Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "Art and Discipline" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Het vocabularium wordt tot een minimum herleid ('dansminimalisme', te vergelijken met Minimal Art), met tot doel de intrinsieke kracht van de beweging aan het oppervlak te brengen en volledig tot zijn...Pas na zijn eerste contacten met 'loft-art-experi-menten' (performances in oude pakhuizen) in New York, zag hij een weg om aan die academische back-ground te ontsnappen...Piramide op de Punt Zoals dansers een andere discipline in hun werk gaan betrekken, zijn er ook andere disciplines die zich tot de dans aangetrokken voelen

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Vier heel jonge vrouwen die dezelfde afgemeten, identieke gebaren en handelingen maken - wat een discipline...Flanders' Technology, Flanders' Science, Flanders' Art... evenveel aspecten van Flanders' Creativity

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
opening gelaten voor het aantasten van die uiterste controle en discipline, niet zozeer in het binnenbrengen van die tweede stem van de alledaagsheid, maar eerder in de introductie van 'naturalistische...Vier heel jonge vrouwen die dezelfde afgemeten, identieke gebaren en handelingen maken - wat een discipline...Flanders' Technology, Flanders' Science, Flanders' Art... evenveel aspecten van Flanders' Creativity

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
wings of art, Café Lehmitz (met de groep Carver) en Platonov, goed voor drie opeenvolgende selecties voor het Theaterfestival en de Dommelsch Theaterprijs voor de laatste twee...Een tijdje was het post modernisme bon ton, zoals in On wings of art, maar daarna werd ook dat schotje gesloopt...Ze kennen geen vooroordeel tegenover welk genre of discipline dan ook

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
organisaties én die ook een welkome aanvulling en/of repliek zijn op het festival zelf: Plateau, het Centre Arabe d'Art et de Littérature, Théâtre de la Balsamine en de Beursschouwburg...Het Centre Arabe d'Art et de Littérature zorgde voor een meer problematische ervaring...Vanuit hun zeer uiteenlopende praktijk kunnen zij een heel gamma aan 'grensoverschrijdende' voorstellen formuleren: taal-, cultuur-, discipline- of nationaliteitsoverschrijdende produkties, projecten

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Herhaling, waanzin, discipline Discipline verscherpt de waanzin van de acteur, en daardoor zijn vrijheid...Hij schreef het boek Herhaling, waanzin, discipline omstreeks 1992...herhaling, discipline en differentie, snelheid en traagheid, acteren en dans

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Surveiller et punir drukte Michel Foucault enkele afbeeldingen af uit een Frans militair handboek: L'art militaire français uit 1696 waarmee de vernieuwingen van prins Maurits ook in het Franse leger...Op 15 maart 1666 schouwde Louis xiv de eerste militaire parade, waarin achttienduizend musketiers hun nieuw ingestudeerde discipline konden laten bewonderen...Pierre Beauchamps, de dansmeester, codificeerde als eerste de voetposities van de klassieke ballettechniek (de danse d'école). Niet alleen dat discipline-matig opdelen van de realiteit in autonome

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Dat is de kaart die de kvs trekt door haar samenwerking met het Centre Arabe d'Art et de Littérature...Denk maar aan de wijk rond het nieuwe Europese parlement: een schokoperatie die de stedebouwkundige discipline tot ver in de eenentwintigste eeuw discrediteert door een zeldzaam harmonieus fragment

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
nr 58 p 6 en 50 Blauw Vier, nr 55 p 43 Bronks, nr 54 p 9 BRTN, nr 58 p 3 Centre Arabe d'Art et de Littérature, nr 56-57 P 4 Champ d'Action, nr 54 p 39 Compagnie De Koe, nr 55 p 43...discipline

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
Rap is still an art, and no one's from the old skool, because 'rap' is still a brand new tool (KRS One) De ontstaansgeschiedenis van Hush Hush Hush laat zich lezen als...De vierde discipline is de graffiti

