Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


149 document(en) met "BE A MODEL FOR ME" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Het Spaarvarken van het Publiekstheater is verfoeilijk en muf museumtheater, gemaakt, lijkt me, door domme, dikhuidige, luie en vooral bedrieglijke toneelmensen...Kijk me aan Man Ik dank je Vrouw Het ga je goed Man Nu nog sta je voor me Je zult gaan en plotseling zal alles wat is/geweest zijn Vrouw Ik zal niets vergeten, niets Man Door deze wond wordt alles...Een en ander lijkt me voer voor speculerende linguïsten, erger nog: het komt me voor als esoterisch en navelstaarderig intellectualisme

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Dit niet-reflecteren trekt me aan en stoot me af...Flor Peeters heeft me dat eens uitgelegd (het ging dus over organiseren): hoort men een groot muzikant aan het werk, en is men het niet eens met zijn visie, of slaat hij er even naast, dan tilt men...Ismene Help me (ze slepen Oedipus naar de douche) Tenslotte is dit een goeie zaak

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Voorlopers Essentieel lijkt me dat men in deze discussie telkens de spanning ervaart met het bestaande, of het als bestaand gedachte...Door de verdubbeling echter werd deze 'Broadway'-stijl kritisch benaderd en zeker als na te streven model afgewezen...Er is dus in de eerste plaats een element van verschraling tegenover het humanistisch model (zoals Jef Demedts dat belichaamt). Bij Tasso gaat het dan ook consequent om 'platte' karakters, wat

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het lijkt me het interessantst het gebruik van kostuums en rekwisieten door Gosch/ Manthey te illustreren aan de hand van Menschenfeind, vermits deze voorstelling nog op het speelplan staat en te zien...Arsinoë, een oude vrijster op zoek naar een man, draagt een pistache-groene avondjurk en witte schoentjes van een afschuwelijk model waarin haar mollige voeten extra benadrukt worden...Dit lijkt me het best te verklaren vanuit de werkwijze van de regisseur

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Toen deed het merkwaardige feit zich voor dat het INSAS, de franstalige tegenhanger van het RITCS, Grotowski uitnodigde voor een gastcollege, waar ook zijn levend model, de acteur Cieslak, verscheen...Ik werkte toen met Thomas Kopache, die model stond voor wat ik met toneel wou...Soms heb ik de theatrale omzetting niet gehaald, werd het staan- en praatwerk waarbij ik me afvroeg of het niet beter kon en of ze me niet gigantisch zaten te belazeren

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Poppentheater Mieke Krik, Dat eendje is me d'er eentje, 9 okt...Voor 15-18 jaar : Re-Make /Re-Model, Beursproduktie

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Doorheen de dingen die ik erin legde werd het ook een soort van model van hoe ik een theaterstuk opbouw...Je neemt zeer veel risico's. En soms vraag ik me af of het niet kinderachtig is.' Over naturalisme "Ik ben niet geïnteresseerd in naturalistisch theater of in het personage op zich...Naturalisme is zo eng; het is een enkele smalle strook uit de theatergeschiedenis en ik wil me niet zo opgesloten voelen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Doorheen de dingen die ik erin legde werd het ook een soort van model van hoe ik een theaterstuk opbouw...Je neemt zeer veel risico's. En soms vraag ik me af of het niet kinderachtig is.' Over naturalisme "Ik ben niet geïnteresseerd in naturalistisch theater of in het personage op zich...Het werkproces van North Atlantic heeft me duidelijk gemaakt dat je in je commentaar op dat realisme en naturalisme nog veel brutaler kan zijn

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Zoovele nooden draag ik, Tijl... Kom, haal me de duistere diepte uit en voer me, gelukkig als uw bruid, in prangende armen met Tijl kan z'n vizoen niet gelooven: Assepoes...Zeg me hoe laat het is! Zeg-me-hoe-laat-het-is!! Marquise rechtop en koud: Je hebt nog tijd om 't te weten... Buiten 'n laatste geweldige beet van de zaag...Och, ik adem niet in dees huis... Geef me lucht ! Lamme Geef me eten

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Het libretto gaat uit van historische feiten rond de figuur van Gilles de Rais, die het model is geweest voor het wrede Blauwbaardverhaal...Ik heb me iets erg conventioneels voorgesteld...Het treffendste, lijkt me, is zijn commentaar bij de kerkelijke muziek die het knapenkoor in het tweede bedrijf zingt

