Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Ben en Gust"Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
nemen volgens de bezwaren en de middelen van de verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met de onpartijdigheid en de Vastberadenheid die een rechtschapen en vrij mens betamen...Op dat nevenschikkend mechanisme is de vertoning gebouwd: ze bindt binnen en buiten, ruimte en tijd, autobiografie en algemeenmenselijkheid, intimiteit en maatschappelijk gebeuren, visuele indrukken...stuk na Ella (er volgen nog Gust, Kuschwarda City, Plattling, Der Frosch), is eigenlijk een verzameling tekstfragmenten, samengeraapt uit verschillende romans en scenario's. In vijf fasen, telkens met tien

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
En Vlaanderen was overwonnen en stierf, en alle Geuzen waren uitgeroeid, amen en uit" (Louis Paul Boon). Kramp De gevolgen van dit stuk geschiedenis zijn bekend: het culturele en...Nederlandse volwassenengroepen (onder hen een flink deel "vrije produkties") gaven in 1987 een kleine 35 voorstellingen in Vlaanderen (maar de opvoeringen van Gust en Jolie Madame b.v...andere kant... gody ben ik liever thuis dan in Nederland", een conclusie die hij onmiddellijk relativeert met een daverende lach... Coda En wat kan onze conclusie zijn bij dit alles

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Ik ben altijd blijven kijken naar wat zij doen, en omgekeerd ook, en de contacten blijven echt uitstekend...Maar ondanks alles ben ik mij bewust van de enorme verdiensten die Jan had voor mijn vorming, ik die nooit had nagedacht over "Waarom speel ik die tekst, en hoe pak ik dat...Tijdens het werkproces van alle produkties waar ik nadien aan meegewerkt heb -- dus alles op het Raamtheater (August,Au-gust en het katastrofale Realpolitik van Arturo Corso) na -- was improvisatie

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
Het wordt hun kleine oorlog van vlees en bloed en beton en staal...Gust van Achternbusch en Boeren sterven van Kroetz gespeeld in een serre, speelde Ella van Achternbusch op het erf, een autosloperij in Oostzaan werd omgevormd tot symbolisch eindstation van de...De scenografie, een hout- en glasstructuur die tegelijk dienst doet als speelvlak en als tentoonstellingsvitrine voor een soort nature morte, verwijst enkel nog losbandig metaforisch naar milieu en

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
Net zoals Wachten op Godot kan de situatie van Ben en Gust geïnterpreteerd worden als een existentiële metafoor: de mens opgesloten in zijn hoek van het universum (zoals Ben en Gust in de kleine kamer...tegenstelling tot Ben en Gust, twee eenvoudige en weinig gearticuleerde figuren, hebben Nelly en Vladimir, de twee hoofdpersonages uit De Hypochonders, een (te) groot meesterschap over de taal...Het einde van zowel De Liftwacht als De Hypochonders staat voor moord, en een open vraag: zal Ben Gust vermoorden (de vraag is des te scherper omdat Bogaerts/Demedts van Ben een personage maken dat

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Her wig De Weerdt speelde, regisseerde en schreef voor het Trojaanse Paard, Vuile Mong en de Vieze Gasten, Stekelbees en GUST (Gents Universitair Straattheater) en mag dus tot de gilde van...Op een rijtje, de misvattingen en valkuilen waar ik ben ingelopen...Herwig De Weerdt IK BEN TONEELSCHRIJVER ! Dus ben ik lid van SABAM omdat zij mijn rechten verdedigt en omdat zij mij bijstaat en adviseert wanneer er zich eventuele moeilijkheden

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Provinciestad 1900 en De bedrogen Erfgenamen zijn de eerste voorbeelden van dit beoogde 'spectacle total', gebaseerd op een scenario met plotontwikkeling en personages en gecreëerd voor een grote...scenario van Roger Avermaete, choreografie van Lea Daan en als uitvoerders Irène Beunis, Lily Vinck, Lia Bel-mont, Alicia Borghten, Marc Hertsens en later Constance Hendricks, Mimi Crombecq, Francine Drohé en...Vijf jaar, van 1935 tot 1940, geeft ze live ochtendgymnastiek op de radio, op verzoek van Gust De Muynck en Yvonne De Man geeft ze bewegingskoor aan de Arbeidersjeugd, ze geeft les aan de leerlingen

Nr. 60, Juni 1997 • Pol Arias, Marleen Baeten • Van kermisspelers en religieuze spelers
De jongste vier jaar was hij als acteur te zien in uiteenlopende huizen en gezelschappen: Arca (De eenzamen en Het evenwicht), De Tijd (Pelléas en Mélisande), kvs (De storm), kns (Als de bladeren...Vallombrosa), Koninklijk Ballet van Vlaanderen (Sacco en Vanzetti) en Kaaitheater (Hersenschimmen). Etcetera: Toen je begon te acteren was regie niet meer dan 'bewegingsregie'. Nand Buyl: Dat hing...moésten een beetje kunnen dansen en zingen, want als we niet onder contract stonden, trokken we rond met liedjes en sketches, om iets te verdienen

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
De stap die hij zette - na de periode van Gust Maes en Louis De Bruyn - was enorm...Ik heb alles losgelaten, een ticket gekocht en zonder te weten waar ik zou terechtkomen ben ik naar de Verenigde Staten gegaan...Hoeveel er voor de oprichting van het Kamertoneel ook "gedacht" is geworden, toch ben ik altijd iemand geweest - en gebleven - die eerst dingen doet en er daarna over nadenkt

Nr. 62, December 1997 • Louis Paul Boon • Manifest: Lof der Boswell Sisters
Ware ik een groot dichter dan zou ik misschien de lof zingen van Bach en Beethoven waar men mij over spreekt en waar men de zee en de wouden en God in hoort, doch dat mij alleen aan de houtzagerij van...Maar ik ben geen groot dichter, ik kan maar een beetje vertellen over onze straat en ben daarom ook juist maar bekend in onze straat, terwijl gij Bosswell Sisters bekend zijt over heel de wereld...En dan kwam de gestapo eens binnen net toen gij aan het zingen waart en ze hoorden het niet, ze vroegen mijn pas en gingen weer buiten, en ik werd wat wit toen ze weg waren en dacht: daar zal ik eens

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
CULTUURPOPULISME Walter van den Broeck - Belgisch briefschrijver par excellence - en Gust de AAeyer namen onlangs allebei het culturele landschap in Vlaanderen onder de loep en publiceerden er...Leo de Haes 'Elitecultuur deugt niet', beweren Walter van den Broeck en Gust de Meyer in hun respectieve pamfletten Op gelijke voet en Manifest van een cultuur-populist...den Broeck, de beroepspolitici en de aan hen gelieerde sociologen), over cultuurparticipatie en culturele competentie, over betutteling en de eis tot sociale culturele mix a la Patrick Janssens