Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


82 document(en) met "Artaud voor" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
De exclusieve aandacht van deze filosofen voor de taal als autonoom mechanisme past bij de neiging van de late Muller zichzelf uit de tekst te schrijven en de personages te presenteren als louter...plaats van Müllers werk stuk voor stuk te lezen, maakt men zeven dwarsdoorsneden die min of meer overeenkomen met de zeven pistes waarop Genia Schulz doorheen het oeuvre schuift...Voor de volledigheid vermeld ik nog: 5. Theo Girshausen: Die Hamlet-maschine Ten dele een verslag van de mislukte 'Uraufführung' van dit stuk in Köln, ten dele een mislukte analyse

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Toen deed het merkwaardige feit zich voor dat het INSAS, de franstalige tegenhanger van het RITCS, Grotowski uitnodigde voor een gastcollege, waar ook zijn levend model, de acteur Cieslak, verscheen...Acteurs die de opdracht hadden op een nacht een acteur zo te verrassen dat zijn reactie voor mij een sleutel kon zijn voor de scène, Dat wil zeggen dat je op dat moment acteurs hebt die niet uit de...Tot mijn verbazing heeft de pers in geen artikel of recensie oor gehad voor de muziek van Alsina, die speciaal voor onze spektakels werd geschreven, opgenomen in klankstudio's in Parijs, alles heel

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Voor mij is het hoofdprobleem dat er nog altijd geen universele geschiedenis is. Herinner je de beroemde rede van Hitier voor de industrieclub in 1932, waar hij vulgair-marxistisch beweerde dat de...Ik had een tekst geschreven voor een conferentie in New York over postmodernisme, waarin het woord 'privilege' voorkwam in de negatieve betekenis die het voor ons heeft: je hebt iets ten koste van...Voor de Amerikaanse vertaler was dat een onoplosbaar probleem, omdat het woord 'privilege' voor Amerikanen altijd iets positiefs is. Dat heeft ook te maken met het puritanisme: een privilege is iets

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Hij vertrok voor zes maanden (of was het een jaar...de Zwarte Zaal te Gent organiseerde hij een 'Toneelmarathon'; het initiatief was gegroeid uit een cursus voor de leerlingen 'Decorbouw' van de Gentse academie; om de betekenis van 'decor' te begrijpen...Er werd samen 'gebouwd'. Hij was het oog van de acteurs en combineerde het lichamelijke van Grotowski met een grote aandacht voor de tekst, voor de juiste zegging

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Om het panorama wat vollediger te maken dient, voor de jaren '20, het socialistisch liefhebbers- en semi-beroepstoneel vermeld te worden (o.a...Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de niet-problematische - al had Turks Bad (Nell Dunn) ook bij de Fakkel niet misstaan - produkties bij het Meirteater...Als de 'arme' jaren '70 iets voor het theater hebben opgeleverd, dan is dat het 'dramatur-gentheater', ondanks alle cerebrale overdrijvingen, waarin alles ondergeschikt werd gemaakt --ook en met name

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Zijn onvrede werd opgewekt door zijn lectuur van Antonin Artaud en zijn ontmoeting met Grotowski...Het hete Afrikaanse zand Het einde van de jaren zestig waren erg geschikt voor zulke ideeën...Met Les Iks ontdekte ik deze ruimte, die dank zij de ingreep van Brook, die vroeger voor zijn eigen spektakels zelf merkwaardige decors had ontworpen, erg indrukwekkend was, en een deel van de

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het belangrijkste daarbij is inderdaad de leraar: voor onze afdeling moet hij in ons klimaat passen en voeling hebben met het vak, het theater, de eigen tijd...En voor het zoeken van oefeningen, oplossingen kun je natuurlijk bij iedereen te rade gaan: Stanislawsky, Grotowsky, Artaud, enz...Ook een inhoudelijke uitwisseling, zoals in Duitsland waar er sinds 1973 een jaarlijks Schauspiel-schultreffen is met workshops, klasdemonstraties, discussies, zou leerrijk kunnen zijn, zowel voor de

Nr. 18, Juni 1987 • Mark Deputter • Mark Deputter
En "dat hun stukken nergens over gingen" hebben zo uiteenlopende theatergroten als Jarry, Artaud, Pirandello, Ionesco, Beckett, e.v.a...stompzinnigheid verenigt". In de programmabrochure van Achim Freyers nieuwste produktie Metamorphoses des Ovid oder die Bewegung von den Rändern zur Mitte hin und umgekehrt (Burgtheater, 26 maart 1987) - voor...Dat geldt ook voor het publiek van Parijs of België

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
een strohoed op het hoofd, uitgedost voor de allereerste repetitie van zijn nieuw spektakel, met een energie waarin de twijfels en kwellingen van maanden teken- en denkwerk zich ontladen...Herleeft opeens, op zijn krukje, als Artaud in een Parijs cabaret, ontpopt tot een extatisch oud kind...Bij Kantor ga ik niet de inspiratie opdoen voor de oprichting van een cricoteekje, van epigonentheater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Voor wie niet in het multiculturele Brussel woont, is het Franstalige theater een volslagen vreemde...beperken zich niet tot het eigen landsgedeelte; bij Varia werken Vlaamse vormgevers; Tillemans zakt al langer af naar Brussel; J.M.Piemme deed voor de enscenering van zijn eerste stuk Neige en...Uitgangspunt voor de opleiding in Luik is dat de acteur op een zeer heterogene praktijk zal botsen, we willen hem daarom een basis geven waarmee hij zelf verder op zoek kan gaan en hem tegelijk ook