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Wat ik daar over die beul van een Jeronimus heb gehoord, dat kunt ge gewoon niet geloven... en, ik krijg me zo een compassie met dat kind, en ik wierd me toch zo kwaad op die linkaard, dat ik dacht...nog altijd den bibber van... En dien inspecteur, dat staat me niet aan he, die doet zo precies alsof het allemaal mijn schuld is. Het zou me geen zier verwonderen dat die zijnen advokaat kent, allemaal...Onze plicht, mevrouw, geloof me, is daar niet in te trappen... (lange stilte) Begrijpt u me

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Ik verklaar me nader...Ik kan me niet herinneren dat de Radeizen in hun shows ooit wat anders hebben gedaan dan mekaar 'kloten aftrekken'. Alleen met dat doel voor ogen gaan ze bijwijlen een zeer tijdelijke solidariteit aan...Beetje weinig om model te staan voor de maatschappij maar er zijn slechter steekproeven

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Ik heb me ook nooit gefrustreerd gevoeld als we de bal eens missloegen...Ik herinner me dat hij het modelboek van Brecht heel exact trachtte te volgen -- voor zover dit budgettair mogelijk was...De enorme hoeveelheid materiaal, mij door hem aangereikt, woog me toen te zwaar: ik herinner me het gevoel steeds achter de rol aan te hollen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Zes maanden later kreeg ik een brief waarin Urs Jenny me vroeg om hetzelfde werk in München te monteren...Omdat ik geloof dat ik het kan, heb ik me in dat avontuur gestort...het verleden heb ik aanbiedingen uit het buitenland naast me neergelegd omdat ik me met hart en ziel aan die taak wou wijden

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dat de intrige ook meteen model staat voor een kleinburgerlijk gedrag dat zich met hypocrisie, oneerlijkheid en 'foefelarijen' tracht staande te houden, wordt nauwelijks ontsluierd...Ik verveel me en wacht af...Een knappe voorstelling, dat wel, maar ze raakt me niet

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Maar het is wel zo - dat is me bij dit stuk ook opgevallen - dat vrouwen, omdat ze pas veel later zijn gaan schrijven of erkend werden als schrijvers, dingen verwoorden die mannen al lang verwoord...Dit stuk past precies op dat model, hoewel dat pas de laatste tien jaar ontwikkeld is." Bij de eerste opvoering van In het tuinhuis in 1954 zei een criticus dat het een slecht stuk was, omdat...Ik doe hoe dan ook wel een mededeling over mezelf in mijn stukken, maar vraag me niet wat die mededeling dan wel is. Dat moeten anderen dan maar doen, als ze daar zin in hebben

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
De Foto's Kris Kuypers toneelsituatie in Tsjechovs tachtiger jaren blijkt model te kunnen staan voor die van onze tachtiger jaren...Het vertelt me iets over de mensen in die kamer en hun relatie tot mekaar, tot mij en de tijd; en tegelijkertijd ervaar ik het als iets weliswaar verzorgds en af, maar ook perspectiefloos

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De huidige dramaturg Knut Boeser neemt daar in 1985 de leiding in handen, regisseur Hansgünther Hey-me komt er werken, er wordt gedacht aan een tweede spelplateau in het Media-Center in Kreuzberg en...Wij kijken vooral naar het Hollands model, waar die wanverhouding qua subsidiëring zoals bij ons niet bestaat

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Ik herinner me nog de drukdoende Don Giovanni's, die aan het publiek willen tonen met welke herenmaniertjes de vrouwtjes klein te krijgen zijn...Het model is wel de commedia dell'arte, maar Arlekijn heeft niets van de lichtheid die we kennen uit Strehlers klassieke visie...Deze persoonlijke toets leidt de aandacht niet af van het essentiële, namelijk de tekst van Don Giovanni zichtbaar maken, maar ik kan me van de indruk niet ontdoen dat hier toch een soort

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
De ontevredenheid over het beleid werd me te groot en op een maandagmorgen, terwijl ik naar het lessenschema zat te kijken, viel de beslissing: die zever volg ik niet meer...Daarom ook dat andere initiatief van jou, de oprichting van een Vlaams Theaterinstituut naar Nederlands model ? "Ik kijk wat jaloers naar dat Nederlands Theaterinstituut in Amsterdam...Je bent niet bepaald vies van beslissingsmacht ? "Dat is een dualiteit van mij waarover ik me dikwijls vragen stel, maar mijn eigenzinnigheid en tegenwringen in vergaderingen helpen me niet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK