Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Artistieke Planning" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Wat gebeurt er toch met deze jonge actrice, die één van de grote beloftes van haar generatie is? De artistieke dialoog Verdin-Decorte is blijkbaar tot een einde gekomen...Voor haar eigen artistieke gezondheid moet Mieke Verdin met dit gezelschap kappen...hem voorgijgegaan, of heeft hij te veel tijd in interne ruzies met zijn gezelschap gestoken, of heeft hij zijn repetitietijd niet met de elementaire vakkundige planning kunnen ordenen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Vuistslag Behalve een rechtstreeks aanwijsbare artistieke invloed op het Belgische produktievlak, een gangmaker in de hedendaagse dansbeweging en een inhoudelijke standpuntbepaling, heeft het...Wat gebeurt er toch met deze jonge actrice, die één van de grote beloftes van haar generatie is? De artistieke dialoog Verdin-Decorte is blijkbaar tot een einde gekomen...hem voorgijgegaan, of heeft hij te veel tijd in interne ruzies met zijn gezelschap gestoken, of heeft hij zijn repetitietijd niet met de elementaire vakkundige planning kunnen ordenen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Als directeur had hij een geweldig prestige en een gevoel voor planning: hij kon lang vooruit kijken...Als directeur was hij een meester in het psycho-artistieke management

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
januari 1986 wordt het beoordeeld op grond van de start van dc nieuwe directie, en van de planning voor het volgende seizoen...De artistieke kentering bij het EWT ten spijt, bleef de RAT erbij dat de schuldenlast van dit gezelschap te hoog was...De RAT lijkt iets in die zin te bedoelen: "Uit dubbel gebruik binnen de Brusselse regio volgt verspilling van geld en artistieke energie, met tevens uitermate beperkte publieke respons

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
chaotisch bakkeleien en er andere meningen op na houden, hoe meer ze tegengestelde beslissingen uitvoeren, hoe sneller de klus geklaard is. Voor de vooruitziende, op planning en rust gestelde mens is de groep...De Internationale Nieuwe Scène vormde voor de goegemeente het artistieke boegbeeld en was dé grote pleitbezorger voor de Kultureel-Front-groepen naar de overheid toe...De Vieze Gasten zijn ondertussen echter hun wilde haren kwijt en bezinnen zich volop over hun (artistieke) toekomst

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Peter Sellars daarentegen, die met Ajax te gast was bij Mortier, bevestigde zijn talent: zijn operaregie van Cosi fan Tutte was het artistieke hoogtepunt van dit festival...Hij is er zich van bewust dat het organisatorische kader dat rond een produktie wordt gecreëerd en de sfeer die errond heerst, een belangrijke invloed hebben op het artistieke produkt zelf...de ontstaansperiode van de teksten was er echter geen sprake van genregrenzen of artistieke afbakeningen, het ging om de artistieke (tegen)beweging

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Ondanks de enorme wanverhoudingen in financiële structuur, vervaagt de grens tussen groot en klein: in artistieke stafvorming, in repertoirebeleid (cfr...Voor ons is het een moeilijk seizoen geweest, de groep en de infrastructuur heeft zich danig uitgebreid, er is een planning voor halflange termijn uitgewerkt, waarbij we nu al met de casting bezig...Intussen willen we onze artistieke planning minutieus opzetten en stukken kiezen die ons over anderhalf jaar nog zullen fascineren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Ook hier waren er 'modelgezelschappen', die pas gedemythologizeerd werden toen ook de artistieke resultaten minder vanzelfsprekend werden...Artistieke leiding en acteurs bepalen samen het repertoire; de technici bepalen samen hun planning...Deze artistieke democratie is minder gaan wegen op de organisatie, heeft zich verlegd naar het eigenlijke artistieke voorbereidingsproces: voor Gorki naar Rusland, voor de Oresteia naar Griekenland

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Als je de subsidieregels van de Franstalige sector vergelijkt met die van de Vlaamse gemeenschap vallen een aantal verschilpunten op: de contractuele termijnen zijn langer, wat een planning op lange...resulterende wrijvingen met regionale subsi-diënten, de wisselende (zo om de zeven jaar) artistieke leidingen, de botsingen tussen artistieke ambities en zakelijke plannen...Het boek is ingedeeld volgens de verschillende artistieke periodes, telkens voorzien van repertoire-overzichten en commentaar (vers of oud) van de betrokken artistieke leiders

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
het kinderpubliek centraal zou staan, maar de artistieke ontwikkeling van de makers -- ervan, in hun nieuwe circuit theater te maken dat, als het in het 'volwassen' circuit gepresenteerd werd, daar...Naar een artistieke visie, een evaluatie van de theatraal-maatschappelijke functie van een dergelijk groot gezelschap zal wel niet gevraagd worden...Als die tendeert naar een grotere openheid, een sterkere dynamiek, een langere (financiële) zekerheid, en een grotere concurrentie tussen artistieke opvattingen, dan zijn we al een eind op weg naar

