Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "bataille" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De Grand Prix ging naar J.J.Andrien met 'Le Rouge, Ie Rouge et le Rosé'. En onze 'Sandwichman', die even hoog gequoteerd werd als 'La Bataille de 10 Millions' van Chris Marker, moest het pas in de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
interessantste produktie Koniec: een poging om Stanislawski met Brecht te verzoenen, Tsjechov met Muller, Freud met Bataille, de commedia dell'arte met het naturalisme, Manet met Beuys...gefascineerd door het werk van Bataille, veel later is daar ook het werk van Heiner Müller bijgekomen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Surtout en Belgique où c'est période de grande bataille, comme vous savez

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Het begeleidende commentaar in het programmaboekje tracht mij ervan te overtuigen dat hier een haast universele tragiek wordt getoond (gepronk met dure namen als Dante, Gramsci, Rilke, Bataille

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Zijn vertrekpunt is het motto dat Strauss aan de tekst laat voorafgaan en dat ontleend is aan het oeuvre van Georges Bataille: "Als ik in het hart van de angst een bevreemdende absurditeit zachtjes...De betekenis van dit vreemde 'schedeloog' van Bataille, en de betekenis ervan voor de Trilogie wordt pas duidelijk wanneer het geïnterpreteerd wordt tegen de achtergrond van "het verbond tussen zien

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Brandt vertaalde eveneens werk van een hele reeks Franse schrijvers en denkers die op dit ogenblik in grote mate het internationale intellectuele klimaat bepalen : Lacan, Bataille, Barthes, Derrida...Het is een tekst over liefde en verlangen, maar niet in hun romantische betekenis, veeleer in de betekenis die de Franse filosoof Georges Bataille aan de erotiek gegeven heeft : de erotiek als een...zijn studie De tranen van Eros becommentarieert Bataille de foto van een publieke marteling van een Chinees

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Théâtre National Brussel Germania Mort à Berlin La Bataille De plaats die Heiner Müller in het Vlaamse theaterlandschap inneemt is vrij opvallend...Reeds in La Bataille trilt de lucht van tremolo's en pathetiek terwijl de tekst vraagt om precisie en kaalheid...Luk Van den Dries Germania mort à Berlin, La Bataille; gezelschap : Théâtre National de Belgique; auteur : Heiner Müller; vertaling J.Jourdheuil, H. Schwarzinger; regie : P. Van Kessel; decor

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Baudelaire, Bataille, Paz en Rilke

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De grens De Franse denker Georges Bataille heeft zich diepgaand beziggehouden met de problematiek van het (verdwijnen van het) offer en de consequenties daarvan voor de gemeenschap...Bij Bataille heeft het denken over de grenzen van de mens en over de dood van het goddelijke geresulteerd in een herbepaling van de sacraliteit in onze cultuur...Bataille onderzoekt de mogelijkheid van een derde gedaante van het offer, dat misschien geen offer meer is, nl

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
cultuurwetenschapper te zijn noch het werk van Georges Bataille te kennen om te beseffen dat het laten vervloeien van kardinale grenzen, het herstellen van een continuïteit waar een cultuur breuken of cesuren aanbrengt en

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
zijn Woyzeck (1988), Orgie (1989) en Macbeth (1990) gloeide nog een onderstroom van brutaliteit en geweld, die volop uitbarstte in stukken als Le Balcon (1989) en Bataille/Bataille (1992). Wie

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
De Franse filosofen die zich met dat Duitse probleem bezighouden hebben het ook over de Sade gehad: Blanchot, Bataille, Lacoue-Labarthe

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
De gewelddadige wereld van Georges Bataille schemert door

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
een tweede beweging toont De Kesel, met de Franse excessieve denkers Bataille en Blanchot onder de arm, dat kunst iets wezenlijks gemeen heeft met het kwaad

Nr. 52, Januari 1995 • Pol Arias • In Memoriam
zien kreeg, zoals in Bataille/bataille in Groningen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
Snakesong, Le Pouvoir (Leda). Daar klonk een flauwe variatie op thema's van Georges Bataille - het mislukte mensenoffer, telkens weer herhaald - geforceerd en dus vals diepzinnig

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
bij populaire figuren als Georges Bataille, Heiner Müller (die de Hamletmachine schrijft om Hamlet te vernietigen) en nog zo vele anderen...ficties ontzenuwen of, in de woorden van Bataille, 'op het spel zetten'. Hier komen we op het terrein van de speler die afweegt welke verhalen op welk moment tegen welke dienen uitgespeeld te worden...Het vaak zinloze, redeloze handelen van de spelende mens opent volgens de Franse filosoof Bataille een ander perspectief, een grens van het weten

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
zoals Georges Bataille ooit aanreikte, zijn de contouren constitutief voor haar inhoud en elke grensoverschrijding is dan ook vernietigend of dodelijk voor wat het omlijnt...Bibliografie Georges Bataille (1991) De tranen van Eros...Georges Bataille (1991) Les larmes d'Eros

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Voor het middendeel, Le Pouvoir (1995), schreef Lauwers een sterk door De tranen van Eros van Georges Bataille beïnvloede tekst...Zo verteld bezit de voorstelling een tamelijk banale inhoudelijke inzet, ook al is die in het werk van Bataille verankerd...En dit existentiële 'Niets', dat Bataille zo koortsachtig in De innerlijke ervaring heeft pogen te beschrijven, laat zich niet temmen, laat staan uitdrijven, door het hardop te bespreken, te

Nr. 66, December 1998 • Peter Anthonissen • Genotvolle wonden
Bataille hebben toegediend...Voor Onder de vuurblauwe hemel, zijn bewerking voor vier acteurs van de roman Le bleu du ciel (1935) van de Franse schrijver en filosoof Georges Bataille (1897-1962), gaf Driezen de regie deels uit...Het brengt hem bij een anekdote uit zijn jonge jaren, toen hij, net als Bataille overigens, gedreven werd om te masturberen bij het lijk van zijn moeder