Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Belgisch Centrum"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Onder de juryleden bevond zich ook Jean Mineur, van het Belgisch consulaat aldaar, naast vertegenwoordigers van Canada, Duitsland, Engeland, Italië enz...Eind oktober 1982 gaf Schechner voor het Centrum voor Experimenteel Theater (U.I.A...Gastvoorstellingen : PSK 13 januari, De Warande-Turnhout 14 januari, Cultureel Centrum Kortrijk 27 januari

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
dat de mensen daarbuiten te weinig afwisten van wat het Centrum doet en waar het toe dient; 2) het Centrum is de enige gestructureerde plaats in België waar theatermensen van de beide Gemeenschappen, de...Dat zijn allemaal terreinen waarvoor men bijna vanzelfsprekend bij het Belgische Centrum terechtkomt omdat die buitenlanders door het Centrum van hun land georiënteerd worden naar het Belgische...Vlamingen in de Wereld, medevoorzitter van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theaterinstituut en lid van het Internationaal Uitvoerend Comité van datzelfde I.T.L Verder is hij erevoorzitter

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...Omdat het echter zoveel méér doet", aldus Ruud Engelander, "noemen we het in de wandel het Nederlands Theater Instituut; wij weten dat het Nederlandse Centrum van het ITI daar inzit...Het Nederlands Theater Instituut, zo vertelt Ruud Engelander, is zo'n vijftal jaren geleden ontstaan uit drie verschillende, voordien onafhankelijke instellingen: het Nederlands Centrum van het ITI

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Radeis is dan ook een zeer Belgisch theater en België niet zozeer een land dan wel een reusachtig decor dat uitsluitend ten behoeve van Radeis in mekaar werd gefabriekt...De hele set van Echafaudages wordt door middel van kettingen verbonden met de tot dan werkloze betonmolen die net buiten het centrum van het toneelbeeld staat opgesteld

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Ze zingt voorzichtig de eerste tekst van een belgisch liedje, zonder een enkele beweging) : Ne joenge en e maske... (Ze beweegt haar handen) Die liepen in de wei Dien...Hoewel het misschien excentriek klinkt, zou het kerkhof het centrum van de stad moeten zijn Daar zouden we bewaarplaatsen voor lijken moeten hebben

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Theater-op-zolder veranderde later zijn naam in Nederlands Kamertoneel en nog later (1967) in Groot Limburgs Toneel, die eigenaardige Belgisch Nederlandse constructie, waarbinnen het in 1975 een...Deze inlichtingen kunnen doorgespeeld worden aan Mark Hermans, sekretaris van het Belgisch Centrum van het ITI, Rudolf-straat 33, 2018 Antwerpen (tel...Willinger legt de nadruk op de aparte positie van het Belgisch surrealisme

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Hoe een weinig sprekende figuur als Marianne in het centrum van het gebeuren krijgen...De spelers (Judith Hees, Lieneke Le Roux, Hans Man in 'Veld, Luk Perceval, Frank Focketyn, Koen Van Impe) vormen een half Belgisch half Nederlandse cast, en wat in talloze filmcoprodukties nefast

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het Belgisch Centrum heeft zich altijd tevreden gesteld met een bescheiden bemiddelaarsrol...Alfons Van Impe Voorzitter Belgisch Centrum I.T.I

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
Zijn opzet: het Belgisch publiek laten ontdekken welke artistieke kwaliteitsexperimenten representatief zijn voor de nieuwe trends die hij, in tal van landen, gaat prospekteren...een cultureel centrum dat in Bosvoorde werd geopend in 1971

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
36 Kleur is alles Pacificatie is het grondwoord van het Belgisch bestel...Het centrum van de theatersector, verenigd in een pompeuze Staten-Generaal, vraagt een verdubbeling van de toelage

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
was present met Kreutzer Sonate terwijl de KNS het festival mocht openen met Woyzeck, maar dan wel als Belgisch-Franse voorstelling...Daarom waren het Katona Joszef Theater uit Hongarije, het Centrum Sztuki uit Polen en het Vaktangov theater uit de Sovjet-Unie present op het festival...Ik vrees heel erg dat Brussel over afzienbare tijd alleen nog maar een administratief centrum zal zijn : voor cultuur zal men de TGV pakken naar Parijs of Amsterdam

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
internationale kunstproduktie op een receptieve of produktieve wijze gevolgd kunnen worden" (10). Om voor erkenning in aanmerking te komen volstaat het dus dat het centrum enkel maar de mogelijkheid heeft om...Er dient echter opgemerkt te worden dat, om daadwerkelijk subsidie te ontvangen, het centrum beide taken effectief moet vervullen...Indien het decreet vóór 30 juni 1991 in het Belgisch Staatsblad verschijnt zal het het in werking treden vanaf het seizoen 1991-1992

Nr. 33, Maart 1991 • Marijn van der Jagt • Let's dance : dit is Belgisch
En geen gedoe met objecten en decors, want zijn theater blijft een acteurstheater, en het centrum van de verbeelding is nog altijd het lichaam van de acteur

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Ach, het wordt tijd dat de dierentuin ophoudt het centrum van je leven te zijn, Zwarte Jef...Daarin verscheen - onder een speciale spot - een bewaker met Alois als een kind aan de hand, en gekleed in een Belgisch revolutionair pak uit de jaren dertig: een blauwe kiel, een muts met een kwast...Een aap met een Belgisch lint om

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Je kan natuurlijk niet ernstig oordelen wanneer een centrum als deSingel, qua omzet toch het grootste, niet bij de discussie betrokken wordt...Het is evident dat de Vooruit er anders zou uitzien als er een cultureel centrum zou zijn in Gent en het Stuc kan slechts doen wat het doet omdat er een cultureel centrum is in Leuven...Zuiver op basis van de programmatie is het in sommige gevallen moeilijk geworden een onderscheid te maken tussen een kunstencentrum en een cultureel centrum

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Het was mijn bedoeling per jaar één of twee teksten uit te geven van jonge auteurs behorend tot de Belgisch-Franstalige gemeenschap, als hulp bij de creatie, als rugsteun...Het centrum zal de auteurs aansporen hun teksten niet te vroeg te verspreiden maar ze te laten rijpen; de eerste adviezen zullen privé gegeven worden...hebben de machine dan even stil gelegd, onze informatica en organisatie in orde gebracht, een nieuwe catalogus gemaakt, de achterstallige teksten gepubliceerd, het centrum werd ondertussen gecreëerd

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
De reactie daar was dat mijn werk 'zo Belgisch' was...Vanaf 1993 koos hij Parijs als centrum waaruit hij als freelance fotograaf werkt voor opdrachtgevers over de hele wereld

Nr. 76, Maart 2001 • 
Kazungu, de metis Marianne Buyck in gesprek met de Belgisch-Rwandese cineast Georges Kamanayo Kazungu...Goossens (Cultureel Centrum Berchem), Guido Minne (Brussel 2000), Marc Verstappen (Villanella), Jos Verbist (Theater Antigone) en Pol Vervaecke (De Markten). de vier kolommen Een complete

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
Een gesprek dat een model schetst voor de Belgisch-Nederlandse theaterwereld...Maar als je toch iets wil maken in het centrum van Amsterdam, een stad met een dergelijke pretentie: maak dan iets risicovols, iets waarvan je misschien nog niet weet of je het kan gebruiken, iets dat