Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Benjamin de fenomenen"Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
tegenstelling tot Baudrillard beklemtoont Benjamin in zijn Passagen-werk de historiciteit, de herinnering, de rol van de chroniqueur-collectioneur, en gelooft hij dat het verleden de hedendaagse mens...Bij Benjamin is er een parallel te trekken tussen de figuur van de 'flaneur' of de 'verzamelaar' en die van de performerspeler...De theatraliteit van de kermisshow, van de 'verstrooiing' en van het warenhuis (met exotica en special events incluis) primeert enigszins op de theatraliteit van de interruptie die Benjamin zo hoog

Nr. 66, December 1998 • Lieven De Cauter • Glossen over messianistische muziek
De idee van muziek is voor Benjamin de messianistische limiet van de kunst, zo men wil de kunst van de verlossing...Ze staat binnen het messianistische coördinatensysteem van paradijs, zondeval en verlossing waarin Benjamin de fenomenen tracht te denken en te redden, zeer dicht bij de zuivere taal, als 'de ware...taal, maar uiteindelijk van de verloste toestand (zoals in de uitdrukking 'de tijd van de verlossing of van de muziek'). Met het toekennen van een uitzonderingspositie aan de muziek, treedt Benjamin

Nr. 85, Februari 2003 • Pol Arias • Afscheid van een vriend
Hij gaf de cursus Grondbeginselen der Dramatische vormgeving, met als thema, ik citeer, 'de verschijningsvormen van het drama, de evolutie van de thematiek, fenomenen zoals vormen en schema...Jaren later zou ik nog tevergeefs zijn graf gaan zoeken aan de Spaans-Franse grens waar Benjamin zelfmoord pleegde op de vlucht voor de nazi's. Alhoewel Carlos weinig van doen had met...Want na de komst van de kamertheaters doken fenomenen op zoals het politieke theater en cabaret, uit Amerika kwam het Living Theatre, uit Polen Carlos Tindemans foto jan

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
Nog voor de zwaartekracht haar deel opeist mag duidelijk zijn dat precies de arbitraire, vreemde verhouding van taal en werkelijkheid reflectie op beide fenomenen en dus kritiek eerst mogelijk maakt...Het beeld van de engel symboliseert tegelijk de vooruitgangskritiek en het messianisme van Benjamin: de engel keert de rug naar de toekomst en draagt de belofte van verlossing in zich, maar zit...Wat de engel ziet door zich van de vooruitgangsgedachte af te keren vanuit een positie die voor mensen ontoegankelijk is, daar is het Benjamin in zijn zoektocht naar historisch inzicht om te doen: een

Nr. 109, December 2007 • Christophe Van Gerrewey • Zeit: Gegenwart
elk plan per definitie een surrogaatplan, zoals volgens Benjamin, ‘de beklemmende ideeënrijkdom die met de herleving van astrologie en yogawijsheid, Christian Science en chiromantie, vegetarisme en...Benjamin heeft een viertal keer over deze Scheerbart geschreven: in Erfahrung und Armut, in een kleine tekst over de roman Lesabéndio, in een voor de Franstalige markt bestemde introductie op diens...Op moeheid,’ schreef Benjamin in Erfahrung und Armut, ‘volgt slaap, en daarin gebeurt het bepaald niet zelden dat de droom ons schadeloosstelt voor de treurigheid en moedeloosheid van de dag en het

Nr. 110, Februari 2008 • Jeroen Peeters • Rusteloze portretten
oppikken om hun portretpartituur uit te voeren, de zelfverzekerde blik waarmee ze elkaar en de toeschouwers aankijken en de afwezigheid van die blik wanneer de dansers zich afwenden of zich terugtrekken...11 Nancy formuleert de gedachte van de zelfbeschrijving die altijd te laat komt hiermee op een alternatieve manier, precies om de conditie van het subject nauwkeuriger aan te geven: in de...alledaagse rituelen herinneren aan de realiteit die onze lichamen absorberen, of ons verzoenen met fenomenen waar we geen vat op hebben

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Ik zie ook nog steeds de etalage van de bloemenwinkel, de groene bladeren in een schaduwrijk interieur, op de verlaten straaathoek waar ik daarna een vriend ontmoette – hij fietste in de andere...Maar dat is van geen tel, dat is hoogstens slechts een bezigheid om de stilte mee op te vullen op momenten dat de muziek zwijgt – en, denk ik, tijdens meer dan de helft van de tijd dat ik de afgelopen...Nog lager valt het uit dan de hilarische trucs van het trio Vandenee- de de schrijver de koning, waar je aan moet denken als er tussen de chaos die op scène ontstaat, gerommeld wordt om