Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "BKT-subsidie aan het Kaaitheater"Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Alleen zij spreken de waarheid, die lijden als zij spreken". Daarom doet het echt pijn als Jason aan het haar van het dienstmeisje trekt...Het is een produktie geworden die 3 tot 4 miljoen aan uitgaven in het budget van het Atelier Théâtral vertegenwoordigt, al werd ze niet helemaal gedekt door dat budget...Flor Peeters heeft me dat eens uitgelegd (het ging dus over organiseren): hoort men een groot muzikant aan het werk, en is men het niet eens met zijn visie, of slaat hij er even naast, dan tilt men

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Het Kaaitheater is echter niet het enige project waarin de Greef zich heeft vastgebeten: hij is de oprichter van de artiestenvereniging Schaamte, nam het initiatief tot dit eigenste theatermagazine en...Je merkt dat trouwens al aan de evolutie van het Kaaitheater zelf...Het is het vijfde maar ook het laatste Kaaitheater ? "Als het van mij afhangt: ja

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
de RAT er niet gerust in, dat het lot van het gezelschap wordt gekoppeld aan de aktiviteit van één regisseur...Het provinciebestuur van Antwerpen trok zich inmiddels terug als "inrichten- de macht". Het is wel bereid nog drie jaar de huidige subsidie aan te houden, en nog eens twee...Gedaan dus met het Brialmonttheater, tenzij.., Wie kunnen die gelijkwaardige partners uit de Brusselse regio anders zijn dan het BKT, Het Trojaanse Paard (HTP) en het Schooljeugdtheater uit Sint-Gene

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Aan de rand van het kamp komt een jonge zwarte het lijk van zijn 'broer' opeisen, maar omdat die werd neergeschoten, kunnen de werfleiders het lichaam niet vrijgeven...Nora, een poppenhuis (ARCA) Repliek BKT - Brialmont Uit het artikel over de RAT kan worden afgeleid dat het BKT samenwerking of fusie met het Brialmont...Uiteindelijk viel de keuze op "Anja en Esther" (K. Mann). Maar aangezien het Brialmonttheater dit stuk zelf kon bezetten qua rolverdeling en dus het BKT niet nodig had, werd op verzoek van Dries Wieme

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Wambacq • Johan Wambacq
Kaaitheater 85 was, op zijn minst, een kunstzinnig evenement, met hoogtepunten en missers en met controverses, zij het dat die slechts mondjesmaat werden beleden, het Kaaitheater heeft er vijf edities...Een week na afloop van het Kaaitheater, verneem ik uit goede bron dat het ministerie van de Vlaamse gemeenschap het deficit van het festival zal dekken...begrijpt, in die context zou het van weinig fatsoen getuigen een leuk sfeerbeeld te tekenen van het Kaaitheater

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Wel hernemen De Mannen van den Dam Het Park, een actuele Midzomernachtsdroom waarmee allegorisch wordt gewezen op het gebrek aan creativiteit...Het BKT nam zijn toevlucht tot Ger Thijs voor Shepards Fooifor Love; voor drie andere regies keerde het terug naar R. Commissaris en H. Mentzel, oude vertrouwden...De aanwezigheid van Spaanse stukken in het repertoire '85-'86 heeft minder te maken met het cultiveren van een waardevolle traditie, dan wel met de occasionele aanleiding dat Europalia dit jaar aan

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Het beantwoorden aan de administratieve voorwaarden van het decreet slorpte zoveel van hun energie op dat hun artistieke ontwikkeling in het gedrang kwam...en D-categorieën (gezelschappen die door de overheid zelf gecreëerd werden, zoals het GLT, liepen onvermijdelijk spaak). Is er dan binnen de verscheidenheid van het aanbod toch nood aan het opnemen...Vlaanderen is dat niet het geval; een klein voorbeeld: het drukwerk dat menige kleine groep rondstuurt om zijn vertoningen aan te kondigen is meestal van betere kwaliteit en professioneler in aanpak

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
het midden van de circusruimte zit het orkest en Béjart heeft niet aan het plezier kunnen weerstaan om de muzikanten bij het gebeuren te betrekken: de dirigent moet verscheidene malen meedoen...van Fooi for Love bij het BKT, zie elders in dit nummer). Ondertussen is Thijs ook al aan zijn tweede roman toe Grote gevoelens of: Mijn leven in de kunst, een ontwikkelingsroman die zich grotendeels...Deze risicoloze, opportunistische reprise door het MMT doet natuurlijk niets af aan de merites van het stuk: het is ongetwijfeld een van Claus beste gewrochten, en ook al zijn er tegenwoordig tal van

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het gruwelijke schuilt niet in het mysterieuze of bovennatuurlijke, maar in het banale en het platte: achter het Ensor-masker verbergt zich het doodshoofd...Om het seizoen 1987 - 1988 op min of meer feestelijke wijze te openen, organiseerde het Kaaitheater begin november een "dansconcert" met Rosas, twee pianisten en het Mondriaan-strijkkwartet...Regisseurs Jos Verbist en Jap-pe Claes zijn echter met een opvoering voor de pinnen gekomen, die weinig schatplichtig is aan het origineel (in tegenstelling tot Verbists eerste poging bij het N.T.G

