Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Belangrijke Buitenlandse Festivals" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Tal van buitenlandse groepen worden uitgenodigd door bij de tijdse theatercentra en boeken groot succes...1976 richtte hij de groep 'Triangles' op, maar tussendoor nam hij ook deel aan allerlei andere dansen theateractiviteiten en aan festivals in binnen- en buitenland...Ze spelen alle een even belangrijke rol

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
festival drie Vlaamse produkties die op geen enkele buitenlandse affiche zouden misstaan, meer nog: die tot de absolute top van het Europese theater behoren...Enerzijds de introductie van belangrijke buitenlandse groepen in België: een confrontatie met de buitenlandse top...Dat die buitenlandse selectie steeds nauwer aansluit bij en in discussie staat met de Belgische produkties is een verheugende vaststelling

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Een volgende belangrijke ontwikkeling betreft de dans...Enerzijds de introductie van belangrijke buitenlandse groepen in België: een confrontatie met de buitenlandse top...Het is duidelijk dat het Kaaitheater én als internationaal forum én als nationale gangmaker in nauwelijks vier festivals een flinke staat van verdienste kan voorleggen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Overzicht Gents teaterseizoen '82-'83, in De Gentenaar en Het Nieuwsblad, editie Oost-Vlaanderen, 11.7.83) "De repertoirekeuze is in belangrijke mate ook een gewetenszaak...Het was een grote ervaring en een belangrijke les voor mijn ego...leiding was voor de eerste keer toevertrouwd aan een buitenlandse personaliteit, de Joegoslavische Mira Trailovic, regisseur en stichtster van het BITEF, het bekende, internationale festival van Belgrado

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
En in Italië hebben ze de belangrijke criticus Franco Quadri helemaal overrompeld...Het Speelteater (Eva Bal), Stekelbees en De Sluipende Armoede (Arne Sierens). Daarnaast treedt het ook op als receptieve structuur voor belangrijke binnen -en buitenlandse produkties (dans, toneel...Zoals ik ook hoop dat de Mülheimer Theatertage blijven voortbestaan: in zijn eerlijkheid onderscheidt het zich van vele festivals die veel rommel bevatten, en het biedt informatie: in weinige dagen

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
voor dans (98.031.064 FF)." "Van 1983-84 af werd een voor de dans belangrijke politiek ingevoerd, waarbij het zwaartepunt op de creaties ligt...Gevolg: omdat men hier geen artiesten vindt met een toereikende, hedendaagse opleiding, engageert men buitenlandse dansers --en dat terwijl we zelf een enorm danserspotentieel bezitten...buitenlandse produkties, maar de Franse dans is nog te jong om zich zulke voorrechten toe te eigenen

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Daarnaast heb ik dan een aantal buitenlandse regisseurs aangetrokken" Wijzigt u het gezelschap, breidt u uit...Als ik een groene pluim in mijn kont steek, een rode telefoon op mijn hoofd bind en ook nog een selder in mijn oor steek, dan kan ik op alle alternatieve festivals in de wereld één keer optreden...Ik kom veel in het buitenland, weet wat festivals zijn, wie er komen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Dank zij talloze festivals, manifestaties als Theater der Nationen en Europalia, de culturele uitwisselingsakkoorden, het brede perspectief van tijdschriften als Theater Heute, het grondige...buitenlandse markt...En het Franstalige theater, volledig geconcentreerd in de hoofdstad (als belangrijke Luikse produkties niet naar Brussel komen, wordt dit expliciet op de uitnodiging vermeld), ligt binnen handbereik

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Meteen rijst de vraag of dit soort "achteloosheid" misschien ook schering en inslag is ten aanzien van het buitenlandse aanbod, al liggen de zaken op dat vlak natuurlijk anders...Het is duidelijk dat het Kaaitheater een aantal geprospecteerde en dwingend bevonden buitenlandse produkties moet laten vallen omdat ze met het (te) beperkte budget onbetaalbaar zijn...voor een wèl belangrijke voorstelling als die van Gosch), moet de reden daarvoor niet alleen gezocht worden in de overstap van festival naar seizoensspreiding, noch in een hierdoor moeilijker te

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Een belangrijke motor in het moderne festivalgebeuren speelt de verbroederingsgedachte: ze vormt de doelstelling van een eerste soort festivals...een situatie waarin de theatermarge minder localiseerbaar is en de grenzen tussen traditie en vernieuwing aan vervaging toe zijn, vervalt ook het broeikasteffect van dergelijke festivals: ze zijn geen...Een en ander brengt met zich mee dat de artistieke uitstraling van dergelijke festivals verminderd is. Festivals gaan een eigen leven leiden, zijn een doel op zich geworden, houden een circuit