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Beckers semi-klassieke boek uit 1982, Art Worlds). Hoe pertinent is met andere woorden het onderscheid tussen klassiek en hedendaags of, in een ander register, tussen ballet en (postmoderne dans...Het inroepen van het algemene belang van discipline voor de balletkunst lijkt evenmin erg plausibel...Want ook de leden van hedendaagse dansgezelschappen kan men, soms mits enig doorvragen, regelmatig horen klagen over een teveel aan hiërarchie en discipline, en over een navenant gebrek aan

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
Als we aan de opleiding van een danser denken, aan die lange, lange jaren van discipline waarin hij/zij zijn/ haar lichaam langzaam temt, opdat het zich zou plooien naar wat ervan gevraagd wordt -een...They exaggerate: maybe that is the way a story is. Stories are an art form

Nr. 71, Maart 2000 • Loek Zonneveld • Wiseguys & Mariken
Frans Strijards, de maestro van Art & Pro, heeft als leraar de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in met name de Arnhemse toneelschool, en in recente regies van zijn hand, Familiegeschiedenis te...polderlandschappen, zijn enige ambitie is het doorgeven van door ijzeren discipline, ultiem vakmanschap en grote liefde voor het vak geregeerde kwaliteit

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
AARICH JESPERS DISCIPLINE: beeldende kunst LEEFTIJD: 28 NATIONALITEIT: Belg OPMERKINGEN: afgestuurd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK, Gent), afdeling 3D-Multimedia; lid...HET BORDES NAMEN: Hilde Wils, Carine Peeters, Bernard van Eeghem, Jo Huybrechts DISCIPLINE: theater (spel, dramaturgie, licht, beeld, decor, vertaling, compositie, regie) LEEFTIJD: 45, 41, 46...Cummings (the boys I mean are not refined/ they can not chat of that and this/they do not give a fart for art/they kill like you would take a piss), muziek van Can, Tricky en The Velvet Underground

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Liever de vrijheid van elkeen op zijn terrein vrijwaren, dan een ijzeren discipline opleggen binnen een hiërarchische structuur...Bij de ene is l'art pour l'nrt het mikpunt, bij de andere heet het entartete Kunst

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
De groep maakt al een tijd doelbewust performances op het smeltpunt van 'live art' en technologie...Discipline to Performance, Routledge: New York 2001...Rose Lee Goldberg, Performance Art: From Futurism to the Present, Thames and Hudson: London, 1988, p. 8 6 Marshall McLuhan, Medien verstehen: Der McLuhan Reader, Bollmann: Berlin, 1997, p. 125

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Performance als 'tussen'
beschouwen performance op zich evenmin als een discipline, wat reeds blijkt uit het gebruik van woorden als ingreep, interventie, actie en zo meer...Art Press Spécial 23 (herfst 2002) is gewijd aan het thema 'médium: danse'. In mei 2003 bracht het Sloveens-Engelse tijdschrift Maska een themanummer uit over'Vision and visuality in the theatre...Entre les arts, Art Press 270, juli-aug

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
Eén voorbeeld, uit het boek van Van den Broeck: 'Sommigen blijven tegen beter weten in hardnekkig herhalen dat kunst "er niet voor iedereen is" of "dat elke artistieke discipline altijd een...Brief aan cultureel Vlaanderen, Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 2003 Frank vande Veire, I Love Art, You love Art, We All Love Art, This is Love

Nr. 95, Februari 2005 • 
een programma opbouwen dat breder en uitgebreider is dan één discipline of artistieke stroming...current art world developments, like a political/cultural feuilleton in the newspaper, 'awareness of the moment'. It is true that there's no precise label/word/term for the so-called 'innovative

Nr. 95, Februari 2005 • 
discipline or for society...De laattwintigsteeeuwse ontwikkeling van i'art pour l'art en formele dans heeft onzintheater geproduceerd...am interested in different kinds of work, but I cannot simply characterize it. I am interested in 'committed'art - especially in artists who are looking, searching interdisciplinary,asking


Toon volgende resultaten