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het papier en de letters daarop vormen het centrum van zijn taaluniversum: het schrijven, het schrijfproces, de aarzelingen van de auteur, de reminiscenties aan het medium, zijn mee in het stuk...De huisgenoten zijn zich niet bewust van het dreigende gevaar dat in hun midden aan het groeien is. Aan de toenemende vrijpostigheid van de meid (An De Donder) kan men lezen dat de burgerij op het...NTG Gent Triptiek van het weerzien Aan het NTG komt de verdienste toe een permanente aandacht te besteden aan nieuwe theaterteksten en het publiek ervan te laten kennisnemen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Bruzzle Dient zich aan als opvolger van het bruisend -- wanneer niet druilerig -- Mallemuntgebeuren op het Muntplein, Piazza, en het tweejaarlijkse Kaaitheaterfestival...deNeedcompany) expliciet naar 'theater aan de televisie voorbij', naar 'vertellingen aan het verhaal voorbij'. Momenteel Vlaanderens meest geprononceerde theatergroep...kunsten, onder het motto 'De Stad In', en andere trefcentra besteden aandacht aan kunstzinnige vorming van jongeren (o.a

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Het Kaaitheater heeft het afgelopen anderhalf seizoen getracht zich te profileren als structureel alternatief...De ironie wil dus dat het Kaaitheater aan zijn eigen ambities dreigt ten onder te gaan, gedwongen is tot het opzetten van veredelde soloprojecten en zijn receptieve functie misschien zelfs moet...receptie bij het kind niet -- én aan kindertheater hangt, terecht maar vooral ten onrechte, nog dat educatieve geurtje: kunst moét, voor de vorming van het kind

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
Het beschikbare budget van de NCC -- en dat zal niet verbeteren bij haar opvolger -- voor toelagen aan artistieke activiteiten is relatief bescheiden: symbolische steun aan de Brusselse gezelschappen...Het Brialmonttheater verdween, na achterbakse kuiperijen, Jan Decortes HTP werd geschrapt, uit puur onbegrip, het Kaaitheater kan zich, na jaren van overtuigende prestaties, zowel receptief als...De politieke verwarring omtrent de Brusselse theatersituatie -- de toekomst van het Kaaitheater, de relevantie van het BKT, de verrassend snelle beslissing om voor de Centrale van het Brussels

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
de Folies-Bergère, aan het Noordstation, bracht Ernest Verryck meer dan dertig jaar lang operettes, revues en kabaret in het Nederlands en in het Brussels dialekt...Gedreven door het succes kondigen de acteurs op het Brussels stadhuis de stichting van een nieuw, tweetalig gezelschap aan: de Internationale Nieuwe Scène...KVS wil er een tweede plateau van maken, het BKT wordt er bij betrokken

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Tot vlak voor haar dood werkte ze nog aan haar zowat zevende boek A hora de estrela - Het uur van de ster...Het leert ons verder dat er vier vermeldingen vallen voor het Kaaitheater als producent...Het is mij in de gegeven omstandigheden dan ook verre van duidelijk hoe het nu met het geheel van het Vlaamse theater verder moet

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Het meest karakteristieke aan het festivalbeleid van Alain Crombecque is het steeds nadrukkelijker profileren van Avignon als premièremoment binnen het Franse theaterlandschap...Het gebeuren In Brussel is er een fusie op til tussen het Brussels Kamertoneel en het Kaaitheater...Commissaris beweegt zich, anders dan veel collega's, bijzonder soepel in het theatergebeuren: hij begon bij het Ro-theater, was twee jaar verbonden aan het NTG, kreeg samen met Dirk Buyse de

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
doen met het geld dat er al is, de helft wordt immers verspild aan nonsens- en die is onmogelijk als je wettelijk het status-quo gaat vastleggen...Middenstanders Het bestuur van het Brusselse BKT besliste eind vorig seizoen om de artistieke leiding over te dragen aan Hugo de Greef, wat de facto neerkwam op een overdracht van de BKT...subsidie aan het Kaaitheater

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
gedragsregels, in geschriften vastgelegd door voorgangers, mollahs en ayatollahs, en ingrijpt in het totale leven van de gelovige binnen het collectief van alle gelovigen, appelleert het soefisme aan het mystische, het...Vincent houdt er trouwens aan - ook nu hij directeur is van het Théâtre des Amandiers - om te blijven lesgeven aan het Conservatorium, hij beschouwt het als een opdracht om mee te werken aan het...Het Kaaitheater en het BKT zijn officieel tot het "Brussels Kaaitheater" gefusioneerd

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Er wordt niet meer getwijfeld aan de prioriteiten : "Het Kaaitheater vindt dit onderdeel van haar werking het belangrijkste en als er een toekomst is voor onze organisatie, dan kan ze alleen maar...Daarnaast wordt hier voor het eerst expliciet gerefereerd aan de sociale verantwoordelijkheid van de kunstenaar en zoekt het Kaaitheater samenwerking met mensen die "zich niet meer verschuilen achter...voor één jaar opgeschort en tenslotte is er het verstandshuwelijk tussen Kaaitheater en BKT

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Het is een cliché, maar voor hem was het even belangrijk om de vrachtwagen uit te laden, het decor op te bouwen of accessoires aan te geven...15 jaar bij het BKT, tot het gezelschap in 1990 met het Kaaitheater fusioneerde...de veelheid aan activiteiten die van Vlaenderen ontplooide vallen ook zijn werkzaamheid als secretaris van het (indertijd) Belgische Centrum van het Internationaal Theater Instituut op en het mede