Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Audiovisuele Dienst van"Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...hebben geen budget en zijn voor elk project volkomen afhankelijk van het geld dat moet komen van het ministerie van WVC (Weivaartzorg, Volksgezondheid en Cultuur, vroeger CRM) waarmee we gelukkig een...Het voordeel van dat soort manifestaties, zo voegt Ruud Engelander eraan toe, is dat ze als ze er eenmaal zijn, vanzelf groeien, omdat mensen die er lucht van krijgen, er ook wat willen mee te maken

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
Een aantal opmerkingen keerden steeds weer: de woede van zij die zich bekocht voelden, was op het moment van het optekenen der reacties al bekoeld; wie het experiment apprecieerde vond toch dat het te...Johan Van Heddegem (hoofd Audiovisuele dienst KUL) "Het was een leuke avond...Daar er door middel van publiciteit een beeld was geschapen van de voorstelling, wilde men dit beeld hebben, los van het denkproces

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Luk Van den Dries veegt de geschiedenis van het RITCS bij mekaar en aanhoorde de treurzangen van Rudi Van Vlaenderen (oud-directeur), Arne Sierens (oud-student) en Charles Janssens (docent...Vlaanderen kon daarbij niet achterblijven en op aandringen van Richard Declerq (gouverneur van Antwerpen, voorzitter van de BRT, de adviesraad voor toneel en het filmfestival van Antwerpen) en Ju-lien...Maar stilstand is achteruitgang en zo bevinden we ons nu aan de rand van de afgrond" (7). Redenen voor het failliet situeert hij eveneens in het van in den beginne ontbreken van een gefundeerd

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De Raad van State van zijn kant vernietigde het besluit van de minister van Cultuur om de subsidiëring van Globe te beëindigen: in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, vond de rechtbank...Ze schetst kort, krachtig en helder het verloop van de geschiedenis: van Mickery en van haar context, van de avant-garde en het establishment, van de klare lijn naar de complexe verwarring...02/510.35.98). De aanvragen worden beoordeeld door een commissie, samengesteld uit twee leden van de Raad van Advies voor de Toneelkunst en twee leden van de Commissie van Advies ter

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Daniël Biltereyst is docent internationale communicatie, audiovisuele media en pers aan het departement Communicatiewetenschap van de KU Leuven...Dommelhof (Neerpelt). Pascal Gielen, redacteur van Etcetera, is als wetenschappelijk medewerker (FWO) verbonden aan het Departement Sociologie van de KU Leuven, waar hij o.l.v...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 60, Juni 1997 • Kurt Vanhoutte • De dans van zachte machines
Toch had het spervuur van audiovisuele impulsen niets vandoen met de beeldschermesthetiek van zelfbenoemde theatertechneuten als Robert Lepage of Frédéric Flamand...Momenten als deze brengen de schrikbarende logica van de cybernetica aan het licht: het verlies van een individu wordt zonder veel moeite gecompenseerd door de reorganisatie van het systeem...Vandaag kan de tatoeage dus - net als de 'heftige ervaringen' en dito dans van hbt - dienst doen als symbolische bescherming van het lichaam tegen de dreiging van een technocratische maatschappij

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Peter Missotten en de Filmfabriek: digitale theaterkunst
Een langspeelfilm met Ballett Frankfurt (The Way of the Weed, 1996), een horrorfilm naar een scenario van Paul Pourveur (The Ciitting, 1999), de productie van de eerste langspeelfilm van Jan Lauwers...Video en televisie zijn de kunst van de leugen: de kunst van het vervormen van de werkelijkheid...de plaats van iets eenduidiger te kiezen voor de audiovisuele kunsten, hebben we beslist om aan een soort coming out te doen en duidelijk te kiezen voor datgene waar we mee bezig zijn, namelijk iets

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Johan van Heddegem (toen directeur van de Audiovisuele Dienst KU Leuven) heeft me een nacht opgesloten in de AV-Dienst en me vooraf uitgelegd wat ik met de knopjes kon doen...Theater- en dansvideo's Tijdens mijn burgerdienst op de AV-Dienst (1980-1981) begon ik het toneel van de Germanisten op te nemen op aanvraag van professor Rik van Gorp...Videolepsia maakte ik voor Antwerpen '93 (Johan van Heddegem was er verantwoordelijk voor de audiovisuele kunsten). Guy Cassiers vond het effect van de dia's, waar ik een draaiende sluittervoor gezet

