aan de Studio...Hoe dan ook, we krijgen hier een soort staalkaart van wat jonge mensen kunnen: ze hebben talent te koop, en het is nu maar wachten op wat de theatermakers hen kunnen aanbieden...De zeven spelers hebben zich een voor een aan het publiek voorgesteld als mensen --die niet uit hun vel kunnen-- en daar leveren ze dan ook anderhalf uur het bewijs van


Toon volgende resultaten