Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Artistieke Planning" • Resultaten 21 tot 30 worden getoondNr. 78, Januari 2001 • Jesper Kongshaug • Respect voor de ogen van de toeschouwer
De vroege planning en instelling van de belichting liet de anderen toe te reageren op mijn inbreng...De luxe van veel tijd en veel conversaties is, denk ik, direct te relateren aan een artistieke meerwaarde in de beelden van de scènes van Hotel Pro Forma

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Jean Kalman 'Ik heb filosofie gestudeerd, dat...
Die strikte planning sluit het werk op in een eerder zwaar systeem...Dat geldt voor alle beroepen in een artistieke ploeg

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
zijn begonnen met vanuit een stuurgroep te werken waarin alle grote departementen van het huis vertegenwoordigd zijn: artistieke leiding, dramaturgie, zakelijke leiding, technische leiding, planning...het boek dat Joost Houtman voor Het Toneelhuis maakte) uitspraken gedaan worden die op het eerste gezicht bedreigend lijken voor de artistieke autonomie...JAN GOOSSENS: Wat dan meteen het laatste seizoen van deze subsidieperiode is. Eigenlijk bouwen we heel deze subsidieperiode het artistieke project op: de artistieke stilstand waaruit we komen

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Primo, er is sprake van een groeiende culturele en artistieke 'hybridisering' (theoretisch trefwoord: 'postmoderniteit'). De aan de gang zijnde cross-over gaat van interdisciplinariteit...voor plaatselijk 'talent' (altijd 'aankomend', immer 'potentieel', en nooit serieus gevalideerd). Uiteraard zou het nogal kortzichtig zijn om - zoals in Nederland wel eens het geval is -artistieke...De gehanteerde brede invalshoek garandeert bovendien een brede mix van zowel artiesten (beginners, bijna erkende en gereputeerde kunstenaars) als artistieke visies

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Als dramaturge heb ik daarin meegewerkt aan drie producties die door hun thematiek en door hun artistieke keuzen, door de wijze waarop ze gemaakt zijn én door de wijze waarop ze hun publiek aanspreken...betrokkenen deelnemen, iedereen vanuit zijn plek/standpunt in het geheel, heeft tot een bevrijding van het artistieke denken en van de artistieke creatie zelf geleid...Opdat dit niet tot artistieke compromissen zou leiden, heeft hij in de voorbije jaren intensief gewerkt aan een interne structuur waarin een wederzijdse dialoog tussen de diverse afdelingen van dat

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog
hoeverre kan je op de dingen doordenken terwijl je door de planning van het ene project naar het andere moet lopen en alles volgeboekt moet zijn...Daarom vind ik het verdedigen en vrij- waren van de artistieke vrijheid vandaag zo belangrijk...Die artistieke vrijheid heeft voor mij niks te maken met elita-risme of een l'art pour l'art mentaliteit, waar ze zo vaak mee geassocieerd wordt

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Ergens tussen de lijnen verschenen ook de teksten van een duistere cel van de Geheime Dienst, die zijn bevindingen van politieke, persoonlijke en al te persoonlijke aard eveneens met de artistieke en...Door de kunstenaars de straat op te sturen, werd gehoopt bij de bevolking een grotere sensibiliteit te creëren voor de artistieke beweging die zich normaliter binnen de vier muren van het theater...Bovendien bleek hun artistieke praktijk er ook niet altijd op gericht om hun rol in de gemeenschap op zo'n letterlijke manier in te vullen

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Sinds 1969 hadden al deze intermittents du spectacle het recht verworven op een specifieke vorm van werkloosheidsuitkering, die de discontinuïteit inherent aan de artistieke praktijk erkende, en die...Tegen deze achtergrond is het moeilijk om het niet eens te zijn met de tegenwerping van Eve Chiapello en Luc Boltanski dat de 'artistieke kritiek' van de jaren zestig, als het al geen blauwdruk...Europa heeft de Britse regering zeer weloverwogen de planning van de popculturele productie ontwikkeld, met een expliciete bekommernis om de bestemming van de nieuwe werkkrachten, weerspiegeld in de

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
deze tekst worden een aantal artistieke praktijken uitgelicht, die het accent van de artistieke productie verleggen van de creatie van performances naar de creatie van een ruimte om te denken, te...een mal om na te denken over de representatie van ruimte (planning en constructie) en een representatieve ruimte (de activiteiten die erin georganiseerd worden). Er is echter nog een andere vorm van...artistieke praktijk

Nr. 105, Februari 2007 • Paul Gazzola • Werkt dat, als iedereen altijd bij jou...
De andere betreft de beïnvloeding van het ontwerp en de constructie van studioruimtes op de productie van het artistieke werk...voor wie het gebouw bedoeld was), wat uitmondde in een uiterst gedetailleerde en uitzonderlijk responsieve omgeving, en dit zowel voor de artistieke als zakelijke besognes die een professioneel...Als de resultaten van het onderzoek overwogen worden tijdens de planning van het huidige gebouw dat men voor ogen heeft in Kreuzberg (het stadsdeel dat de keuze was van 73% van de ondervraagden), dan