Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


199 document(en) met "Artistiek Directeur" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Om de glamour van de musical én van de, via het personage van Gusta Galère opgeroepen, variétéwereld weer te geven, zijn duidelijk noch artistiek, noch materieel voldoende middelen voorhanden...Directeur Ronnie Commissaris pompt dit seizoen jong Antwerps bloed in: Ivo Van Hove krijgt de kans en de middelen om zijn regiedromen binnen een 'officieel' theater te realiseren...Met een fooi kan geen ernstig artistiek werk worden geleverd

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Vooreerst heeft Ronnie Commissaris, directeur van Theater Vertikaal, zich hier omringd met drie jonge mensen die verleden jaar samen afgestudeerd zijn aan de Studio...Het gaat om niemand minder dan Julian Beek: jawel, de directeur van The Living Theatre, of het boegbeeld uit de heroïsche tijd van off-Broadway, jaren zestig...Sinds coproducent Limelight met zijn receptieve programma het in folklore stikkende Kortrijk ventileert, lijkt de artistiek-intellectuele appetijt aangescherpt

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Terug in Antwerpen Na de dood van De Gruyter in 1929, krijgt Willem Benoy de leiding van de KNS; een zeer begaafd komisch acteur, die als directeur echter de klok terugdraait...Wanneer Cammans en Gilhuys het in 1939 laten afweten, keert Diels als directeur terug naar het officiële gezelschap en mét hem zijn acteurs...Na een aantal Limburgse omzwervingen (Diels is gedurende twee jaar artistiek leider van het semi-beroeps-gezelschap Speelgroep Limburg en wordt tevens mede-oprichter van de Maastrichtste

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Het festival geniet nog altijd bitter weinig overheidssteun en zou wellicht nooit deze vijfde editie gevierd hebben zonder het doorzettingsvermogen van artistiek leider Hugo de Greef...Met vrienden schuimden we tijdens het week-end de Brusselse theaters af, het Paleis voor Schone Kunsten, de KVS, de Beursschouwburg toen Dries Wieme daar nog directeur was, het Théâtre de Poche...op lange termijn, met ons artistiek werk een punt kunnen bereiken waar er binnen de kunsten ingegrepen wordt op een veel breder maatschappelijk vlak dan ons tot nogtoe gelukt is. Dat klinkt ambitieus

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
huidige situatie om een duidelijke keuze naar programmatic en profilering te vertolken en de acteurs en de leden van het artistiek personeel zal uitnodigen om nieuwe impulsen te geven aan hun eigen prestatie...Bij Antigone was inmiddels de aflossing van de wacht verzekerd: directeur Bert de Wildeman gaat met rust en wordt opgevolgd door Jo Gevers, als B-gezelschap moest Antigone eigenlijk in heel het...Volgend seizoen wordt André Ver-maereke artistiek leider

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Het decreet schrijft voor de directies van A-gezelschappen een contract voor van minstens drie jaar, een termijn die voor een nieuwe directeur zeker nodig is om aan zijn artistiek project enige...Antwerpen is het zelfs traditioneel zo dat de operadirectie van katholieken huize is en de KNS-directeur een socialist...vrijheid en het parasiteren op de creativiteit nefast en fnuikend is voor elk zich ontwikkelend artistiek proces en dat precies de verstrengeling van theater en politiek is uitgegroeid tot de belangrijkste rem

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Patrice Chéreau, die het stuk koos voor zijn debuut als artistiek directeur van het Théâtre des Amandiers, vervolledigt het beeld: "Het is niet simpelweg een stuk over racisme...Twee maand later krijgen we dan toch het beloofde Een soort Alaska geserveerd, waarmee Jo Gevers (jarenlang Malpertuis' huisregisseur, maar sinds kort aflossend directeur van Teater Antigone Kortrijk...de reden voor een rode kaart eerder dit seizoen), maar als directeur laat hij zijn afkeuring blijken voor een produktie

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
De directe aanleiding hiervoor ligt voor de hand: Pinter heeft het stuk aanbevolen aan Peter Hall, artistiek directeur van het National Theatre, dat in de uitstekende regie van Bill Bryden er de

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Wallonië nu al meer dan een kwarteeuw: afscheidnemend directeur Jacques Huisman was terecht fier in het casino van Spa het 25ste Theaterfestival van het Théa-tre National te kunnen openen, Naar de naam...Peter Hall, de directeur, heeft hierop krachtig gereageerd: hij heeft één van zijn drie theaters gesloten...tegenover de dans, de vormgeving krijgt een ruime plaats als geïntegreerd artistiek element, enzovoort

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Twintig jaar later wordt het NTG vrijwel unaniem beschouwd als het gezichtbepalend en leidinggevend repertoiregezelschap in Vlaanderen: het enige dat consequent tracht om die functie artistiek waar te...Eysselinck zou dus directeur worden, tot hij enkele maanden voor de start plots benoemd werd tot 'director of the Arts Center of the University of Sussex'. Exit Eysselinck dus, wat de weg vrijmaakte...Door die jarenlange praktijkervaring en zijn grondige kennis van wat Gent op dat moment aan talent te bieden had, was Dré Poppe toch wel dé aangewezen persoon om directeur te worden van het nieuwe

