Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Artistiek Advies Zang en "Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
muziek, zang en dans over de oorlog 1914-1918, waaraan zo'n 70 amateurs uit Kemmel en omstreken deelnamen...verheerlijkte androgynie), tussen dag- en nachtzijde van dingen en mensen (zie de coni-unetio, in het stuk tussen de Atheense werkelijkheid en de wereld van het woud; Atheners en elfen, Oberon en Theseus, Hippolyta...Ons standpunt is duidelijk: het is aan de Minister onze adviezen openbaar te maken, het is aan ons de grootste openbaarheid te hanteren bij het voorbereiden van het advies, En daar zullen wij in de

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Over hun lot en dat van de vorige categorie wordt beslist door een raad van advies bestaande uit theatermakers, critici, deskundigen, auteurs, en theater-spreiders (geen directeurs; vergelijk met onze...Daaromheen hebben de bestuursleden en zakelijk leiders het woord: zij geven vooral inkijk op het subsidieleed en de inmenging van de regionale schouwburgen op repertoire- en artistiek beleid...02/510.35.98). De aanvragen worden beoordeeld door een commissie, samengesteld uit twee leden van de Raad van Advies voor de Toneelkunst en twee leden van de Commissie van Advies ter

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Die onzalige discussie over de Raad van Advies : niemand vraagt zich af welke de democratische functie kan zijn van een adviesorgaan, en welke middelen zo'n adviseurs nodig hebben om zich van die...artistiek leider en de installatie van een Raad van Wijzen waarin André Delvaux, Fred Brouwers, Guido Minne, Jozef Deleu, Frans Boenders, Ludo Simons, Guido van Hoof, Pierre Mertens en Tijl Eyckerman zetelen...Tête vue de dos (Cassiers, Maillard), Gertrud en James/Mister and Misses Martin (Bert Van Gorp en Carine Peeters) en muziek van Thierry De Mey en Quatuor Quartet

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Zo valt in de algemene inleiding gedurig het woordje ‘voorzieningen’. Die uitdrukking stamt niet meteen Uit: Artistiek Advies Raamtheater In het, eens te meer, uiterst summiere...verdediger van een behoudsgezinde theatertaal op te stellen, maar, nog afgezien van het mangelende dossier, oordeelt de commissie dat het gebrek aan een welomschreven artistiek project en de vaak zwakke...krijgen om mezelf bij elkaar te rapen’ (dixit Josse De Pauw in het niet gehonoreerde dossier van Zang en Dans). 1. … en het hevige weerwerk van vzw Corban/Walter Verdin op de website

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
De commissies ‘geloven, vertrouwen’ en ‘appreciëren’. Enkel bij de theatercommissie zien we Uit: Artistiek Advies Etablissements d’en Face Projects Voorlopig fungeert...Uit Artistiek Advies Zang en Dans De sterke allianties die Zang en Dans in het vooruitzicht stelt (producties met Het Toneelhuis, Collegium Vocale, Het Muziek Lod) klinken inspirerend en...Uit: Artistiek Advies Action Malaise Action Malaise positioneert zich als een gezelschap dat zoekt naar eigenheid en samenhang in schrijven, creëren en vormgeven van eigen teksten en specifieke

Nr. 98, Januari 2005 • Liv Laveyne • Alles komt goed
Het Antwerps theater dat van publieksbereik zijn artistiek credo maakt, liet op een persconferentie weten dat deze raad van theoretici en academici er zelf voorbijgestreefde ideeën op nahoudt die ver...Uit: Artistiek Advies Ultima Vez De beoordelingscommissie ziet in de samenvloeiing met VZW SA een positieve evolutie, weg van de voordien weinig transparante en verwarrende situatie...Uit: Artistiek Advies Deep Blue De sleutelbegrippen in hun creatieve werking worden ‘parallellie’ en ‘kruisbestuiving’ genoemd