Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


231 document(en) met "Aspecten" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Een ministerie van cultuur moet verantwoordelijk blijven voor de kunsten in een land, maar alleen voor de zuiver artistieke aspecten ervan...Economische en bedrijfsmatige aspecten horen thuis bij b.v

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
De opvoering is dus, ondanks mijn bezwaren tegen bepaalde aspecten van de concrete uitwerking, een gebeurtenis van historisch belang

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Hij had daar natuurlijk bepaalde aspecten van, maar de film toont hoegenaamd niet de historische Mozart: die had om maar iets te noemen een enorme werkkracht

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Het is voor sommige acteurs zeer moeilijk ongevoelig te blijven voor deze commerciële aspecten als je bedenkt hoeveel geld er geboden wordt aan succes acteurs

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Tegen het einde van de jaren zestig was ook Grotowski in Vlaanderen bekend, en elke acteur moest zich wel vragen beginnen te stellen over welke aspecten van het vak hij nog niet onder de knie had

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
weinig of niet wordt ingespeeld op andere aspecten dan de beschikbare oppervlakte

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Het is pas in de jaren zeventig dat hierin (enige) verandering zal komen, wanneer er vanuit sommige academische kringen een behoefte ontstaat aspecten van het Vlaamse theater systeem tijdens het...Wahrheit und Dichtung Het doorlichten van de bestaande De Gruyter-exegese in al haar aspecten is een taak die, hoe wenselijk ook, niet op deze plaats kan gebeuren...Uiteindelijk hebben we drie aspecten die een doorslaggevende rol hebben gespeeld in de mythevorming van het VVT voor onderzoek weerhouden: de kwaliteit van het repertoire ( = wat

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Interessant wordt het wanneer je als lezer merkt dat enkele aspecten van Van Kerkhovens conclusies ter sprake worden gebracht in Arias' interview met de beleidsgroep: de moeizame opbouw van een

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Er zijn altijd in je leven een aantal mensen die vaderlijke aspecten vertonen...Maar daarbij moeten de sociale aspecten in acht genomen worden

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Dat zijn drie aspecten waar Boris mee te maken heeft: het door hem vermoorde kind, dat is zijn geest, zijn psyche, Dimitri vertegenwoordigt wat van buiten komt, en zijn eigen

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Deze cliché-situaties laten Bourdet toe om aspecten te laten zien van de dagelijkse realiteit, zoals die is opgebouwd uit momenten van wreedheid en van utopische tederheid

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Twee aspecten spelen hierin een rol

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Bij Kylian is er altijd gevoel aanwezig, zodat zijn dansen veel menselijker is. In november is hij naar Brussel gekomen met een drietal recente balletten, die verschillende aspecten van zijn

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Onder leiding van de moderator moeten de aanwezigen een oplossing zoeken voor dit fictief verhaal dat echter in al zijn aspecten zeer reëel is. Je ziet deze zelfverzekerde, machtsbewuste en van de

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
Beckett doet dit echter wel, uit angst dat de persoonlijke aspecten ontbloot worden

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Het Limburgs Pro-jekt Teater, aansluiting zoekend bij de traditie van het vormingstheater, heeft duidelijk last met de "reactionaire" aspecten van Shakespeares inhoud en voegt aan het stuk een aantal

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Eén van de opvallendste aspecten van deze versie was het feit dat de geest van Hamlets vader door een kind gespeeld werd...vergelijking met het standaardwerk X Y Z der muziek komen veel meer aspecten van het operagebeuren aan bod en biedt het boek meer aandacht aan de operatraditie in België en Nederland

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Hun zeer traditionele reacties op totaal achterhaalde aspecten van kindertheater (chaos in de zaal, onophoudelijk een massa kleuters op het podium roepen...) laten toe een serieus vraagteken te

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
heb ik een gevechtssport, aikido, met een goeie leraar gevonden, waarin zowel de aspecten ruimte, souplesse, reflex, kracht, samenspel aan bod komen, als het coördineren van geest en lichaam...Er is geen geld om serieus alle aspecten van een produktie aan bod te laten komen, er is geen geld om interessante gastdocenten uit te nodigen

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
tegenstelling in dit stuk tussen rationaliteit en irrationaliteit en andere aspecten van de filosofische fundering - uitvoerig besproken en aangekondigd in het programmaboekje-vind je in de voorstelling nergens terug


Toon volgende resultaten