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Maar welk verschil is er zowel artistiek als sociologisch gezien tussen Onzen Bompa is aan 't vrijen van het EAT en b.v...Deze onrechtvaardigheid is nochtans op geen enkele manier door een artistiek motief goed te praten...Bij voorbeeld: als het een directeur financieel onmogelijk wordt een eerste-plansacteur die artistiek niet voldoet af te danken, omdat hem dat een fortuin aan vooropzeg zou kosten, dan wordt op dat

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Dries Wieme, directeur van de jonge Beursschouwburg, Herman Verbeeck en Wim Meuwissen koesteren nobele idealen als zij in de lente van 1968 de Werkgemeenschap oprichten: zij dromen ervan om met een...Na een gastregie in '70-'71 wordt Rik Hancké artistiek leider bij Proloog (2). Lisette Mertens en Frieda Pittoors verhuizen mee met hem naar de stad van het Philips-licht

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
artistiek leider van het legendarische Vlaamse Volkstoneel (1924-29). Hij werd 88 jaar oud...Hamlet (Shakespeare), De Geschiedenis van de Soldaat (Ramuz), ... Als hoogtepunten van de periode dat De Meester artistiek leider was van het Volkstoneel (1924/29) worden vaak genoemd: de opvoeringen van...De Meester was verder nog nauw betrokken bij de oprichting van het Residentie Toneel, werd artistiek directeur van de Nederlandse Co-medie (1950-1962) en oprichter van de Nieuwe Komedie (1962-1964

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Ik hoop dus zaken te brengen die artistiek niveau hebben en die toch aanlokkelijk zijn voor het publiek...Het gezelschap heeft op dit moment nood aan een directeur die er buiten staat, die kan observeren en de evolutie nauwlettend kan volgen...Als de burgemeester vond dat ik directeur moest worden, tegen alle anderen in, dan was ik toch niet benoemd

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Een directeur van KNS-Antwerpen is in feite maar een halve directeur...Warande Turnhout), Wil Beckers (oud-directeur Nieuw Vlaams Theater), Toon Brouwers (KNS-dramaturg), Pol Dehert (regisseur Arca) Robrecht De Spiegelaere (directeur Theater Malpertuis), Gilbert Druant (leraar...Germaanse talen, Edegem), Ivonne Lex (KVS-actrice en stichter TIL), Bob Löwenstein (Belgische tv-regisseur in Nederland), Geert Lunskens (oud-directeur EWT), Walter Merhottein (directeur Merksems Kamertheater

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
willen geen vrijblijvende referaten presenteren, stelde VTC-directeur Guido Minne in zijn inleiding tot het colloquium, we willen het niet houden bij wat steriel gejammer...Hij benadrukte het belang van een goed beheer in de kunstsector: de verantwoordelijke van een artistiek centrum staat tussen de kunstenaar en de financiële bronnen...Hugo Meert presteerde het om in zijn krant te melden dat "de succesrijke directeur van de Brusselse Muntschouwburg ontgoochelend demagogisch uit de hoek kwam

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Beaumol Uit de referaten van de twee Nederlandse vertegenwoordigers A. van Schendel (directeur van het Amsterdamse Uit-Buro en opdrachtgever van de veel geciteerde economische studie over de...allemaal maatregelen die slechts tot één ding leiden: "een artistiek deficit". De juistheid van Baumols stellingen zien we in de praktijk: bij de eerste besnoeiingen in het Vlaamse theater...Indien de staat, door geen steun meer te bieden, de omheiningen van dit reservaat zou neerhalen, lijkt een afglijden naar een nog veel groter "artistiek deficit" onvermijdelijk

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Luk Van den Dries veegt de geschiedenis van het RITCS bij mekaar en aanhoorde de treurzangen van Rudi Van Vlaenderen (oud-directeur), Arne Sierens (oud-student) en Charles Janssens (docent...De pedagogisch én artistiek meest verantwoorde beslissing zou zijn de hele zaak, althans in de huidige gedaante, op te doeken" (6). Ook de leerlingen zelf komen in het verweer: in 1976-77 boycot het...Alsof dat de vergrotende trap van theater is: acteur, acteurder, regisseur, regiseurder, directeur

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Het geheel der theatertechnische installaties is hierdoor fel gericht op efficiency en effectiviteit, met de bedoeling tijd en mankracht te besparen en een optimaal artistiek gebruik van het...Een schouwburg "Artistiek is de programmering gericht op het presenteren van muziekdramatische kunst in al haar verschijningsvormen...Nochtans was dit het uitgangspunt van Bijvoet, die hiervoor geïnspireerd werd door Maurice Huys-mans, de voormalige directeur van de Muntschouwburg van Brussel

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
ook de bespreking van Occupe-toi d'Amélie in dit nummer). Hernomen worden Peter Pan (in... december), Demonen (in de regie van Herman Gilis, die vanaf dit seizoen samen met Pol Dehert artistiek leider...Meng deze categorieën, leg ze op de weegschaal en je bekomt volgend resultaat: Enerzijds de gezelschappen waar creativiteit en door de band artistiek verantwoorde produkties de bovenhand halen...voor De Zwarte Komedie tot 1,2 miljoen voor Malpertuis (na een artistiek zeer geslaagd seizoen met De moed om te doden), en zelfs 4,3 miljoen voor het Speeltheater


Toon volgende resultaten