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Twee zeer mooie en zeer gevoelige solo's, al heb ik dan wel -zoals dat wel es meer gebeurd op dit soort festivals- net die voorstelling gemist waarvan iedereen je achteraf komt zeggen dat die niet te...Bruzzle wordt daardoor een soort tweedekans festival waarop belangrijke produkties een ruimer publiek kunnen bereiken of getoetst worden op een eerste indruk...Echt duidelijk wordt dat niet, zoals de beweegredenen achter bijna alle belangrijke koerswijzigingen in zijn leven in de nevelen gehuld blijven

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Het land zit op de rand van het economisch bankroet met een torenhoge binnenlandse schuld, naast de buitenlandse die al lang onbetaalbaar geworden is. De versnellende inflatie holt de dinar steeds...Deze interculturele dimensie maakt van Bi-tef het meest internationale van de internationale festivals, waar breuken en bruggen, kieren en kloven zichtbaar worden tussen theatervormen die anders ver...Dit gezelschap speelt een zeer belangrijke rol in het franstalige theater, al was het maar omdat het zoveel theater-geld opsoupeert

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Het belang van het buitenlandse aanbod dat het Kaaitheater naar Brussel bracht, is in dat opzicht nauwelijks te onderschatten...De kunstencentra hebben altijd al interesse betoond voor wat er buiten ons landje aan de hand is, maar buiten het Kaaitheater, het Klapstuk en enkele ad hoc-festivals is deze interesse altijd eerder...Slechts als er een echte dialoog mogelijk wordt tussen de buitenlandse bezoeker en het eigen publiek, is zo een programmatie zinvol

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
vijf festivals heeft De Beweeging gespeurd naar nieuw talent in dans en bewegingstheater...Het accent lag op buitenlandse produkties...Deze tournee is een belangrijke stap binnen de ontwikkeling van het festival

Nr. 40, Februari 1993 • Béa Migom • Kristel de Weerdt
Schuim je zoveel mogelijk festivals af Hoe ontdek je nieuwe groepen...De Weerdt: Er zijn heel weinig interessante festivals omdat de meeste gebaseerd zijn op uitwisseling...De programmering van de meeste internationale festivals is dus zelden boeiend

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Met een (...) festival van formaat kan Vlaanderen zich inschrijven in een reeks van grote buitenlandse festivals en zich zo cultureel en artistiek in Europa manifesteren en profileren...Brussel was toen nog the place to be, de stad waar zowel belangrijke experimenten als premičres plaatsvonden,... Gaandeweg ontstonden in de jaren tachtig in de (middel-)grote Vlaamse steden en in de...Het klein miljoen inwoners telt 200.000 Vlaamse Brusselaars, 500.000 Franse Brusselaars en een heterogeen peloton van 300.000 buitenlandse Brusselaars

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Het werk van de belangrijke hedendaagse dansgroepen en van kleinere experimenten is in Portugal niet onbekend, dankzij de inspanningen van Acarte, de podiumafdeling van de Gulbenkian Stichting, die al...De inhaalbeweging van de Culturele Actie bracht het publiek in 1991 voor het eerste in contact met werk van bekende buitenlandse regisseurs zoals Jérome Savary, Ingmar Bergman, Joeri Ljoebimov en...Bij de grote nationale projecten werd gezocht naar een goed evenwicht tussen oud en nieuw, tussen eigen en buitenlandse stukken al dan niet overgoten met een Portugese dramaturgische saus

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
1992 was nog slechts 11% van de dansers van het Nederlands Dans Theater in Nederland getraind en in die tijd stroomden de Nederlandse dansacademies vol met buitenlandse studenten...En de language-no-problem-wereld van de dans profiteerde van de rijke en gezonde input van al die buitenlandse invloeden...Zij toerden door heel Europa en pas na het winnen van een prijs tijdens het belangrijke choreografie concours in het Franse Bagnolet werden zij in Nederland serieus genomen

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
De meeste festivals zien het als een prestigezaak om belangrijke creaties de wereld in te sturen...Sommige creaties kunnen ook pas gefinancierd worden dankzij een opdracht van een (of meerdere) festivals...Door ook de buitenlandse partners en produkties expliciet te koppelen aan een Brusselse initiatiefnemer, in overleg met de festivalleiding, is er minder kans op een presentatie in het ijle

Nr. 66, December 1998 • (advertentie)
over belangrijke figuren uit het Vlaamse theater bevatten portretten van zeer diverse theatermakers...Een belangrijk naslagwerk, met gegevens over gezelschappen in Vlaanderen en hun producties, over festivals en prijzen, over buitenlandse voorstellingen, subsidies enz... BALCON / BALKON


Toon volgende resultaten