Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "België Red"Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De financiering ervan is nu grotendeels afkomstig van de Stichting Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa 1987, maar zal in de toekomst gedragen worden door Nederland en België...de statuten staat ook dat het om de zoveel tijd in België dient plaats te vinden...Geert Opsomer Dina van Berlaer-Hellemans, Marianne Van Kerkhoven & Luk Van den Dries (red

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Officiële premiere voor België; 3 november 1988 in de boekentoren van de Rijksuniversiteit Gent...Bloemkolk (red...Bevordering van de Nederlandse Letterkunde in België

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
voorstelling in België Vrouwelijke kracht en vurigheid, samengebald in adembenemende choreografie van meervoudig laureaat Bagnolet...12/04/'90 13/04/'90 Enige voorstellingen in België Red Zone Red Zone Derevo, onder leiding van Anton Adasinsky, is een originele en provocatieve evolutie het hedendaagse Soviet-theater

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Het wordt een opera over Belgisch Congo, Red Rubber getiteld...JA: "Jonge zangers in België hebben heel weinig zangervaring, laat staan opera-ervaring...Ik hoop dus dat er in België ook studio's komen en dat het tussen hen en deSingel tot een intense samenwerking komt

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Tot die generatie behoort in België René Moulaert, die de kans kreeg te werken met belangrijke én vernieuwende regisseurs als Delacre, De Meester, Jouvet, Copeau, e.a...Moulaert is een van de eersten die in België resoluut afstapt van het illusionistische coulissen- en schermendecor, dat een situering van het milieu en een illustratie bij de tekst wou zijn...Naar aanleiding van de tentoonstelliong werd een catalogus uitgegeven onder dezelfde titel (red

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
Desondanks bericht De Standaard met enige fierheid over onderzoek waaruit moet blijken dat België één van de beste sociale zekerheidsstelstels ter wereld heeft...Red Room ontstond toen Arnie Zane al zwaar ziek was

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Eva van Schaik Deze tekst wordt opgenomen in: J. Reyniers (red...Hedendaagse dans in Nederland en België

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Liber Ainicoruin Carlos Tinde-mans, Luk Van den Dries & Frank Peeters (red...Vlaams Theater Instituut, 1995, (door Patrick Allegaert) nr 56-57 p 18 Dans in Vlaanderen, A.-M Lambrechts, M. Van Kerkhoven, K. Verstockt (red...Een terugblik op artistieke ontmoetingen tussen Vlaamse en Franstalige artiesten in België sinds de oprichting van de twee nationale theaters in 1945, Claire Diez, nr 58, p 46 ETCETERA XIV

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
de jaren na de Tweede Wereldoorlog leefde dit gedachtegoed alom, en juist omdat België daarvóór geen balletbruggenhoofd had gevormd kon dat betrekkelijk welig tieren...Ook in de jaren vijftig en zestig werd België door vele groten uit het westen en oosten bezocht, zelfs meer dan Nederland...Onder Diaghilevs impresariaat (dat ook België in zijn afzetgebied betrok) moest kunst al niet meer bevestigen, maar verbazen

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Na de oorlog kwam ik vaak met mijn vader naar het NIR-gebouw (NIR, Nationaal Instituut voor Radio-Omroep, van 1930 tot 1960 de voorloper van de brt, red...toonden ook Nederlandse producties, hoewel er in die eerste jaren nauwelijks circulatie was; later kwamen die producties ook naar België...Zo was er een opvoering van Le Grand Macabre door het Jeune Théâtre de l'ULB; daar waren toen mensen aan verbonden die later de krijtlijnen zouden uittekenen van het Franstalig theater in België

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
Eind 1996 richtte de overkoepelende beroepsfederatie van de kunstgaleries in België zich al tot het nieuwe directiecomité van de Vlaamse publieke omroep om uiting te geven aan haar ongerustheid over...26, in Jostein Gripsrud (Red

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Vooral Béjart bepaalt in het begin van de jaren tachtig het artistieke centrum van de dans in België...Choreografen die moeilijk doorgroeien tot de internationale markt, hebben dus weinig overlevingskansen in België...Rosas, regionale spreiding in België, 1980-1995 Bron: speellijsten Rosas

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Eigenlijk wordt hier, zonder dat dit met zoveel woorden gezegd wordt, een match België-Holland gespeeld...OPSOMER en M. VAN KERKHOVEN (red

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Via deze kronkelweg wil ik mijn wereld of realiteit (België, Vlaanderen, Borgerhout, de planeet) bekijken...Waaiendijck als zinnebeeld voor België (dat als mythische staat veel meer tot de verbeelding spreekt dan het tot nader orde kleffe Vlaanderen). Wie verbeeldt, vervalst...DE ONDERWERPEN Voor Waaiendijck I wordt het mechanisme van het nationalisme bestudeerd en hoe dat verweven is met de geschiedenis van België

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
uit "The Thin Red Line" van Terrence Malick naar James Jones) RWANDA 1994 - VOORWOORD Over de genocide in Rwanda spreken impliceert woede, onmacht en onbegrip...België haalde zijn slag thuis, de Blauwhelmen verlieten Rwanda...maar geen enkele lidstaat was bereid om deze beslissing uit te voeren, zeker niet België

Nr. 75, Maart 2001 • Colofon
Hoofdstedelijk Gewest, SACD-België – Venootschap van Drama-auteurs Participanten van Etcetera CC Brugge, Brugge De Munt, Brussel deSingel, Antwerpen Het Paleis...Stefan Loeckx Druk Arte-Print 3 voorstellingen op teksten van Peter Verhelst: 1. Red Rubber Balls (Cie Thor/ Kaaitheater) Marie-François Plissart 2. COUPe ROYALe

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck, Marleen Baeten • KUNST MET GATEN
Hij organiseerde tentoonstellingen in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland en in België, waaronder afgelopen jaar ORBIS TERRARUM - WAYS OF WORLDMAKING in het Museum Plantin-Moretus...Waar we uitkomen, weet ik nu (begin april, red

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
zoals Sol Worth het formuleerde: 'trying to understand .. how and why, and in what context, a particular articulator structu-red his particular statement about the world'. Het onderzoek neemt zowel...principe kan Y. zeggen: 'Ik ben de koning van België...Als hij dat goed speelt kan hij de koning van België zijn