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
geen mogelijkheden om promotie te voeren voor artistieke evenementen...Het Kaai is minder optimistisch, vindt geen respons op de expansieve artistieke planning...Nieuwe schakelingen Het artistieke klimaat in Brussel, voor enkele jaren nog stimulerend en een aantrekkingspool voor andere groepen, vraagt nieuwe impulsen

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
het eerste seizoen zijn al de drie grote artistieke kaders te onderkennen, die bepalend zullen zijn voor de toekomst: het gebruikelijke 'grote' repertoire, de barokopera en de opvoering van hedendaags...Hij werd daarin bijgestaan door de dienst Artistieke Planning (Hedwig Dewitte en Marc Barbier). Wel liet hij onze equipe verregaand de vrije hand in het ontwerpen van de seizoensbrochure, die door...Met 'onze equipe' bedoel ik hier op de eerste plaats, behalve de genoemde artistieke planning, mijn adjunct Michel Uytterhoeven, Eddy Frans en Pablo Fernandez van de dienst Public Relations en Pers

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Goed, planning en organisatie van instituten laten dat niet toe, maar de flexibiliteit van Discordia is een zelf-gecreëerde noodzaak...Toch luisterde ik geboeid, zoals ik naar BRT-3 luister: geen artistieke ervaring echter, geen andere kijk op de wereld...Om zich terdege over de werking en de artistieke resultaten van de Vlaamse gezelschappen te informeren, zou zo'n Raad van Advies dus naar alle voorstellingen moeten gaan kijken

Nr. 40, Februari 1993 • Klaas Tindemans • Een mijnenveld waarin je geen rechtlijnige wegen...
Dergelijk incident, te fictief misschien om geloofwaardig te klinken, dwingt tot nadenken over repertoire, over artistieke keuzes op lange en korte termijn, los van de uiteindelijke oplossing van het...Schaalvergroting in het theater, en dat is niet altijd even prettig voor theatermakers die nauwelijks uit de marge (materieel en artistiek) getreden zijn, dwingt tot een ander soort planning, dwingt...Het zijn niet de stukken 'an sich' die artistieke beslissingen opleggen, ook niet de (al dan niet zelfgekozen) armoede of het tegendeel daarvan (de 'verwenning' in de grote instituties), zelfs niet de

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Redactioneel
De stilte waarin bijvoorbeeld de nieuwe artistieke ploeg van de Beursschouwburg experimenten aanging om 'de Brusseliens, desnoods zonder cultuur' te bereiken, stond in schril contrast met de heftige...Flexibiliteit in de planning zal meer dan waarschijnlijk samengaan met diversiteit in het aanbod, met produkties waarin de artistieke en/of maatschappelijke noodzaak primeert op een organisatorische

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Dit had tot gevolg dat er nog minder geld was voor het artistieke programma...Tg Stan: De artistieke werking wordt mee bepaald door de structuur waarin je werkt...Nova Zembla: De basis voor onze werking volgens het aanvraagdossier was de samenwerking tussen Peter De Graef, An De Donder en ikzelf (Luc Nys). De planning was gemaakt voor het eerste jaar, en werd

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Het is genoeg bekend dat de kns niet bestuurd werd vanuit inhoudelijk-artistieke overwegingen, maar vanuit electorale belangen; dat leidde tot een doods museaal theater...Het directiecomité bestaat uit Stefaan De Ruyck, Guy Joosten en ikzelf; daaronder zitten de stafmedewerkers voor publiciteit, dramaturgie, planning en techniek...Etcetera: Het Toneelhuis heeft twee artistieke leiders, die ook regisseren

Nr. 68, Juni 1999 • Koen Gisen, Marleen Baeten • Popmuziek in Vlaanderen!?
Wanneer de platenmaatschappij dat niet op dezelfde manier ziet, is het ook de taak van de manager om die twee visies - de commerciële en de artistieke - proberen samen te brengen...En dan heb ik het niet alleen over de planning, maar ook financieel en zo... Wij zijn cowboys hè...Men redeneert: dat is een interessante mens, met een mogelijk interessant parcours, op termijn zitten daar verschillende mogelijke producties in. Men kijkt vooral naar het artistieke groeipotentieel

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Zo vindt men binnen podiumkunstenorganisaties in de regel een artistieke en een zakelijke leiding, met daaronder een kleine of grote schare van artistieke respectievelijk administratieve en technische...Men zou kunnen verwachten dat een kunstorganisatie haar welslagen en carrière in de eerst plaats aan de hand van strikt interne artistieke criteria afmeet...Zoals gezegd beschrijven of observeren die zichzelf aan de hand van het onderscheid tussen artistieke en zakelijke leiding

Nr. 77, Juni 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Grote huizen en hun taken vandaag
Etcetera: Je zegt 'we hebben een duidelijker kader voor de mensen gecreëerd'. Drie jaar geleden wou je uitdrukkelijk 'geen vastgelegde functies in de artistieke kern...Het moet alleen qua planning -hernemingen, reisvoor-stellingen- werkbaar zijn...over de mensen die je daarbij nodig hebt, over de functie van een stadsgezelschap, over de plaats van zo'n schouwburg in de stad; daartoe moet je een artistieke dialoog aangaan met de nieuwe generatie


Toon volgende resultaten