Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Belgisch Afrika"Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Als Frans diplomaat was Claudel letterlijk een wereldreiziger: hij vervulde opdrachten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika, wat in Le Soulier de Satin gereflecteerd wordt in een...Drei Stücke aus die Sowjetunion". Verder waren er groepen uit Hongarije, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Engeland, Japan, Italië, Duitsland, Frankrijk en België...Deze inlichtingen kunnen doorgespeeld worden aan Mark Hermans, sekretaris van het Belgisch Centrum van het ITI, Rudolf-straat 33, 2018 Antwerpen (tel

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Gered door de menslievende bemanning van een Belgisch schip...Daarin verscheen - onder een speciale spot - een bewaker met Alois als een kind aan de hand, en gekleed in een Belgisch revolutionair pak uit de jaren dertig: een blauwe kiel, een muts met een kwast...Een aap met een Belgisch lint om

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Het was mijn bedoeling per jaar één of twee teksten uit te geven van jonge auteurs behorend tot de Belgisch-Franstalige gemeenschap, als hulp bij de creatie, als rugsteun...zwarte leiders, de ontgoocheling, de kijk op de rest van de wereld... We zijn nu aan de eerste generatie van Afrikaanse auteurs toe die hun personages buiten Afrika verplaatsen: de Afrikanen in de Westerse...Als de tekst op een dag gecreëerd zal worden zal dat misschien in Afrika zijn of in Québec... terwijl een stuk als Olivetti 82, dat volop in Vlaanderen is gesitueerd, blijkbaar een soort universele

Nr. 73, Januari 2000 • Tone Brulin • TERUG NAAR DE BRON
Ziedaar de samenvatting van onze Afrika-kennis...Stilaan kwam er een einde aan de absolute en strenge immigratiewetgeving die erover waakte dat geen enkele Kongolees het Belgisch grondgebied betrad

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
En de manier waarop de Afrika-politiek van vandaag aan het publiek wordt gepresenteerd, wordt in grote mate beheerst door een moreel geladen terminologie: rechtvaardigheid, mensenrechten, democratie...Het is daarom zinvol na te gaan wat er in deze mea culpa's wordt gezegd, wat er wordt verzwegen en welke praktijk er tegelijkertijd in Centraal-Afrika wordt ontwikkeld...Een rapport uit 1996 van het Strategic Studies Institute van het Pentagon maakt onomwonden duidelijk waarom de VS dit niet langer kunnen dulden: 'Onder de reuzen van Afrika is er niet een zo

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
Ook de kleine Kamanayo wordt in een internaat voor kleurlingen in Nyangezi (Belgisch Kongo) geplaatst en daar opgevoed in de cultuur van de blanken...de film wordt de geest van de grootmoeder voorgesteld als een valk: haar geest overbrugt de afstand tussen Europa en Afrika en begeleidt Kamanayo

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Verlinden • Belgisch Congo is in: Over de moeizame...
Zo krijgt de Belgisch-Congolese verhouding met eenvoudige middelen snel en vakkundig een gelaat, aantrekke- lijker dan in de parochiezaal van Leopold II...Het draagt alle kiemen in zich van een nieuwe mislukking, zolang de Belgisch-Congolese relatie niet duidelijk gedefinieerd wordt...Als Vive l'Afrique iets bewijst, dan is het wel dat zelfs jonge theatermakers geen afscheid willen of kunnen nemen van 'Belgisch Afrika', maar geen volledige greep krijgen op die complexe Belgisch

Nr. 88, September 2003 • Ivan Vrambout • De banaan die zegt dat ze een...
Vive l'Afrique bedacht ik eerst het blanke personage dat alles wou verkopen om naar Afrika te trekken, dat uit Europa weg wil vluchten op zoek naar zijn Afrikaanse verlangens...Later werd het personage uitvergroot tot de man die Afrikaan wil zijn, die een kindertaaltje wil brabbelen, die het Belgisch Koloniaal Schuldgevoel wil vernietigen

Nr. 96, April 2005 • Ive Stevenheydens • 'Het wordt tijd om de tautologie achter...
De artiesten delen geen 'Belgisch' referentiepunt en/of discours...De industrie is veeleer geïnteresseerd om netwerken op te zetten in weinig bedekte gebieden zoals Afrika, dan in wat er op artistiek vlak gebeurt