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
Daar heeft zich nu een prijs aan toegevoegd : in november 1988 schreef de Centrale voor het Brussels Amateurtoneel de Prijsvraag Drama uit voor eenakters-alle-genres, als het maar geen bewerkingen...Het zal blijken of deze opvoeringen als beloning voor de auteur of als test voor de jury (waarvan ondergetekenden deel uitmaakten) moeten beschouwd worden...heren - 3 dames) en met wisselende inspiratiebronnen : kerstspelen en naturalistische familiedrama's liggen misschien voor het grijpen als voorbeelden, toch zijn ze niet bepalend voor het merendeel van de

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
kader gecreëerd voor het tijdperk waarin dat allemaal gebeurde, zodat het ergens in het ijle blijft hangen, hopend dat de jongste generaties nog perfect weten waar Hitler voor stond...De wisselwerking tussen de pianomuziek voor hem en de Afrikaanse drums voor haar die zonder moeite voodoo-rituelen oproepen, vloeit naar het einde toe consequent en geheel vanzelfsprekend over tot...twee zakspiegeltjes voor de cameralens

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Omdat we niet in staat waren zinnen te vormen door de woorden ervan bijeen te brengen, werden we geconfronteerd met het ondraaglijk besef van de alomvattendheid van de tijd die moest verlopen voor de...assemblageband voor woorden), en, gebracht op dat eigenste moment, lijken ze ook ironisch tegenover de positie van de acteur...Virilio's theorie wist snelheid de tijd uit en wordt de tijd enkel een maatstaf voor snelheid

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
1987 schreef Brulin voor die groep CloverFields, in 1989 het hierbij afgedrukte De Nacht van de Brandende Apen, en voor 1992 is een stuk over Columbus' aanvaring met Amerika in voorbereiding...Behalve misschien de volgende: Brulin heeft altijd een meer dan gemiddelde interesse getoond voor de theaterarchitectuur...De gevoeligheid voor het beeld, wat zo kenmerkend is voor Brulins Tie3-periode is echter ook aanwezig in de periode die aan Tie3 voorafgaat, de jaren 50 en 60 waarin Brulin een twintigtal stukken

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • Gepassioneerd theater
Robert Carsen, de Canadese regisseur die tekende voor de merkwaardige Tosca-opvoering bij de Vlaamse Opera, vertelde me dat voor een regisseur de belangrijkste vraag luidt: ' What is it about...Cruauté' van Artaud, dat toen dank zij Peter Brook en Jerzy Grotowski opnieuw aan de orde was...Als je over deze bedoeling van Artaud leest, en je je dan voor de geest roept welk een futloze en verwarde opvoering Ivo van Hove eerder dit seizoen van Fords stuk heeft gebracht, ben je geneigd te

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Daarmee wil ik niets gezegd hebben over de hoogte van de subsidies voor de dans, wel over haar structureel zelfstandige plaats in het geheel van het beleid...Voor het geheel van het podiumdecreet zijn toelage-enveloppes voorzien voor vier jaar...De administratie zorgt niet alleen voor de continuïteit, maar ook voor de know how van de sector van waaruit heel wat beleidsvoorbereidend werk kan gedaan en/of georganiseerd worden

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
dat bij Artaud terugvinden, voor beide bewegingen staat de 'materie' van het theater centraal...Als u ooit voor het Centre culturel Jacques Franck staat, bedenk dan dat een van de experimenten die het hedendaagse theater in de Franse Gemeenschap hebben vernieuwd op die plek zijn levendigste...Dank zij dit systeem krijgt elk nieuw gezelschap financiële steun voor één of meerdere theaterprojecten, tot het eventueel voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komt

Nr. 42, Juni 1993 • Bruno Koninckx • (advertentie)
uiterst vurige bewoordingen probeert Artaud eerst aan te tonen dat ook andere grote figuren die door hun omgeving voor gek werden versleten, van de Franse dichter Gérard de Nerval tot de Duitse...Voor Artaud is Van Gogh eerder een genie, een bezetene in positieve zin, een gedrevene...Monoloog heeft hier een dubbele betekenis: Artaud is helemaal alleen, hij spreekt dus voor zichzelf, en hij is uiteraard ook de enige die iets zegt

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Dat geldt niet alleen voor wetenschappelijke, maar ook voor artistieke en culturele fenomenen...haar angst plooit de gemeenschap zich op haar eigen territorium dicht en ontwikkelt een obsessie voor 'zuiverheid', die gepaard gaat met een irrationele haat voor alles wat vreemd en anders...Maar het is heel moeilijk voor hen om scenische beelden te vinden voor een onzichtbare wereld, want die beelden zijn niet aanwezig in onze dagelijkse ervaring en evenmin bewaard in onze levende

Nr. 43, November 1993 • (advertentie)
speelt, is dit een steuntje voor een -Zo krijgt op een dag kunst de aan- kunstvorm of een talent...Zo komen elk jaar tientallen mil- -Zo fascineert op een dag kuituur joenen vrij voor een leven vol ver- het grote publiek...van gogh, de moordenaar door de maatschappij van Antonin Artaud / regie: Martine Boni door: Marc Steemans "Een groot akteur in een grootse kleine voorstelling en een meer dan


Toon volgende resultaten