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
Dat omvat een gelijkvormige subsidieregeling voor de creatie en ondersteuning van zowat alle kunstvormen, behalve voor de creatie van literatuur en audiovisuele kunsten die elk hun eigen Fonds hebben...kwam te zitten na de verhuis van bezieler Flor Bex naar het MuHKA, de Audiovisuele Dienst van de KU Leuven, waar enkele videokunstenaars al dan niet illegaal 's nachts konden knutselen aan eigen werk, en...Deze specifieke en bijzonder vervelende positie van de audiovisuele kunsten blijft niet zonder gevolgen voor de aard van die kunsten

Nr. 86, April 2003 • (advertentie)
Theaterverwanten Een voorstelling van Christophe Aussems, Walter Bart, Valentijn Dhaenens, DirkTuypens, Helena Van den Berghe en Nele Van Rompaey...Tekst: Marius von Mayenbergh Ivertaling: de Queeste) 5 april - 20.15u - PCT Dommelhof Een uniek, experimenteel theaterfeuilleton-op-doek, naar een scenario van Paul Mennes, met een...de coproducenten: Compagnie De Koe, Holland Festival, Audiovisuele Dienst KU Leuven i.s.m

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
de publicatie Vakoverschrijdende eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs motiveert de Dienst Voor Onderwijsontwikkeling (DVO) de invoering van vakoverschrijdende eindtermen...het ontplooien van de individuele competentie en persoonsvorming • het openen van de wereld van kunst en cultuur voor het onderwijs en omgekeerd • kunst en cultuur blijvend te integreren...De uitgangspunten bij de eindtermen artistieke opvoeding getuigen van visie: '(...)Voor een adequaat maatschappelijk functioneren is een vorm van "audiovisuele alfabetisering" noodzakelijk geworden

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
Sommige privé-organisaties, meer bepaald in het domein van de audiovisuele kunst, hebben handig gebruik gemaakt van de cachetregeling om hun loonlasten te verminderen, door bepaalde...Vervolgens heeft het van drie vakbonden met weinig leden in de podiumkunsten- en de audiovisuele sector (de CFDT, de CFTC en de CGC), een akkoord verkregen dat de toetredings- en lidmaat...Binnen de audiovisuele sector, hebben de gevolgen van de privatisering van televisiezenders ook een impact gehad op de volledige economie van de 'overheidsdiensten'. En de politiek van de quota's2 die

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
het geval van de actieve behavioral spaces, verandert het gedrag van de ruimte onder invloed van de actieve deelname van het publiek...Waarom zijn de artistieke sector of de podiumkunsten zo gericht op het audiovisuele aspect, terwijl de dagelijkse ervaring veel rijker is, zeker door de aanwezigheid van zoveel technologie...Het materiële, tastbare gedeelte dat dienst doet als gastheer van de behavioral space, is wat we meestal als de architectuur, of de geconstrueerde omgeving bestempelen

Nr. 99, December 2005 • Stien Michiels • Werelden creëren: Hedendaags kapitalisme en esthetische oorlogen
Consumeren beperkt zich niet tot het kopen en 'opgebruiken' van een dienst of een product, zoals de theorie van de politieke economie ons leert, maar betekent eerst en vooral toebehoren aan een wereld...met andere woorden, zich aan te sluiten bij een manier van zich kleden, een manier van een lichaam hebben, een manier van eten, een manier van communiceren, van wonen, zich verplaatsen, een manier van...Ondernemingen investeren tot 40% van hun zakencijfer aan marketing, reclame, styling, design, enzovoort (in de Amerikaanse audiovisuele industrie gaat 50% van het budget van een film naar de promotie

Nr. 103, September 2006 • Daniëlle de Regt • Pornolexicon
De stad Minneapolis stak haar bewondering voor de beweging niet onder stoelen of banken, en nam beide in dienst met als opdracht de ontwikkeling van een wettelijk kader dat pornografie moest wegvagen...Hoewel zowel hardcore als sofcore pornografie bolstaat van het naakt omwille van hetzelfde doel, namelijk de kijker opwinden, onderscheidt hardcore zich van softcore in het volgende: het tonen van...Vivid gaat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, een unieke productiestratgegie die uitmondt in audiovisuele producten van hoge cinematografische kwaliteit, vaak geschoten op exotische locaties